Green Building Council Finland

Julkaisu

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

När man planerar arbetsmiljöer bör man ta med den cirkulära ekonomin i planeringen genast från första början och hos alla parter, som planerare, beställare och kommande användare förankra det faktum att cirkulär ekonomi är en del av den framtida arbetsmiljön.
Julkaisija(t): Green Building Council Finland ry.
Julkaisuvuosi: 2022

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ry.
2023

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta

Green Building Council Finland ry.
2023

Unlocking the Potential of Local Circular Materials in Urbanising Africa

SBC

Nordic Circular Economy Playbook 2.0

Nordic Innovation

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti

Granlund
2022

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2022

Green Building Council Finland
2022

Best practice guide to support incorporating Level(s) LCA, LCC and IAQ indicators into Public Procurement process

LIFE Level(s)

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Green Building Council Finland
2022

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Green Building Council Finland ja Ramboll
2022

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ja A-Insinöörit
2022

Kiinteistöt-toimikunnan energiansäästövinkit

Green Building Council Finland ry
2022

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

Green Building Council Finland
2022

TOP 10 Energiansäästövinkit rakennustyömaille

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate of a property

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Green Building Council Finland ry.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022