13.9.2022

Stark ja vastuullisuus ympäristönäkökulmasta, #Buildinglife -sitoumus 

Kestävän kehityksen edistäminen laajoin toimenpitein on elinehto rakennusalalla, sillä rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävän osan primäärienergiasta ja aiheuttaa ison osan maailman hiilipäästöistä. Meillä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus rakentaa alana vastuullisempaa tulevaisuutta.  Starkissa vastuullisuutta tarkastellaan koko arvoketjun osalta eli tarkastelu lähtee myymiemme tuotteiden raaka-ainelähteiltä päätyen tuotteiden purkuun käytöstä poistetuista rakennuksista. Vastuullisuusohjelmamme integroituu kaikkiin toimintoihimme ja kattaa […]

Kestävän kehityksen edistäminen laajoin toimenpitein on elinehto rakennusalalla, sillä rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävän osan primäärienergiasta ja aiheuttaa ison osan maailman hiilipäästöistä. Meillä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus rakentaa alana vastuullisempaa tulevaisuutta. 

Starkissa vastuullisuutta tarkastellaan koko arvoketjun osalta eli tarkastelu lähtee myymiemme tuotteiden raaka-ainelähteiltä päätyen tuotteiden purkuun käytöstä poistetuista rakennuksista. Vastuullisuusohjelmamme integroituu kaikkiin toimintoihimme ja kattaa koko arvoketjumme; valikoimassamme olevat tuotteet, oman toiminnan sekä toimintaympäristömme ja markkinat. Vastuullisuus näkyy meillä systemaattisena toimintana, selkeinä prosesseina sekä toiminnan eri osa-alueille asetettuina tavoitteina.  Olemme asettaneet tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja aiomme leikata oman toimintamme päästöjä 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon.  

Kestävässä rakentamisessa hallitaan rakennusmateriaaleihin ja energiakäyttöön liittyviä päästöjä sekä pidennetään rakennuksen käyttöikää siten, että se palvelee käyttäjiään mahdollisimman hyvin mahdollisimman pitkään. Suurin vaikutus päästövähennyksiin arvoketjussamme tehdään valikoimaamme hankittujen tuotteiden kautta sekä tukemalla mahdollisimman energiatehokkaiden rakennusten rakentamista, sillä rakentamisessa suurimmat päästöt aiheutuvat rakennusmateriaalien valmistuksessa sekä valmiiden rakennusten käytön aikana energian kulutuksen kautta.  

Vähähiilisen rakentamisen kumppani 

Työ kohti visiotamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani vähähiilisessä rakentamisessa on käynnissä. Työtä tehdään laajasti eri osa-alueilla, kuten osaamisen kehittäminen, yhteistyö sidosryhmien kanssa, eettinen hankinta ja vähähiilisen polttoaineen käyttö tavarakuljetuksissa. Myös kiertotalouden innovaatioilla, jätteiden vähentämisellä ja kierrätysasteen nostamisella on oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa. Tulemme lisäämään ohjausta ja koulutusta sekä syvennämme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa kestävien, energiatehokkaiden ja ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjoamiseksi.  

Tärkeää on mitata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia sekä parantaa jatkuvasti omaa toimintaa oppimisen kautta. Tehokkaammat toimintatavat saavat päästöjen vähentämisen lisäksi aikaan myös suoria kustannussäästöjä. Kestävä ja vastuullinen toiminta luo meille kilpailuetua ja varmistaa pitkän aikavälin kannattavuutta ja kasvua. 

Stark on liittynyt #Buildinglife-toimintaohjelman kannattajaksi. Rakennusalan rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on merkittävä ja haluamme olla vahvasti mukana kehittämässä koko alaa kohti hiilineutraaliutta. Kestävä rakentaminen tarvitsee toteutuakseen yhä vähähiilisempiä innovatiivisia rakennusmateriaaleja, uusia kiertotalousratkaisuja ja -toimintamalleja sekä koko alan vahvaa yhteistyötä. Starkissa olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tavoittelemme hiilineutraaliutta tiekarttamme mukaisesti. 

Anne Koskinen, Stark Suomi Oy, vastuullisuusjohtaja 

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun