13.9.2022

Stark ja vastuullisuus ympäristönäkökulmasta, #Buildinglife -sitoumus 

Kestävän kehityksen edistäminen laajoin toimenpitein on elinehto rakennusalalla, sillä rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävän osan primäärienergiasta ja aiheuttaa ison osan maailman hiilipäästöistä. Meillä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus rakentaa alana vastuullisempaa tulevaisuutta.  Starkissa vastuullisuutta tarkastellaan koko arvoketjun osalta eli tarkastelu lähtee myymiemme tuotteiden raaka-ainelähteiltä päätyen tuotteiden purkuun käytöstä poistetuista rakennuksista. Vastuullisuusohjelmamme integroituu kaikkiin toimintoihimme ja kattaa […]

Kestävän kehityksen edistäminen laajoin toimenpitein on elinehto rakennusalalla, sillä rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävän osan primäärienergiasta ja aiheuttaa ison osan maailman hiilipäästöistä. Meillä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus rakentaa alana vastuullisempaa tulevaisuutta. 

Starkissa vastuullisuutta tarkastellaan koko arvoketjun osalta eli tarkastelu lähtee myymiemme tuotteiden raaka-ainelähteiltä päätyen tuotteiden purkuun käytöstä poistetuista rakennuksista. Vastuullisuusohjelmamme integroituu kaikkiin toimintoihimme ja kattaa koko arvoketjumme; valikoimassamme olevat tuotteet, oman toiminnan sekä toimintaympäristömme ja markkinat. Vastuullisuus näkyy meillä systemaattisena toimintana, selkeinä prosesseina sekä toiminnan eri osa-alueille asetettuina tavoitteina.  Olemme asettaneet tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja aiomme leikata oman toimintamme päästöjä 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon.  

Kestävässä rakentamisessa hallitaan rakennusmateriaaleihin ja energiakäyttöön liittyviä päästöjä sekä pidennetään rakennuksen käyttöikää siten, että se palvelee käyttäjiään mahdollisimman hyvin mahdollisimman pitkään. Suurin vaikutus päästövähennyksiin arvoketjussamme tehdään valikoimaamme hankittujen tuotteiden kautta sekä tukemalla mahdollisimman energiatehokkaiden rakennusten rakentamista, sillä rakentamisessa suurimmat päästöt aiheutuvat rakennusmateriaalien valmistuksessa sekä valmiiden rakennusten käytön aikana energian kulutuksen kautta.  

Vähähiilisen rakentamisen kumppani 

Työ kohti visiotamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani vähähiilisessä rakentamisessa on käynnissä. Työtä tehdään laajasti eri osa-alueilla, kuten osaamisen kehittäminen, yhteistyö sidosryhmien kanssa, eettinen hankinta ja vähähiilisen polttoaineen käyttö tavarakuljetuksissa. Myös kiertotalouden innovaatioilla, jätteiden vähentämisellä ja kierrätysasteen nostamisella on oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa. Tulemme lisäämään ohjausta ja koulutusta sekä syvennämme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa kestävien, energiatehokkaiden ja ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjoamiseksi.  

Tärkeää on mitata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia sekä parantaa jatkuvasti omaa toimintaa oppimisen kautta. Tehokkaammat toimintatavat saavat päästöjen vähentämisen lisäksi aikaan myös suoria kustannussäästöjä. Kestävä ja vastuullinen toiminta luo meille kilpailuetua ja varmistaa pitkän aikavälin kannattavuutta ja kasvua. 

Stark on liittynyt #Buildinglife-toimintaohjelman kannattajaksi. Rakennusalan rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on merkittävä ja haluamme olla vahvasti mukana kehittämässä koko alaa kohti hiilineutraaliutta. Kestävä rakentaminen tarvitsee toteutuakseen yhä vähähiilisempiä innovatiivisia rakennusmateriaaleja, uusia kiertotalousratkaisuja ja -toimintamalleja sekä koko alan vahvaa yhteistyötä. Starkissa olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tavoittelemme hiilineutraaliutta tiekarttamme mukaisesti. 

Anne Koskinen, Stark Suomi Oy, vastuullisuusjohtaja 

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun