Green Building Council Finland

#BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä

Saavutammeko vielä sata #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaa? #BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä, kun Uponor, Lassila & Tikanoja, Ruukki, SBB, UKI Arkkitehdit Oy ja Kiinko liittyvät kannattajien joukkoon.

#BuildingLife kannattajat sitoutuvat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035 ja laatimaan itselleen toimintaohjelman, jonka avulla kehittävät omasta toiminnastaan hiilineutraalia.

Maksuton vähähiilisyyskoulutus

Green Building Council Finland näyttää suuntaa ja auttaa matkalla. Läpi vuoden olemme järjestäneet jäsenistöllemme maksutonta vähähiilisyyskoulutusta yhdessä One Click LCA:n sekä FIGBC:n kumppanijäsenemme A-Insinöörien kanssa. Jäljellä ovat vielä koulutuspäivät:

Koulutuspäivien sisällöstä julkaisemme myös koosteet loppuvuonna. Tavoitteemme on tukea toimialan osaamisen kehitystä.

Tulevat kannattajien julkaisupäivät

Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta.

Toimintaohjelman tavoitteena on Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035. Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa.

Lähetä logo ja sitaatti noin viikkoa ennen seuraavaa julkaisupäivää: 17.10.2022 tai 14.11.2022 Anne Valkamalle ja Lauri Tähtiselle (etunimi.sukunimi(at)figbc.fi) ja käännetään yhdessä rakennetun ympäristön päästöt kohti nollia. Miten juuri te edistätte hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2035 (tai jo aiemmin)?

Uponor on sitoutunut johtamaan rakentamisen muutosta kohti hiilineutraaliutta koko toimialan kattavassa yhteistyössä. Tavoitteenamme on vähentää oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä 75 % sekä toimitusketjumme päästöjä 20 % vuoteen 2027 mennessä. Olemme ensimmäisenä maailmassa lanseeranneet uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia putkijärjestelmiä, joiden hiilijalanjälki on jopa 90 % pienempi verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaittemme kanssa haluamme kehittää vastuullisia vesi- ja sisäilmastojärjestelmiä sekä yhdyskuntatekniikoita rakennetun ympäristön hiilineutraaliuden ja kiertotalouden mahdollistamiseksi.
Missionamme on tehdä kiertotaloudesta totta. Olemme sitoutuneet puolittamaan oman toimintamme päästöt vuoteen 2030 mennessä. Ohjaamme materiaaleja yhä tehokkaammin kiertoon, suunnittelemme ja toteutamme kiinteistöjen energiatehokkuus remontteja ja ylläpidämme kiinteistöjen pitkää elinkaarta. Toimintamme hiilikädenjälki onkin noin kolmekymmentä kertaa suurempi kuin mitä toiminnastamme aiheutuneet päästöt.
Rakennustuotteiden valmistajana huolehdimme tuotteidemme ympäristötehokkuudesta niiden koko elinkaaren aikana. Pyrimme kestävään raaka-aineiden ja energian käyttöön tuotannossamme. Huomioimme materiaalien kierrätyksen sekä tuotteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisessä. Tehostamme logistiikkaa minimoidaksemme kuljetuksista syntyviä päästöjä ja kehitämme entistä turvallisempia ja tehokkaampia asennusmenetelmiä, joilla mahdollistamme työmaiden hiilineutraalisuustavoitteet. Tavoitteenamme on kehittää ratkaisuja, jotka edistävät sekä ihmisten hyvinvointia rakennuksissa että rakennusten energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä. Elinkaaren lopussa teräspohjaiset tuotteet ovat 100 % kierrätettäviä unohtamatta niiden uudelleenkäyttöpotentiaalia, mikä voi dramaattisesti vähentää tulevien rakennusten hiilijalanjälkeä. Tavoitteenamme on olla ensimmäinen, joka tarjoaa fossiilivapaita terästuotteita kattoihin ja seiniin vuoteen 2026 mennessä. Niiden kokonaishiilipäästöt ovat noin 85 % pienemmät kuin vastaavien nykytuotteiden.
Samhällsbyggnadsbolaget i Nordenin (SBB) visio on olla ympäristöpositiivinen koko arvoketjussa jo vuoteen 2030 mennessä kaikissa Pohjoismaissa. Yhtiöstä on kasvanut Pohjoismaiden suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja, ja tavoitteemme on olla alan suunnannäyttäjä ja kiinteistöalan kestävyysstandardien asettaja. Testaamme myös aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja ja haluamme olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa.
Pyrimme järjestelmällisesti kehittämään osaamistamme suunnitteluratkaisujen kokonaiskestävyydestä sekä vähentämään työntekomme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
Työstämme jatkuvasti sekä omaa toimintaamme että koulutustoimintaamme yhä ympäristövastuullisemmaksi. Ympäristövastuullisuus on useissa koulutuksissamme teemana, myös käytännön koulutusjärjestelyiden osalta. Kiinkolle myönnettiin Green Office -sertifikaatti vuonna 2021.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
Green Building Council Finland
puh. +358 40 486 5400

Hankkeen verkkosivut

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia