1.12.2022

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda suosituksia alalle parhaista käytännöistä. Asiantuntijaryhmän jäseninä on syksyllä 2022 ollut yli 70 alan aktiivista organisaatiota. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Sanna Eriksson, OP-Asuntoluottopankki ja varapuheenjohtajina Pekka Vuorinen, […]

Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda suosituksia alalle parhaista käytännöistä.

Asiantuntijaryhmän jäseninä on syksyllä 2022 ollut yli 70 alan aktiivista organisaatiota. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Sanna Eriksson, OP-Asuntoluottopankki ja varapuheenjohtajina Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT; Antti Ruuska, Ylva sekä Mia Andelin, Sweco. FIGBC yhteyshenkilönä toimii Lauri Tähtinen.

Yhteinen ja selkeä näkemys vahvistaa taksonomian vaikuttavuutta

Jotta taksonomialla olisi vaikuttavuutta, kiinteistöjen ja rakennushankkeiden taksonomian mukaisuuden osoittamisen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja kustannustehokasta. Jos taksonomia-arvioinnin laatiminen on hankalaa ja aikaa vievää, saattaa taksonomian hyödyntäminen jäädä tavoiteltua vähäisemmäksi, jolloin sen vaikuttavuus jää vähäiseksi. 

Tämän selvitystyön aiheet valittiin Taksonomiaryhmän sisäisen selvityksen perusteella. Tavoitteena työlle on ollut tuottaa yhteisiä näkemyksiä tällä hetkellä eniten tulkinnanvaraa sisältäneisiin taksonomian kriteereihin.

Selvitystyön on toteuttanut Ramboll. Selvityksen alussa on haastateltu toimialan asiantuntijoita. Haastatteluista saatuja alustavia tulkintoja työstettiin kolmessa työpajassa FIGBC Taksonomiaryhmän jäsenten kesken. Työpajojen tuloksena saatuja tulkintoja tarkennettiin vielä Taksonomiaryhmän kokouksessa ja kirjallisen palautteen kautta.

FIGBC:n EU-taksonomian asiantuntijaryhmän näkemyksiä EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Raportissa kootaan KIRA-alan näkemyksiä taksonomiakriteereiden tulkinnoista ja pyritään luomaan yhteinen tulkintaohje kriteereiden soveltamiseen Suomessa. Selvityksessä tarkastellaan ilmastonmuutoksen hillinnän, Ei merkittävää haittaa (DNSH) – kriteereitä

  • DNSH 2: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • DNSH 4: Siirtyminen kiertotalouteen
  • DNSH 6: Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Tarkastelu on ensisijaisesti tehty seuraavien taloudellisen toiminnan kategorioiden näkökulmasta, mutta tulkintoja voidaan joltain osin soveltaa myös muihin taksonomia-asetuksen kategorioihin:

  • 7.1 Uusien rakennusten rakentaminen
  • 7.2 Olemassa olevien rakennusten korjaus
  • 7.7 Rakennusten hankinta ja omistaminen

Muut rakentamiseen liittyvät taloudellisen toiminnan kategoriat (7.3–7.6) on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Selvityksen tulokset eivät ole oikeudellisesti sitovia, eikä niiden laatimisessa ole ollut mukana viranomaistahoja. Tulkinnat kuvaavat kuitenkin hyvin kiinteistö- ja rakennusalan nykyisiä käytäntöjä ja auttavat harmonisoimaan toimintaa. Taksonomiakriteerien kehittyessä ja EU:n komission mahdollisten tulevien tulkintaohjeiden myötä, näitä tuloksia joudutaan mahdollisesti arvioimaan kriittisesti uudestaan.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen

lauri.tahtinen(at)figbc.fi

Appu Haapio-Karjalainen ja Anne Vierinen
appu.haapio(at)ramboll.fi

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun