Kestävän rakennetun ympäristön huippuasiantuntijat!

Luottamustehtävissä toimivat jäsentemme edustajat johtavat ja ohjaavat Green Building Council Finlandin toimintaa. Green Building Council Finlandin toimintaa johtaa jäsenten valitsema hallitus. Hallitus on järjestömme ylin päättävä elin, ohjaa ja valvoo järjestön toimintaa jäsenistön edun mukaisesti. Uusista jäsenistä hallitukseen ehdotukset valmistelee valmistelee vaalitoimikunta. FIGBC ohjausryhmien tarkoitus on tuoda osaamista ja näkemystä FIGBC:n strategian toteuttamiseen ohjausryhmän tehtäväkuvauksen mukaisesti. Tutustu tarkemmin kestävän ja vastuullisen rakennetun ympäristön huippuasiantuntijoihin!

Tytti Bruce-Hyrkäs

Tytti Bruce-Hyrkäs toimii vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajana Granlund Oy:ssä. Hän on yksi kiinteistö- ja rakennusalan johtavista vastuullisuusasiantuntijoista painopistealueinaan esimerkiksi rakennusten ja tuotteiden elinkaaren ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset sekä EU taksonomia. Hän on osallistunut laajasti KIRA-alan vastuullisuuden arviointimenetelmien, työkalujen ja ohjauksen kehittämiseen. Hän on toiminut mm. useissa vaiheissa konsulttina alan hiilijalanjäljen sääntelykehityksessä, kirjoittajana GBC:n julkaisemassa Hiilineutraali Rakennus -ohjeessa […]

  • FIGBC Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Asta Autelo

Asta Autelo

Asta Autelo on pitkänlinjan energiajohtamisen osaaja ja vaikuttaja, joka on työssään Granlundilla toiminut useiden isojen kiinteistöomistajien energiatehokkuuden ja energiajohtamisen parissa. Hän on ollut laatimassa niin kiinteistö- ja energiajohtamisen strategioita, vetänyt kilpailutusprosesseja, arvioinut energiamurroksen vaikutuksia ja tuonut näitä asioita esiin myös vetämässään podcastissa. Asta on seurannut energiamurroksen kehitystä yli 15 vuoden ajan ja innostunut sen merkityksen kasvusta […]

  • FIGBC Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Tiia Pirttimaa

Tiia Pirttimaa

Tiia Pirttimaa on Assemblin Caverion Group:n vastuullisuusjohtaja, jonka vastuulla on ESG strategian, tavoitteiden ja raportoinnin kehitys sekä organisaation vastuullisten liiketoimintakäytänteiden kehittäminen yhdessä muun organisaation kanssa. Koulutukseltaan Tiia on tuotantotalouden ja kiinteistötalouden diplomi-insinööri. Hänen toimintaansa ohjaa vaikuttava päätöksenteko ja asiakkaiden kiinteistöjen arvon kasvattaminen. Assemblin yhteystiedot

  • FIGBC Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Jani Kaaresto

Jani Kaaresto

Jani Kaaresto toimii vastuullisuuspäällikkönä ja tuotekehityksen tiiminvetäjänä valaistusratkaisuja yrityksille sekä julkiselle sektorille toteuttavassa Greenled Oy:ssä. Jani on myös Selt Ry:n hallituksen jäsen. Selt Ry on tuottajayhteisö sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajille, joka huolehtii rekisteröityneiden tuottajien puolesta kierrätyksestä, tiedottamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista. Aiemmin Jani on toiminut myös FIGBC:n kiinteistöt toimikunnan puheenjohtajistossa. Greenled Oy:n yhteystiedot

  • FIGBC Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Hanna Luhtio

Hanna Luhtio

Hanna Luhtio johtaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kehityshankkeita Senaatti-konsernissa. Hän toimii ympäristö- ja vastuullisuusasioiden ohjaamisen ja kehittämisen vastuuhenkilönä sekä vastaa konsernin ISO 14001 -järjestelmän hallinnoinnista. Hannalla on kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuus- ja ympäristöasioista yli 10 vuoden kokemus, hän on ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja erikoistunut yritysvastuu-, ilmasto- ja kiertotalouskysymyksiin. Senaatti-kiinteistöjen yhteystiedot.

  • FIGBC Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Eelis Rytkönen

Eelis Rytkönen

Eelis Rytkönen on kahden vesselin surffaava isä, joka kehittää työssään elinvoimaisia kestäviä kaupunkiympäristöjä osallistavin metodein. Eeliksen juuret ovat akatemiassa – hän väitteli rakentamistalouden puolelta yliopistokampusjohtamisen dynamiikasta 2015. Teoriaa hän on sittemmin pyrkinyt viemään käytäntöön useissa kymmenissä hankkeissa monimuotoisissa tiimeissä työskennellen Firalla kolme vuotta hanke- ja liiketoiminnan kehityksen parissa ja viisi vuotta NCC Property Developmentissa kestävän […]

  • FIGBC Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Lauri Linkosalmi

Lauri Linkosalmi

Lauri Linkosalmi toimii tuotevastuullisuuden johtajana (Director Product Sustainability) Stora Enso Oyj:llä, Division Wood Products. Lauri on vastuullisuusalan ammattilainen, hän on työskennellyt rakentamisen vastuullisuusasioiden parissa toistakymmentä vuotta ensin tutkimuspuolella ja viimeiset kahdeksan vuotta teollisuudessa. Hänen erityisosaamistaan ovat elinkaariarviointi, vähähiilisyys, kiertotalous ja luontovaikutukset sekä rakentamisen standardointi ja regulaatio. Katso Stora Enson yhteystiedot.

  • FIGBC Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Marika Hakkarainen

Marika Hakkarainen

Marika Hakkarainen toimii yhteiskuntasuhdejohtajana Stora Ensolla. Katso Stora Enson yhteystiedot.

  • FIGBC Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Elmeri Nordenswan

Elmeri Nordenswan

Elmeri Nordenswan on kokenut vastuullisuusasiantuntija, jonka intohimona on vähähiilinen kiinteistökehittäminen sekä kiertotalouden voimistaminen rakennetussa ympäristössä. Castellumissa Elmeri vastaa energiaraportoinnista, LEED- & BREEAM-portfolioiden kehittämisestä ja Castellumin kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden seurannasta Suomessa kohdetasolla. Hänen rooliinsa kuuluu myös ESG-tukitoiminnot Suomen organisaatiolle, kestävien käytäntöjen edistäminen ja vakiinnuttaminen kohteissa sekä lukuisien vastuullisuusvaatimusten jalkauttaminen kumppaniverkostoon. Elmeri on työskennellyt useissa asiakasrajapinnan tehtävissä ja […]

  • FIGBC Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Siirry takaisin sivun alkuun