Tilasuunnittelun hiilijalanjäljen arviointiohje

Tyypillisesti todetaan, että rakennuksen elinkaaren ilmastovaikutuksista merkittävimmät ovat runkorakenteiden valmistamisen päästöt ja rakennuksen energiankäyttö. Kuitenkin tilatyypistä riippumatta niin hotellit, toimistot, liiketilat kuin asunnot remontoidaan ja päivitetään useaan kertaan rakennuksen elinkaaren aikana. Toistuvat tilamuutokset voivat niin ikään kumuloitua merkittäviksi päästölähteiksi, joita ei tyypillisesti huomioida osana elinkaariarviointia. Tämän takia on tärkeää, että myös tilasuunnittelua ja tilamuutoksia voitaisiin ohjata vähähiiliseksi.
Green Building Council Finland on yhdessä jäsenistönsä kanssa on laatimassa menetelmää tilamuutoshankkeiden vähähiilisyyden arvioimiseksi.
Ohjeen arvioitu valmistumisaika on helmikuussa 2024.