Energiatehokas ja joustava kiinteistökanta

Suomessa rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia kaikesta käyttämästämme energiasta. Energiatehokkuudella on siis suora yhteys ilmastoa lämmittäviin hiilidioksidipäästöihin. Päästöjä vähennetään parantamalla energiatehokkuutta ja siirtymällä pois fossiilisten energialähteiden käytöstä. Käynnissä on jo lukuisia hankkeita, joissa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla kiinteistöistä tai alueista saataisiin rakennettua energiaomavaraisia tai jopa energiapositiivisia uusiutuvan energian tuotannon avulla.

Green Building Council Finlandin tavoite on, että tulevaisuudessa kiinteistökantamme on aktiivinen osa energiajärjestelmää. Kiinteistöissä on tehty merkittäviä toimenpiteitä ja energiaa käytetään kohtuudella ja kulutuksen määrää ja ajoitusta sopeutetaan paitsi omaan, myös energiajärjestelmän tarpeeseen. Energiaa tuotetaan, kierrätetään ja varastoidaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistötasolla.

Green Building Council Finlandin julkaisut

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Mitä hiilineutraali energiankäyttö oikeastaan tarkoittaa, miten se lasketaan ja mitkä ovat tärkeimmät periaatteet siirryttäessä kohti hiilineutraalia kiinteistöliiketoimintaa. Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö – on ohje oman toiminnan arviointiin ja hiilineutraaliuusväittämän tekemiseen.

Energiansäästövinkit kiinteistöjen omistajille

Osana Astetta Alemmas -kampanjaa FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta kokosi ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle

Siirry takaisin sivun alkuun