Green Building Council Finland

#BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä

Saavutammeko vielä sata #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaa? #BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä, kun Uponor, Lassila & Tikanoja, Ruukki, SBB, UKI Arkkitehdit Oy ja Kiinko liittyvät kannattajien joukkoon.

#BuildingLife kannattajat sitoutuvat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035 ja laatimaan itselleen toimintaohjelman, jonka avulla kehittävät omasta toiminnastaan hiilineutraalia.

Maksuton vähähiilisyyskoulutus

Green Building Council Finland näyttää suuntaa ja auttaa matkalla. Läpi vuoden olemme järjestäneet jäsenistöllemme maksutonta vähähiilisyyskoulutusta yhdessä One Click LCA:n sekä FIGBC:n kumppanijäsenemme A-Insinöörien kanssa. Jäljellä ovat vielä koulutuspäivät:

Koulutuspäivien sisällöstä julkaisemme myös koosteet loppuvuonna. Tavoitteemme on tukea toimialan osaamisen kehitystä.

Tulevat kannattajien julkaisupäivät

Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta.

Toimintaohjelman tavoitteena on Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035. Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa.

Lähetä logo ja sitaatti noin viikkoa ennen seuraavaa julkaisupäivää: 17.10.2022 tai 14.11.2022 Anne Valkamalle ja Lauri Tähtiselle (etunimi.sukunimi(at)figbc.fi) ja käännetään yhdessä rakennetun ympäristön päästöt kohti nollia. Miten juuri te edistätte hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2035 (tai jo aiemmin)?

Uponor on sitoutunut johtamaan rakentamisen muutosta kohti hiilineutraaliutta koko toimialan kattavassa yhteistyössä. Tavoitteenamme on vähentää oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä 75 % sekä toimitusketjumme päästöjä 20 % vuoteen 2027 mennessä. Olemme ensimmäisenä maailmassa lanseeranneet uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia putkijärjestelmiä, joiden hiilijalanjälki on jopa 90 % pienempi verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaittemme kanssa haluamme kehittää vastuullisia vesi- ja sisäilmastojärjestelmiä sekä yhdyskuntatekniikoita rakennetun ympäristön hiilineutraaliuden ja kiertotalouden mahdollistamiseksi.
Missionamme on tehdä kiertotaloudesta totta. Olemme sitoutuneet puolittamaan oman toimintamme päästöt vuoteen 2030 mennessä. Ohjaamme materiaaleja yhä tehokkaammin kiertoon, suunnittelemme ja toteutamme kiinteistöjen energiatehokkuus remontteja ja ylläpidämme kiinteistöjen pitkää elinkaarta. Toimintamme hiilikädenjälki onkin noin kolmekymmentä kertaa suurempi kuin mitä toiminnastamme aiheutuneet päästöt.
Rakennustuotteiden valmistajana huolehdimme tuotteidemme ympäristötehokkuudesta niiden koko elinkaaren aikana. Pyrimme kestävään raaka-aineiden ja energian käyttöön tuotannossamme. Huomioimme materiaalien kierrätyksen sekä tuotteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisessä. Tehostamme logistiikkaa minimoidaksemme kuljetuksista syntyviä päästöjä ja kehitämme entistä turvallisempia ja tehokkaampia asennusmenetelmiä, joilla mahdollistamme työmaiden hiilineutraalisuustavoitteet. Tavoitteenamme on kehittää ratkaisuja, jotka edistävät sekä ihmisten hyvinvointia rakennuksissa että rakennusten energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä. Elinkaaren lopussa teräspohjaiset tuotteet ovat 100 % kierrätettäviä unohtamatta niiden uudelleenkäyttöpotentiaalia, mikä voi dramaattisesti vähentää tulevien rakennusten hiilijalanjälkeä. Tavoitteenamme on olla ensimmäinen, joka tarjoaa fossiilivapaita terästuotteita kattoihin ja seiniin vuoteen 2026 mennessä. Niiden kokonaishiilipäästöt ovat noin 85 % pienemmät kuin vastaavien nykytuotteiden.
Samhällsbyggnadsbolaget i Nordenin (SBB) visio on olla ympäristöpositiivinen koko arvoketjussa jo vuoteen 2030 mennessä kaikissa Pohjoismaissa. Yhtiöstä on kasvanut Pohjoismaiden suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja, ja tavoitteemme on olla alan suunnannäyttäjä ja kiinteistöalan kestävyysstandardien asettaja. Testaamme myös aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja ja haluamme olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa.
Pyrimme järjestelmällisesti kehittämään osaamistamme suunnitteluratkaisujen kokonaiskestävyydestä sekä vähentämään työntekomme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
Työstämme jatkuvasti sekä omaa toimintaamme että koulutustoimintaamme yhä ympäristövastuullisemmaksi. Ympäristövastuullisuus on useissa koulutuksissamme teemana, myös käytännön koulutusjärjestelyiden osalta. Kiinkolle myönnettiin Green Office -sertifikaatti vuonna 2021.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
Green Building Council Finland
puh. +358 40 486 5400

Hankkeen verkkosivut

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden