Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta rakennetun ympäristön uusi normaali

Materiaalien tuotanto aiheuttaa ilmastopäästöjen lisäksi luonnonvarojen ja biodiversiteetin hupenemista. Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys taas säästävät kaikkia näitä. Kiertotalous on siis työkalu ilmasto- ja luontokriisien ratkaisuun, ei tavoite itsessään.

Jokaisen rakennuksen rakentamiseen ja ylläpitoon on investoitu materiaalia, energiaa ja työtunteja. Niiden arvo säilytetään huoltamalla ja korjaamalla. Rakennusten käyttöikää pidentämällä tuotetaan myös kerroksellista ja kiinnostavaa kaupunkikuvaa säilyttäen vuosikymmenten rakentamiskulttuuria.

Kiinteistö- ja rakennusala on Suomen toiseksi suurin jätteentuottaja. Kiertotalouden ratkaisuiden avulla nämä jätteet saadaan uudelleen käyttöön ja materiaaleille saadaan uusi arvo. Tavoite on välttää purkamista, mutta jos puretaan, siirrytään rakennusmateriaalien suljettuun kiertoon. Uudelleenkäyttö voisi kattaa 15 % rakennusmateriaalitarpeesta Pohjois-Euroopan alueella (Circular Buildings Coalition, Towards a circular economy in the built environment). Uudisrakennushankkeissa purku- tai biomateriaalien käyttö tuottaa mielenkiintoisia haasteita suunnittelijoille ja hankintaan.

Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on ympäristön regenerointi, eli luonnon prosessien tukeminen ja inspiraation hakeminen luonnosta ja luonnon kiertokulusta. Tutuin linkki kiertotalouden ja regeneratiivisuuden välillä on jätteiden hyödyntäminen: luonnossa ei ole jätettä. Luonnon kopioinnin innoittamalle kiertotaloudelle eli biomimiikalle voidaan tiivistää neljä periaatetta (WorldGBC, The Circular Environment Playbook):

  1. Käytä vain tarpeellinen määrä ainetta.
  2. Tähtää mieluummin resilienssiin kuin tehokkuuden maksimointiin.
  3. Käytä yksinkertaisia materiaaleja elinkaaren lopun prosessien helpottamiseksi.
  4. Käytä resursseja yhä uudelleen ja uudelleen.

Kiertotalous on otettava käyttöön rakennetussa ympäristössä kokonaisvaltaisesti. Systeeminen muutos on tarpeen, ja jokainen meistä on osa systeemiä. Pohjimmiltaan kyseessä on siis järjestelmätason muutos, joka vaikuttaa koko talouteen ja koskee kaikkia tuotteita ja palveluita.

Opi lisää kiertotaloudesta

Hyödyllisiä linkkejä

FIGBC:n ideakorteista vauhtia kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen

Näytämme suunnan ja autamme matkalla. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Lataa FIGBC:n ideakorteista vauhtia kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen!

Katso kaikki Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta koskevat julkaisumme!

Green Building Council Finlandin julkaisut

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Ideakortti: Näin maksimoidaan kiinteistön kierrätysaste

Ohjeessa on koottuna vinkkejä kiinteistön eri toimijoille, mistä lähteä liikkeelle kierrätyksen parantamisessa. Sitä voi käyttää esimerkiksi keskustelun pohjana yhteistyön kehittämiseksi.

Ideakortti: Näin suunnittelet kiertotalousrakennuksen

Kiertotaloudessa pyritään säilyttämään materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, kunnes ne lopulta ohjataan kierrätykseen. Oikealla suunnittelulla mahdollistetaan rakennuksen pitkä elinkaari.

Ideakortti: Näin otat kiertotalouden mukaan aluesuunnitteluun

Kiertotaloutta voidaan edistää aluesuunnittelussa monin tavoin. Aluesuunnittelun muotoja on monenlaisia kuten muun muassa eri kaavat, tontinluovutussopimukset, erilaiset muut kunnan ja maanomistajan sekä rakentajan väliset sopimukset että muut maankäytön suunnitelmat.

Ideakortti: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Tähän ideakortistoon on koottu vinkkejä rakennuttajille, rakennusyrityksille ja ympäristöhuoltoyrityksille rakennustyömaiden kierrätysasteen nostamiseksi.

Ideakortti: kiertotalous työtilojen suunnittelussa ja konseptoinnissa

Hiilineutraalia rakennettua ympäristöä tavoiteltaessa on tärkeää huomioida kestävät ratkaisut myös tilasuunnittelussa. Työympäristöjä suunniteltaessa kiertotalous täytyy ottaa mukaan suunnitteluun heti alusta alkaen.

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021 referoi vuoden aikana tehdyn yhteistyön tulokset yksiin kansiin.

Rakentamisen kiertotalouden sanakirja

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjan tavoitteena on yhdenmukaistaa termejä ja siten edistää niiden vakiintumista toimialalla.

Tulevat tapahtumat

Lisätietoja

Ella Lahtinen

Kestävän kehityksen asiantuntija

ella.lahtinen@figbc.fi

+358 40 512 2193

Ella johtaa järjestön kiertotaloushankkeita ja osallistuu toimialan muihin kiertotaloutta ja alan osaamista kehittäviin projekteihin. Lisäksi Ella kehittää Green Building Council Finlandin koulutuksia sekä koulutusyhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ellan erityisosaamista on rakentamisen kiertotalous.

Elina Samila

Kestävän kehityksen asiantuntija

elina.samila@figbc.fi

+358 40 5622 775

Elina työskentelee järjestön kiertotaloushankkeissa ja osallistuu toimialan muihin kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä edistäviin projekteihin. Elinan erityisosaamista ovat toimitilojen vastuullisuus sekä kiinteistöjen ja infrahankkeiden ympäristöluokitukset.

Kiertotalouden ideakatalogi – tietoa uusiomateriaalituotteista tai kiertotalouspalveluista

Yksi suurimpia esteitä tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle on tiedon puute. Tietoa ratkaisuista siis kaivataan, jotta innovatiivisia ratkaisuja osataan kysyä ja tukea niiden hankintaa.

Ideakatalogi on verkkopalvelu joka kokoaa tietoa uusiomateriaalituotteista tai kiertotalouspalveluista vauhdittaakseen kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta. Julkaisemme ideakatalogiin innovatiivisia, kunnianhimoisia esimerkkejä kiertotaloudesta. Pidätämme oikeuden päättää julkaistavista tuotteista ja palveluista. Kuuluisiko teidän tuotteenne tai palvelunne Ideakatalogiin? Laita tiedot sekä linkki meille osoitteeseen kiertotalous@figbc.fi.

Kestävyysloikka-palvelu

Kestävyysloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa kaikkia suomalaisia – niin yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön luontoa ja luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen.

Hyvä kestävyysloikka on ympäristön ja luonnon kannalta hieno juttu, mutta usein myös taloudellisesti järkevä.

Monissa palvelun esimerkeistä investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa ja sijoitukselle kertyy riihikuivaa tuottoa. Niiden avulla voit samalla säästää sekä luontoa että rahaa. Kuka tahansa voi lisätä omia loikkiaan palveluun – sinäkin. Kertomalla omasta loikastasi kannustat muita tarttumaan toimeen ja matka kohti kestävää yhteiskuntaa lyhenee.

Kestävyysloikkaa ylläpitää Suomen ympäristökeskus (Syke).

Tutustu vaikuttavien ratkaisujen tietopankkiin.

Siirry takaisin sivun alkuun