Luonnonvaroja kestävästi hyödyntävä rakentaminen

Tulevaisuudessa kiinteistö- ja rakennusala toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Olemassa olevien rakennusten ja infrastruktuurin elinkaaret ovat pidentyneet merkittävästi. Purkaminen on vasta viimeinen keino. Jos puretaan, kaikki rakennusosat ja materiaalit pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon arvoa säilyttäen tai jopa arvoa kasvattaen. Vain pieni osa rakentamiseen käytettävistä materiaaleista on uusia.

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta rakennetun ympäristön uusi normaali

Materiaalien tuotanto aiheuttaa ilmastopäästöjen lisäksi luonnonvarojen ja biodiversiteetin hupenemista. Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys taas säästävät kaikkia näitä. Kiertotalous on siis työkalu ilmasto- ja luontokriisien ratkaisuun, ei tavoite itsessään.

Jokaisen rakennuksen rakentamiseen ja ylläpitoon on investoitu materiaalia, energiaa ja työtunteja. Niiden arvo säilytetään huoltamalla ja korjaamalla. Rakennusten käyttöikää pidentämällä tuotetaan myös kerroksellista ja kiinnostavaa kaupunkikuvaa säilyttäen vuosikymmenten rakentamiskulttuuria.

Kiinteistö- ja rakennusala on Suomen toiseksi suurin jätteentuottaja. Kiertotalouden ratkaisuiden avulla nämä jätteet saadaan uudelleen käyttöön ja materiaaleille saadaan uusi arvo. Tavoite on välttää purkamista, mutta jos puretaan, siirrytään rakennusmateriaalien suljettuun kiertoon. Uudelleenkäyttö voisi kattaa 15 % rakennusmateriaalitarpeesta Pohjois-Euroopan alueella (Circular Buildings Coalition, Towards a circular economy in the built environment). Uudisrakennushankkeissa purku- tai biomateriaalien käyttö tuottaa mielenkiintoisia haasteita suunnittelijoille ja hankintaan.

Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on ympäristön regenerointi, eli luonnon prosessien tukeminen ja inspiraation hakeminen luonnosta ja luonnon kiertokulusta. Tutuin linkki kiertotalouden ja regeneratiivisuuden välillä on jätteiden hyödyntäminen: luonnossa ei ole jätettä. Luonnon kopioinnin innoittamalle kiertotaloudelle eli biomimiikalle voidaan tiivistää neljä periaatetta (WorldGBC, The Circular Environment Playbook):

  1. Käytä vain tarpeellinen määrä ainetta.
  2. Tähtää mieluummin resilienssiin kuin tehokkuuden maksimointiin.
  3. Käytä yksinkertaisia materiaaleja elinkaaren lopun prosessien helpottamiseksi.
  4. Käytä resursseja yhä uudelleen ja uudelleen.

Kiertotalous on otettava käyttöön rakennetussa ympäristössä kokonaisvaltaisesti. Systeeminen muutos on tarpeen, ja jokainen meistä on osa systeemiä. Pohjimmiltaan kyseessä on siis järjestelmätason muutos, joka vaikuttaa koko talouteen ja koskee kaikkia tuotteita ja palveluita.

FIGBC:n ideakorteista vauhtia kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen

Näytämme suunnan ja autamme matkalla. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Lataa FIGBC:n ideakorteista vauhtia kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen!

Katso kaikki Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta koskevat julkaisumme!

Green Building Council Finlandin julkaisut

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Ideakortti: Näin maksimoidaan kiinteistön kierrätysaste

Ohjeessa on koottuna vinkkejä kiinteistön eri toimijoille, mistä lähteä liikkeelle kierrätyksen parantamisessa. Sitä voi käyttää esimerkiksi keskustelun pohjana yhteistyön kehittämiseksi.

Ideakortti: Näin suunnittelet kiertotalousrakennuksen

Kiertotaloudessa pyritään säilyttämään materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, kunnes ne lopulta ohjataan kierrätykseen. Oikealla suunnittelulla mahdollistetaan rakennuksen pitkä elinkaari.

Ideakortti: Näin otat kiertotalouden mukaan aluesuunnitteluun

Kiertotaloutta voidaan edistää aluesuunnittelussa monin tavoin. Aluesuunnittelun muotoja on monenlaisia kuten muun muassa eri kaavat, tontinluovutussopimukset, erilaiset muut kunnan ja maanomistajan sekä rakentajan väliset sopimukset että muut maankäytön suunnitelmat.

Ideakortti: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Tähän ideakortistoon on koottu vinkkejä rakennuttajille, rakennusyrityksille ja ympäristöhuoltoyrityksille rakennustyömaiden kierrätysasteen nostamiseksi.

Tulevat tapahtumat

Kiertotalouden ideakatalogi – tietoa uusiomateriaalituotteista tai kiertotalouspalveluista

Yksi suurimpia esteitä tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle on tiedon puute. Tietoa ratkaisuista siis kaivataan, jotta innovatiivisia ratkaisuja osataan kysyä ja tukea niiden hankintaa.

Ideakatalogi on verkkopalvelu joka kokoaa tietoa uusiomateriaalituotteista tai kiertotalouspalveluista vauhdittaakseen kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta. Julkaisemme ideakatalogiin innovatiivisia, kunnianhimoisia esimerkkejä kiertotaloudesta. Pidätämme oikeuden päättää julkaistavista tuotteista ja palveluista. Kuuluisiko teidän tuotteenne tai palvelunne Ideakatalogiin? Laita tiedot sekä linkki meille osoitteeseen kiertotalous@figbc.fi.

Kestävyysloikka-palvelu

Kestävyysloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa kaikkia suomalaisia – niin yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön luontoa ja luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen.

Hyvä kestävyysloikka on ympäristön ja luonnon kannalta hieno juttu, mutta usein myös taloudellisesti järkevä.

Monissa palvelun esimerkeistä investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa ja sijoitukselle kertyy riihikuivaa tuottoa. Niiden avulla voit samalla säästää sekä luontoa että rahaa. Kuka tahansa voi lisätä omia loikkiaan palveluun – sinäkin. Kertomalla omasta loikastasi kannustat muita tarttumaan toimeen ja matka kohti kestävää yhteiskuntaa lyhenee.

Kestävyysloikkaa ylläpitää Suomen ympäristökeskus (Syke).

Tutustu vaikuttavien ratkaisujen tietopankkiin.

Siirry takaisin sivun alkuun