6.4.2023

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden toteutumista koko hankkeen ajan. Apuna voi käyttää hiilijalanjälkilaskelmia hankkeen eri vaiheissa. On tärkeää määritellä rakennushankkeen tavoitteet vähähiilisyyden osalta ja pyrkiä niitä kohden hankkeen kaikkien eri […]

Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi: 

  • tilatehokkuuden parantaminen 
  • vähähiiliset materiaalit  
  • rakentamisprosessin suunnittelu vähähiilisemmäksi 
  • ratkaisut energiatehokkuuteen. 

Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden toteutumista koko hankkeen ajan. Apuna voi käyttää hiilijalanjälkilaskelmia hankkeen eri vaiheissa. On tärkeää määritellä rakennushankkeen tavoitteet vähähiilisyyden osalta ja pyrkiä niitä kohden hankkeen kaikkien eri osapuolien kesken, määrätietoisesti vähähiilisyyteen johtamalla. 

Kannustusta ja selkeitä askeleita matkallesi 

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on Green Building Council Finlandin rakentaminen-toimikunnan julkaisu, jonka teimme auttamaan organisaatioita kehittämään rakennushankkeita vähähiilisimmiksi. Tarkoitus on myös kannustaa toiminnan kehittämistä. Opas tukee myös rakennussektorin toimijoita valmistautumaan uuden rakennuslain voimaantuloon vuonna 2025 ja tiedostamaan rakennushankkeiden keinoja vähentää ilmastovaikutuksia. 

Opas tarjoaa mahdollisuuden tarttua vähähiilisyyteen askeleittain. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat jaettu kolmeen eri tasoon: voit olla tiedostaja, vaikuttaja tai edelläkävijä. Opas auttaa valitsemaan lähtötason ja kuinka ryhdyt toteuttamaan vähähiilistä rakentamista kunnianhimoisesti.  Voit aloittaa hankkeen kannalta tärkeimmistä asioista, olivat ne sitten suunnittelu, tilatehokkuus, materiaalipäästöt, työmaan tai käytönaikaiset vaikutukset. 

Katajanokalla opittua 

Katajanokan Laituri  on Työeläkeyhtiö Varman rakennuttama ja omistama hanke, missä vähähiilinen rakentaminen on toiminut ohjauskeinona läpi koko projektin. Rakennuksessa tulee toimimaan mm. Stora Enson pääkonttori. 

Alusta alkaen Helsingin kaupunki on ollut mukana ohjaamassa kaavoituksen mukaisesti tontille vähähiilistä rakennusta. Varma, Stora Enso ja Helsingin kaupunki julkistivat hankkeen alkuun arkkitehtuurikilpailun, jonka yhtenä tavoitteena oli myös rakennuksen vähähiilisyys.  

Hankkeen edetessä rakennushankkeen ilmastovaikutuksia on seurattu, ja ne ovat ohjanneet hanketta niin suunnittelu-, materiaali- kuin energiaratkaisuissa. Tontilla sijaitsi aikaisemmin vanha varastorakennus, jonka purkutöistä syntynyt purkujäte pystyttiin kierrättämään lähes sataprosenttisesti. Tontin poikkeuksellinen sijainti aivan meren rannassa on vaikuttanut olennaisesti rakennuksen perustuksien suunnitteluun sekä sopeutumiseen meren pinnan mahdolliseen nousuun.  Hankkeessa on pyritty löytämään vähähiilisiä ratkaisuja niin rakennusmateriaalien kuin energiantuotannon kannalta. Hankkeesta on saatu positiivisia kokemuksia sekä ymmärrystä vähähiilisyyden ohjauksesta myös tulevia hankkeita varten.  

Katajanokan laituri -hankkeen aikana on opittu, kuinka tärkeä on asettaa hankkeelle kunnianhimoiset vähähiilisyystavoitteet ja seurata niitä koko projektin ajan. On tärkeä verrata eri toteutusvaihtoehtoja ja arvioida niitä ilmastovaikutuksien kannalta. Kaikkia ratkaisuja ei välttämättä pysty teknisesti tai taloudellisesti toteuttamaan, mutta oppimisen kannalta on tärkeä tehdä vähähiilisyyden ohjausta kaikkien hankeosapuolien kesken ja valita toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot. Jokaisella yksittäisellä vähähiilisyysratkaisulla on merkitystä koko rakennushankkeen ilmastovaikutuksiin.   

Kirjoittaja: 

Lauri Linkosalmi 

Director Product Sustainability, Stora Enso  

Lauri Linkosalmi toimii toista kautta FIGBC:n rakentamisen -toimikunnan varapuheenjohtajana. 

Lue lisää

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

#BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment consists of two parts: carbon neutral built environment by 2035 and operator-specific tables of measures.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun