Käynnissä olevat projektit

KIRA-Kioski (2020-2021) sekä (2022 - 2023)

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä  

Kokoaa kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalousratkaisut ja jalostaa sitä osaamiseksi koko KIRA-alan käyttöön.

Kokoamme tietoa käynnissä olevista kiertotaloushankkeista, täydennyskoulutusmahdollisuuksista, olemassa olevista kiertotalousratkaisuista ja -palveluista sekä parhaista kiertotalouden referenssikohteista ja julkaisuista.

Hankkeen tapaamisissa kokoamme kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden ammattilaiset alueellisiin ja yksittäisten teemojen ympärille rakennettaviin verkostoihin tavoitteena nopeuttaa KIRA-alan muutosta kohti kiertotaloutta.

Ota käyttöösi #KIRAkiertotalous.

Lisätietoja:  Ella Lahtinen (ella.lahtinen (at) figbc.fi)

Circularity Accelerator

WorldGBC Circularity Accelerator on kansainvälinen ohjelma, jonka tavoitteena on luonnonvarojen kestävä, resurssitehokas, jätteetön käyttö ja luonnon monimuotoisuutta tukeva, elvyttävä rakennettu ympäristö. Ohjelma kokoaa yhteen yli 70 kansallista Green Building Councilia ja Green Building Council Finland toimii ohjelman ohjausryhmässä.

Seuraa #CircularityAccelerator

Lisätietoja:  Ella Lahtinen (ella.lahtinen (at) figbc.fi)

Net Zero Carbon Buildings Commitment (2019->)

Globaali Net Zero Building Commitment haastaa kaikki rakennetun ympäristön toimijat näyttämään omalla esimerkillään, että hiilineutraalius on mahdollista.

Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen voivat allekirjoittaa rakennus- ja kiinteistöalan yritykset sekä kaupungit. Allekirjoittajat sitoutuvat asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä.

Seuraa #AdvancingNetZero #NZCBCommitment

Lisätietoja: Lauri Tähtinen (lauri.tahtinen (at) figbc.fi)

Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe

Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe
Green Building Council Finland FIGBC luotsaa vuosina 2022-2023 Carbon Neutral Cities Alliancen Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe -hanketta Suomessa. Euroopan laajuinen projekti edistää hiilineutraaliutta sekä EU- että kansallisilla tasoilla. Hanke​

  • Luo suurimpien kaupunkien kesken vertaisoppimisryhmiä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.​
  • Kokoaa kansallista verkostoa kannustamaan vähähiilistä rakentamista.​
  • Rakentaa vahvaa yhteistyötä EU-tasolla vauhdittamaan vähähiilistä rakentamista ja erilaisten biopohjaisten materiaalien käyttöä.​

Lisätietoja Miisa Tähkänen.

Nordic Networks for Circular Construction

Nordic Networks for Circular Construction tavoitteena on nopeuttaa kiertotalouden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke on osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Lisätietoja Ella Lahtinen ja Miisa Tähkänen.

Seuraa #nordiccircularconstruction

Vähähiilisen rakentamisen neuvontapalvelu (2019->)

Vähähiilistä rakentamista tukemaan perustettu neuvontapalvelu, joka auttaa rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita vähähiiliseen rakentamiseen ja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmään liittyvissä kysymyksissä. Neuvontapalvelu on sekä julkisten että yksityisten rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden käytettävissä.

Lisätietoja: Lauri Tähtinen (lauri. tahtinen (at) figbc.fi)

#BuildingLife (2020-2022)

#BuildingLife on yhteinen, kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin projekti.

Euroopassa hanke laatii EU:lle tiekartan kohti rakennusten koko elinkaaren päästöjen huomioimista ja mm. julkaisee tätä tukeakseen Whole Life Carbon -sitoumuksen.

Suomessa hanke kokoaa hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmaan yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa ja vauhdittaa hiilineutraalisti rakennettuun ympäristöön siirtymistä yhdessä alan edelläkävijöiden kanssa.

BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023.

Ota käyttöösi #BuildingLife #Vaadivähähiilistä.

Lisätietoja: Lauri Tähtinen (lauri.tahtinen (at) figbc.fi)

NEBULA (2023 – 2025)

NEBULA -projektin tavoite on kiihdyttää kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden skaalautumista koko Euroopan alueella.

Projektissa perustetaan Built4People Innovaatioklustereita (B4PICs), joiden avulla kiihdytetään innovaatioiden siirtymistä markkinaan ja luodaan verkostoja, joissa tietotaitoa levitetään yli kansallisten rajojen. NEBULAN innovaatioklustereille tarjotaan projektissa tukea rahoitushakemuksissa sekä liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa.

Green Building Council Finlandin tehtävänä on tunnistaa innovaatioklustereihin sopivia toimijoita alalta sekä viestiä projektin etenemisestä Suomessa.

Seuraa LinkedInissä ja Twitterissä #NebulaProject

Lisätietoja: Elina Samila (elina.samila (at) figbc.fi)

Päättyneet projektit

MakingCity

MAKING-CITY on osa EU:n Horizon 2020-ohjelmaa. Hankkeessa tehdään pilotointia ja kehitystyötä kahdessa kaupungissa; Hollannin Groningenissa sekä Suomen Oulussa. Lisäksi mukana on kuusi seuraajakaupunkia muista EU-maista.  Lisätietoja Elina Samila.

One Planet Network – Sustainable Buildings and Construction / SBC

One Planet Network -verkosto on perustettu toteuttamaan kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmat (2019–2022).

Verkosto yhdistää toimijoita kaikilta alueilta ja kaikilta sektoreilta tuomaan yhteen asiantuntemusta, resursseja, innovaatioita ja sitoutumista kohti siirtymistä kestävämpiin tuotanto- ja kulutustapoihin.

Ohjelmiin kuuluvat Sustainable Public Procumerent, Sustainable Tourism, Sustainable Food Systems Programme, Consumer Information for SCP, Sustainable Lifestyles and Education sekä Sustainable Buildings and Construction.

Sustainable Buildings and Construction / Kestävät rakennukset ja rakentaminen

Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma  rakentaa ymmärrystä ja vuorovaikutusta rakennusten ja rakentamisen merkityksestä osana kaupunkien, alueiden ja valtioiden ekologista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Ohjelmassa jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä, luodaan verkostoja ja vauhditetaan alan innovaatioita. Ohjelman puitteissa on tarkoitus käynnistää konkreettisia hankkeita keskeisistä ajankohtaisista kestävän rakentamisen teemoista. Näihin haetaan rahoitusta kansainvälisistä tai alueellisista lähteistä.

Ohjelmaa vetää Suomen ympäristöministeriö ja vastuuhenkilöinä yliarkkitehti Harri Hakaste, YM, sekä 10YFP SBC koordinaattori Pekka Huovila, FIGBC.

Ohjelman muita vetäjiä ovat YK:n ympäristöohjelma UNEP sekä Australian Royal Melbourne Institute of Technology -yliopisto.

Suomesta ohjelman ideointiin ja toteuttamiseen on kytketty laaja kirjo kestävän rakentamisen toimijoita. Lisätietoja ohjelmasta ja mukaan liittymisestä : Pekka Huovila (pekka.huovila(at)figbc.fi)

LifeLevel(s)

Hankkeen tavoite on saada julkiset tilaajat ottamaan käyttöön keskeiset indikaattorit: LCA, LCC and IAQ rakentamiseen liittyvien hankintojen arviointikriteeriksi. Lue lisää hankkeesta.

Lisätietoja Miisa Tähkänen (miisa.tahkanen (at) figbc.fi)

Kiertotalousvalmennus (2020-2021)

Kiertotalousvalmennus vauhdittaa rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttaa ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Saton sekä Helsingin kaupungin kanssa.

Pilottiprojektit toteutettiin vuoden 2020 aikana. Pilottiprojektit tekevät työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja tunnetuksi alalla.Hankkeen tulokset koottiin kokonaisuudessaan tulosjulkaisuun. Lisäksi ratkaisuja tuotettiin teemoittain ideakortteihin. Projektia rahoitti Sitra.

Lue lisää Kiertotalousvalmennuksesta.

Ilmastoviisaat Taloyhtiöt (2018–2020)

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen tavoitteena on avata markkinoita uudenlaisille energiatehokkuutta lisääville digitaalisille palveluille ja ratkaisuille kerrostalokannassa (asunto-osakeyhtiöt). Hankkeessa kehitetään asuinkerrostalojen tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä.

Lisätietoja: Lauri Tähtinen ja Visa Kivisaari

Kiertotaloussprintti (2018–2019)

KIRA-alan kiertotaloussprintin tavoitteena on jalkauttaa kiertotalouden käsite alalle sekä kehittää alan hankinta- ja toimintamalleja. Projektia rahoittaa Sitra. Lue lisää Sitran sivuilta.

Kiertotaloussprintti toimenpiteet (pdf)
Kiertotaloussprintti referenssit (pdf)
Väliseminaari / Kuittinen
Väliseminaari / Pitchaukset
Väliseminaari / Dutch Embassy

Rakennusten hiilijalanjäljen laskentaohje – RELA (2018)

Osana ympäristöministeriön tiekarttaa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen ohjauksessa on käynnissä kansallisen laskentaohjeen määrittäminen. GBC Finland toimii tässä sihteerinä ja koordinaattorina vuonna 2018. Laskentaohjeen ja sen taustamuistion on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle syksyllä 2018.

Vihreät asuntolainat – EeMAP (2017–2018)

Euroopan laajuinen EeMAP eli Energy Efficiency Mortgage Action Plan on Horizon2020 -rahoitteinen projekti, joka pyrkii määrittelemään edellytyksen ja reunaehdot eurooppalaiselle asuinrakennusten energiatehokkuutta edistävälle asuntolainatuotteelle.

WorldGBC ja siten GBC Finland osallistuvat hankeen Energy Efficiency -komitean työhön. Muut kaksi teknistä komiteaa ovat European Mortgage Federation ohjaama Banking & Finance sekä RICSin johtama Valuation & Data -komitea.

BUILD UPON (2015–2017)

Tämä projekti tuki EU:n puiteohjelma Horisontti2020:n kohtaa EE9 (‘Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures’.)

Pitkän tähtäimen strateginen tavoite oli saada kiinteistö ja rakennusalan ammattilaiset yhdessä julkisen sektorin toimijoiden kanssa kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla.

Hanke saattoi Euroopan tasolla yhteen yli 2 000 kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista kansallisten korjausrakentamisen strategioiden toteuttamisen puitteissa (Energy Efficiency Directive, art. 4). Suomessa kehitystyöhön ja vuoropuheluun osallistui 100 kira-alan organisaatiota.

10YFP SBC (2015–2018)

YK:n 10-vuotiseen puiteohjelmaan kuuluva Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma (10YFP SBC) rakentaa ymmärrystä ja vuorovaikutusta rakennusten ja rakentamisen merkityksestä osana kaupunkien, alueiden ja valtioiden ekologista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Ohjelmassa jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä, luodaan verkostoja ja vauhditetaan alan innovaatioita.

Ilmastokatu (2015–2017)

Ilmastokatu on Helsingin Kaupungin, Vantaan kaupungin, HSY:n, Green Building Council Finlandin ja Aalto yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on vähentää merkittävästi Iso Roban ja Tikkurilan keskustan energiankulutusta.  Keinot ja ratkaisut luodaan yhdessä alueiden yrittäjien, asukkaiden ja innovatiivisten palveluntarjoajien kanssa.

Hanke etsii uusille ratkaisuille ja toimintamalleille testaajia, eli taloyhtiöitä, asukkaita tai yrityksiä. Yritykset voivat kehittää ja kokeilla ilmastoystävällisiä tuotteitaan aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Ilmastokaduista luodaan uusia referenssialueita sekä yrityksille että kaupungille myös kansainvälisesti.

Hanke on osa 6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta. Hankkeelle on myönnetty vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta.

Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista hankkeen nettisivuilta: www.ilmastokatu.fi

ERA17 (2010–2017)

Rakennetun ympäristön energiaviisauden edistämiseksi vuonna 2010 käynnistetty ERA17-toimintaohjelma päättyi suunnitellusti Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Työ energiaviisaan Suomen rakentamiseksi jatkuu silti edelleen. Toimintaohjelmaa toteuttivat yhteistyökumppaneidensa kanssa RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja ympäristöministeriö.

Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista täältä: https://kirafoorumi.fi/era17/

Nordic Guide to Sustainable Materials (2014–2015)

Projektissa luodaan kattava opas, jossa määritellään ja luetellaan kestävien rakennusmateriaalien kriteereitä Pohjoismaiden näkökulmasta. Oppaalla halutaan myös helpottaa kestävien materiaalien liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä selvittämällä ja kokoamalla eri maiden lainsäädäntöä, tuotanto- ja hankintamenetelmiä koskien kestäviä rakennusmateriaaleja.

Nordic Urban Development (2014–2015)

Projektin tavoitteena on kehittää yhteisen, pohjoismaisen kestävän aluesuunnittelun määritelmä. Projektissa halutaan korostaa varsinkin sosiaalisia ja taloudellisia seikkoja osana kestävää suunnittelua. Tavoitteena on 2016 mennessä käyttää tätä kehitteillä olevaa määritelmää ainakin neljässäkymmenessä kestävän kaupunkisuunnittelun hankkeessa.

Rakennetun ympäristön tulevaisuus (2013)

Millainen rakennettu ympäristömme on vuonna 2040? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan rakennetun ympäristön toimijoille? Mihin pitää varautua? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia KIRA-ala kohtaa? Millainen toimintaympäristö meitä odottaa?

Edellä esitettyihin kysymyksiin vastaamiseksi toteutimme Rakennetun ympäristön tulevaisuus -hankkeen, jossa tuotimme tietoa alan toimintaympäristön tulevan kehityksen ennakoimiseksi. Nykytilanteen taustoittamiseksi kokosimme rakennetun ympäristön vallitsevia trendejä ja tulevaisuuden muutostekijöitä raportin muotoon sekä laadimme työpajatyöskentelynä kolme mahdollista kuvaa tulevaisuudesta. Keskeisiä teemoja hankkeessa olivat alan prosessit, osaamistarpeet ja henkilöstö, asiakkuudet, talous, liiketoimintamallit ja tuotanto sekä säätely ja ohjaus.

Hanke toteutettiin yhdessä ympäristöministeriön ja RYM Oy:n kanssa. Työpajojen fasilitaattorina toimi Demos Helsinki.

Värkki (2011–2013)

Green Building Council Finlandin vuonna 2011 käynnistämä Värkki-projekti on päättynyt ja projektin tuloksena lanseerataan “Rakennusten elinkaarimittarit”, jotka huomioivat rakennusten ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttäjien hyvinvoinnin.

Nyt julkaistut kahdeksan mittaria soveltuvat sekä rakennuksen suunnittelu- että käyttövaiheeseen. Niiden avulla voi ohjata rakennuksen energiankulutusta, ilmastovaikutuksia, taloutta sekä käyttäjien hyvinvointia sisäympäristön olosuhteiden kautta.