Maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala

Olemme voittoa tavoittelematon kiinteistö- ja rakennusalan järjestö. Jäsenemme edustavat koko rakennettua ympäristöä, läpi arvoketjun ja elinkaaren ja yhdessä haluamme johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.

VISIOMME
Maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala.

MISSIOMME
Johdamme kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.

Muutosteoria

Toimialallamme on olennainen rooli maailman kestävyyskriisien ratkaisussa. Energiamurroksen ja kiertotalouden edistäminen ovat avaimia luonnon ja ilmaston kaksoiskriisin ratkaisuun ja tarvittava systeeminen muutos saadaan aikaan koko arvoketjun yhteistyöllä. Alamme menestys rakentuu tulevaisuudessa maapallon kantokyvyn rajoissa pysyen ja sitä uudistaen.

Hiilineutraali rakennettu ympäristö

Tulevaisuuden rakennettu ympäristö ei enää vauhdita ilmastonmuutosta. Rakennusten käyttämä energia on kokonaisuudessaan päästötöntä ja ylläpito vähäpäästöistä. Korjaus- ja uudisrakentamisen materiaalien, työmaan ja kuljetusten päästöjä on leikattu merkittävästi. Hiilineutraali rakennettu ympäristö mahdollistuu uusien ja innovatiivisten positiivisten ilmastovaikutusten kautta.

Hiilineutraali rakennettu ympäristö

Luontoa elvyttävä liiketoiminta​

Tulevaisuudessa kiinteistö- ja rakennusalan liiketoiminta on luontoa elvyttävää. Luonnon monimuotoisuus huomioidaan läpi arvoketjun, eikä luontokatoa edistetä missään vaiheessa ketjua. Monimuotoisuus saadaan elpymään aktiivisilla toimilla ja erilaisten luontopohjaisten ratkaisujen käyttö on arkea.

Luontoa elvyttävä liiketoiminta

Energiatehokas ja joustava kiinteistökanta

Tulevaisuudessa kiinteistökantamme on aktiivinen osa energiajärjestelmää. Kiinteistöissä on tehty merkittäviä toimenpiteitä ja energiaa käytetään kohtuudella ja kulutuksen määrää ja ajoitusta sopeutetaan paitsi omaan, myös energiajärjestelmän tarpeeseen. Energiaa tuotetaan, kierrätetään ja varastoidaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistötasolla.

Energiatehokas ja joustava kiinteistökanta

Luonnonvaroja kestävästi hyödyntävä rakentaminen

Tulevaisuudessa kiinteistö- ja rakennusala toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Olemassa olevien rakennusten ja infrastruktuurin elinkaaret ovat pidentyneet merkittävästi. Purkaminen on vasta viimeinen keino. Jos puretaan, kaikki rakennusosat ja materiaalit pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon arvoa säilyttäen tai jopa arvoa kasvattaen. Vain pieni osa rakentamiseen käytettävistä materiaaleista on uusia.

Luonnonvaroja kestävästi hyödyntävä rakentaminen

Johdamme yhdessä verkostomme kanssa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää. Green Building Council Finland toiminnassa:

  • Varmistamme onnistumisemme. Vahvistamme kykyämme vastata muuttuviin jäsentarpeisiin. Lisäämme toiminnan vaikuttavuutta tietoon perustuvalla johtamisella, ja panostamme toiminnassa mukana olevien ihmisten jaksamiseen ja hyvinvointiin.

 

  1. Johdamme kestävyysverkostoa.
    Kokoamme yhteen alan kestävyysosaamista, parhaita käytäntöjä eri puolilta arvoketjua, niin että alalla toimivat pääsevät nopeammin ja helpommin uuden tiedon lähteille, laajentavat omia verkostojaan. Luomme yhdessä yhteistä ymmärrystä viheliäisten ja systeemisten ongelmien ratkaisuun. Verkoston yhteistyötä johtamalla varmistamme käytänteiden ketterämmän kehittymisen ja uudenlaisten, kestävien liiketoimintamallien syntymisen.
  2. Lisäämme kestävyysosaamista.
    Tiivistämme kestävän kehityksen informaatiotulvasta olennaisen, kokoamme tietoa ja teemme sitä ymmärrettäväksi. Yhdessä tuotamme alan kestävyyden kehittämiseksi tietoa ja ohjeita, jotka auttavat alalla toimivia löytämään sopivia ratkaisuja kestävyystavoitteisiinsa ja soveltamaan niitä entistäkin nopeammin omassa toiminnassaan.
  3. Edistämme kestävyystoimien vaikuttavuutta.
    Tuemme ja kannustamme alaa liittymään tiedepohjaisiin sitoumuksiin ja saavuttamaan niiden mukaiset tavoitteet. Yhdessä tuotamme näkemyksen parhaista mahdollisista ratkaisuista päätöksenteon tueksi niin yksityiselle ja julkiselle sektorille kuin lainsäätäjillekin.
Siirry takaisin sivun alkuun