15.3.2024

Ensimmäinen Buildings and Climate Global Forum kertasi faktat ja sopi kira-alan kestävyyssiirtymästä

Maaliskuun toisella viikolla järjestettiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen Buildings and Climate Global Forum. Tapahtuman yhteydessä WorldGBC järjesti #BuildingLife -konferenssin. Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Antti Ruuska kirjoitti matkalta tuodut tärkeimmät terveiset blogiinsa.

Maaliskuun toisella viikolla järjestettiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen Buildings and Climate Global Forum. Tapahtuman yhteydessä WorldGBC järjesti #BuildingLife -konferenssin. Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Antti Ruuska kirjoitti matkalta tuodut tärkeimmät terveiset blogiinsa.

Rakennetun ympäristön yritysjohtajat kokoontuivat yhdessä poliittisten päättäjien kanssa 7. – 8.3. Buildings and Climate Global Forumiin. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja sinne odotettiin noin kahdeksansataa osallistujaa, mutta määrä lopulta tuplaantui. Kymmenien eri maiden hallitukset olivat paikalla edustettuina, keskustelemassa rakennuskannan päästöjen vähentämisestä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

Tapaaminen huipentui yhteisen julkilausuman (Declaration des Chaillot) julkaisuun. Julkilausuman allekirjoitti 70 valtiota. Julistus on kriittisen tärkeä askel Pariisin sopimuksen käytännön täytäntöönpanossa, sillä nyt hallitusten edustajat ovat sopineet ensimmäistä kertaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymästä, ja huomioiden alan koko arvoketjun.

Kokonaisuudessaan foorumi oli tärkeä jatko edelliselle ilmastokokoukselle (eli COP28 Dubaissa), jossa saavutettiin konkreettinen merkkipaalu rakennetun ympäristön ilmastotekojen edistämiseksi Buildings Breakthrough -sitoumuksen myötä. Useimmat tämän sitoumuksen allekirjoittaneista 27 valtiosta ovat mukana myös tuoreessa julkilausumassa.Ehkä hieman yllättäen Suomi, Norja ja Ruotsi eivät allekirjoittaneet Chaillotin julkilausumaa. Pohjoismaista Tanska on mukana allekirjoittajissa. Tästäkin huolimatta on todettava, että rakennusten ja rakentamisen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on huomattu ja kasvaa.

Global status report: kirittävää on kaikissa toimenpiteissä

Foorumiviikon yhteydessä julkaistun  Global Status Report for Buildings and Construction -raportin mukaan rakennukset ja rakentaminen tuottavat yli viidenneksen maapallon päästöistä (CO₂e). Raportissa analysoidaan päästöjen kehitys, tavoiteltava päästövähennys ja toimenpiteiden tarve, jotta pääsemme takaisin ”oikealle polulle”.

Kirittävää on niin energiatehokkuudessa, uusiutuvien energiamuotojen ripeämmässä käyttöönotossa kuin suunnitelmalliseen toimintaan ryhtymisessäkin.

Global Status Report for Buildings and Construction -raportissa todetaan, että päästäksemme 1,5 tavoitteeseen, kaikkien G20-maiden tulisi laatia selkeä ja yksityiskohtainen suunnitelma sektorin päästöjen vähentämiseksi.

”Maailmanlaajuisesti 80 % maista ovat huomioineet rakennukset kansallisesti määritellyissä ilmastotavoitteissaan (NDC). Kuitenkin vain 26 prosentilla maista on pakottavaa sääntelyä koko toimialalle ja niissäkin, joissa sääntelyä on, se ei usein ole riittävää, jotta voisimme puolittaa rakennetun ympäristön päästöt vuoteen 2030 mennessä”, totesi Cristina Gamboa, WorldGBC:n CEO jo vuoden 2023 Advancing Net Zero Status -raportissa. Gamboa toisti tätä viestiä puheenvuorossaan Buildings and Climate Global Forumissa ja muistutti että ratkaisuja on jo tarjolla, esimerkiksi eurooppalaisten GBC:den #BuildingLife -hankkeessa laadittujen suositusten ja toimialan päästövähennysten tiekartan muodossa.

Suuntaa löytyy jo #BuildingLife tiekartoista

World Green Building Council järjesti foorumiviikolla eurooppalaisten Building Councilien tapaamisen ja kansainvälisen #BuildingLife -konferenssin. Sain kunnian esitellä tapahtumassa #Buildinglife-projektin tekemistä Suomessa ja kertoa suomalaisen verkostomme tavasta tehdä yhteistyötä alan toimijoiden hiilitiekarttojen ja toimintasuunnitelmien edistämiseksi. Malli on poikkeuksellinen, sillä yhteistyö sektorirajojen yli ja toisaalta jopa kilpailijoiden välillä ei ole yleistä muissa maissa.

Yritykset, jotka johtavat kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää

Buildings and Climate Global foorumiviikon toinen teema poliittisen polun rinnalla oli yritysten ja liiketoiminnan rooli muutoksessa. Yleiskuvassa nettonolla oli sana, jota foorumiviikolla käytettiin yrityksestä riippumatta ja poikkeuksetta käytännössä joka esityksessä. Tavoitteen eteen esiteltiin myös monia yritys- ja alakohtaisia toimenpiteitä ja sitoumuksia.

Foorumiin osallistui myös FIGBC:n jäsenyrityksiä. Johanna Pirinen, Head of Sustainability, Stora Enso (ja FIGBC:n hallituksen jäsen) puhui tapahtumassa sekä julkisten hankintojen temaattisessa tilaisuudessa torstaina että perjantaina sidosryhmien yhteenveto-istunnossa rakennusmateriaalien näkökulmasta. Saint-Gobain Finland oli edustettuna vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiserin voimin ja One Click LCA:ta edusti foorumilla toimitusjohtaja Panu Pasanen.

Johannan, kuten muidenkin puheenvuorojen kuuleminen, oli vakuuttavaa. Etenkin, koska FIGBC:nä olemme ryhtyneet peräänkuuluttamaan, että yritykset todella ottaisivat haltuun alan kestävyyssiirtymän johtajuuden.

Asiat etenevät niin sanotusti isommin. Olemme tavoitellusta päästövähennyspolusta jäljessä, mutta rakennusten ja rakentamisen koko arvoketjun rooli on huomattu ja toimialan murrokseen panostetaan. On nyt meistä toimialasta itsestämme kiinni, kuinka nopeasti ja tehokkaasti temppu tehdään.

Antti Ruuska
Toimitusjohtaja
Green Building Council Finland


(Green Building Council Finland osallistuu erityisesti World Green Building Councilin Euroopan paikallisverkoston toimintaan. Euroopan paikallisverkosto tapaa keskimäärin neljä kertaa vuodessa syventääkseen yhteistyötä, edistääkseen valittuja aloitteita ja oppiakseen toisiltaan. Nämä tapaamiset pyritään järjestämään muiden olennaisten tapahtumien yhteydessä matkustuspaineen vähentämiseksi ja synergioiden lisäämiseksi. FIGBC myös vähentää omasta toiminnastaan syntyviä päästöjä, mm. Arvioimalla kriittisesti kaikkea matkustustarvetta ja ohjaamalla matkustamista ilmaston kannalta kestäviin ratkaisuun. Koko FIGBC:n toiminnan päästöt mitätöidään vuosittain ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä.)

Muita julkaisuja ja oppaita

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun