11.4.2024

Green Building Council Finlandin kevätkokous ja toimitusjohtajan katsaus

Green Building Council Finland ry:n kevätkokous järjestettiin 10.4.2024 FIGBC:n toimistolla ja Teams-etäyhteydellä.

Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa myös hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.

Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja,
SRV, FIGBC hallituksen puheenjohtaja

Green Building Council Finland ry:n kevätkokous järjestettiin 10.4.2024 FIGBC:n toimistolla ja Teams-etäyhteydellä. Miimu Airaksinen, hallituksen puheenjohtaja avasi yhdistyksen kevätkokouksen ja toimi myös kokouksen puheenjohtajana.  Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Bäckström, teknisenä sihteerinä toimi Tiina Mykkänen, ja ääntenlaskijaksi sekä pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Ruuska ja Ella Lahtinen. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin tarkastusten jälkeen.

Airaksinen kiitti sekä henkilöstöä että jäseniä pitkäjänteisestä ja hyvästä työstä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen eteen. Erityisen ilahduttavana hän piti sitä, että myös kiertotaloudesta ja sen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista puhutaan yhä enemmän. ”Ala käyttää paljon luonnonvaroja ja siten vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen”, Airaksinen totesi.

Green Building Council Finlandin vuosi 2023

Antti Ruuska esitteli vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2023. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

”Vuosi 2023 oli FIGBC:lle uudistumisen vuosi”, totesi Antti Ruuska, joka aloitti tehtävässään vuoden 2023 alussa. Yhdistys muutti Kampista Hakaniemeen ja vuoden aikana paitsi laadittiin uusi strategia yhdessä jäsenten kanssa, myös kirkastettiin FIGBC:n toiminnan muotoja ja toteutettiin toimikuntauudistus. Ruuska kertasi myös jäsentyytyväisyystutkimuksen tulokset ja että jatkossa oman toiminnan kehitystyön onnistumista seurataan henkilöstön pulssikyselyin.

Vuosi 2023 lukuina

 • Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 28.3.2023 ja syyskokous 29.11.2023.
 • FIGBC:n hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pasi Suutari ja varapuheenjohtajana Miimu Airaksinen. Hallituksessa oli 9 muuta jäsentä.
 • Syyskokouksessa 2023 hallitukseen valittiin viisi uutta jäsentä.
 • FIGBC:n palveluksessa toimi 10 henkilöä ja keskimääräinen henkilövahvuus oli 9. Osa henkilöstöstä työskenteli osa- tai määräaikaisena.
 • Vuoden 2023 lopussa yhdistykseen kuului 326 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 32 organisaatiota ja jäsenlistalta poistui 21 jäsentä.
 • Toimintavuoden taloudellinen tulos oli 34 776,51 euroa.
 • Vuoden aikana FIGBC:n järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui noin 2800 henkeä.
 • Toimitusjohtajana toimi Antti Ruuska (maaliskuu →), tilintarkastajana Hill Audit Oy ja tilitoimistoina Talousosasto Viivanalle Oy (tammi-lokakuu) ja Talenom Oy (marras-joulukuu).

Tutustu Green Building Council Finlandin vuosikertomukseen 2023.

Anne Kaiser jatkaa  vaalitoimikunnan puheenjohtajana

FIGBC:n vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat. Anne Kaiser, vaalitoimikunnan puheenjohtaja kiitti erovuorossa olevia jäseniä Pekka Metsiä (Granlund), Riitta Juutilainen (Senaatti-kiinteistöt), Heidi Tilli (Evli-Rahastoyhtiö) ja Petri Suutarinen (Finreim) työstään ja kertoi, että jatkossa vaalitoimikunnan jäsenyys tullaan täsmäyttämään samoin kuin FIGBC:n hallitustehtävätkin kolmivuotiselle kaudelle.

Vaalitoimikunnan kokoonpanoksi vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti:

 • Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja
 • Antti Kerppola, Sfääri
 • Pasi Suutari, SOK
 • Niina Nurminen, Ilmarinen.

 Miimu Airaksinen, hallituksen puheenjohtaja päätti yhdistyksen kevätkokouksen.

Toimitusjohtajan katsaus rakennetun ympäristön tulevaisuuskuviin

Kevätkokouksen jälkeen FIGBC:n toimitusjohtaja Antti Ruuska piti katsauksen rakennetun ympäristön tulevaisuuskuviin: millaisena näemme kiinteistö- ja rakennusalan vuonna 2035?
 
”Maapallon kantokyvyn rajoissa pystytään menestymään, vaikka emme vielä niin teekään”, totesi Ruuska. Vuonna 2023 syyskokouksessa hyväksytyn strategian teema-alueet tuntuvat edelleen hyvin ajankohtaisilta.

Ilmasto on edelleen iso aihe. Ruuska mainitsi esimerkkeinä edelliselle ilmastokokouksen (COP28), sekä ensimmäisen koskaan järjestetyn Buildings and Climate Global Forumin, joka huipentui yhteisen julkilausuman (Declaration des Chaillot) julkaisuun.

Lue lisää Ensimmäinen Buildings and Climate Global Forum kertasi faktat ja sopi kira-alan kestävyyssiirtymästä – Green Building Council Finland (figbc.fi)

 Green Building Council Finlandin strategisia tavoitteita on työstetty yhteistyössä hallituksen, jäsenten ja toimikuntien yhteisissä tapaamisissa. Lisäksi tehtiin tulevaisuustyötä, jossa hahmotettiin kolme erilaista tulevaisuusskenaariota.

Nyt voidaan todeta, että konflikteja on jonkin verran enemmän, mutta ne eivät ole onneksi laajentuneet. Eniten ehkä elämme ”kilpailevien kuplien” tilanteessa. Vuoden erityisteemoiksi Ruuska tunnisti liiketoimintalähtöiset vapaaehtoistoimet. Yrityksissä on tehty paljon erilaisia lupauksia, sitoumuksia ja laadittu tiekarttoja.

Katso videomme – millaisia tulevaisuuskuvia hahmotimme?

Muutos on osittain lakien vauhdittamaa muutosta. Nyt onkin myös kyettävä selvittämään, ovatko liiketoimintalähtöiset vapaaehtoistoimet uusien direktiivien ja lainsäädännön mukaisia.

Ruuska myös totesi poliittisen ilmapiirin muutoksen. Tulossa on vaaleja ja on nähtävissä myös ilmastotyötä jarruttavan voiman saavan jalansijaa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kansalaisille, siis äänestäjille on voitava selkeyttää kestävyyssiirtymän hyötyjä ja merkitystä.

Lopuksi Ruuska vielä kertasi FIGBC:n toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle.
Tuemme verkoston ja toimialan muutosta kolmella eri tavalla:

 • Johdamme kestävyysverkostoa.
 • Lisäämme kestävyysosaamista.
 • Edistämme kestävyystoimien vaikuttavuutta .

FIGBC:n onnistumisen varmistaminen keskittyy varmistamaan toteutusedellytykset strategian mukaiselle toiminnalle.

Lue lisää Toimintasuunnitelma 2024 – Green Building Council Finland (figbc.fi)

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun