EU-taksonomia

Euroopan unioni on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Ohjelman osana EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetuista delegoiduista asetuksista. Tämän sääntelyn on tarkoitus helpottaa kestävää sijoittamista. Taksonomian avulla kestävälle taloudelliselle toiminnalle määritetään yhteinen luokittelu ja kriteerit.

Green Building Council Finland tuo ymmärrystä taksonomiakriteerien kansalliseen soveltamiseen ja vaikuttaa taksonomian kehitystyöhön kansallisesta näkökulmasta. Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys taksonomiakriteerien soveltamisesta Suomessa ja osallistua taksonomian kehitystyöhön laatimalla alan yhteisiä kannanottoja luonnosversioihin.

EU-taksonomian kehityksen ja käyttöönoton aikataulu

Voit tarkastella EU-taksonomian kehityksen ja käyttöönoton aikataulua myös tässä laajemmassa MIRO-pohjassa.

Ajantasaiset kriteerit ja tulkinnat

 

Olemme koonneet tälle sivulle ajantasaiset rakennus- ja kiinteistöalan toimintaa koskevat jo julkaistut taksonomiakriteerit. Löydät myös rakennus- ja kiinteistöalan DNSH- kriteerit ja niiden lisäykset A-D.

Kunkin kriteerin yhteyteen on kirjattu myös keskeisiä tulkintoja kriteerien soveltamiseen liittyen. Tarkemmat yksityiskohdat tulkintoihin liittyen löytyy yllä olevista julkaisuista. Englanninkieliseen kriteeristöön voi tutustua myös päivittyvän EU Taxonomy Compass – sivuston sekä varsinaisten delegoitujen asetusten kautta:  Climate delegated act ja Environmental delegated act.

Tekniset arviointikriteerit – Ilmastonmuutoksen hillintä

Tekniset arviointikriteerit – Kiertotalouteen siirtymisen merkittävä edistäminen

DNSH – kriteerit

Lisäykset

Julkaisuja EU-taksonomiasta

Green Building Council Finlandin julkaisut EU-taksonomiasta

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta

Green Building Council Finlandin Kiinteistöt-toimikunta koosti Usein kysytyt kysymykset -listan EU-taksonomiasta.

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

FIGBC EU-taksonomian asiantuntijaryhmän tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereistä.

Muiden julkaisuja EU-taksonomiasta

Muiden alan toimijoiden ajankohtaisia julkaisuja EU-taksonomiasta.

Lisätietoja

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Hän vastaa yhdistyksen sidosryhmäsuhteista ja edustaa yhdistystä julkisessa keskustelussa.

Lauri Tähtinen

Strategia- ja kehitysjohtaja

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Lauri varmistaa, että järjestö toteuttaa valittua strategiaa tehokkaasti. Hän koordinoi järjestön kehitystyötä, projekteja ja toiminnan suunnittelua. Lauri toimii myös energiamurroksen, ilmastonmuutoksen ja vastuullisuusjohtamisen asiantuntijana.

Siirry takaisin sivun alkuun