Green Building Council Finland

#BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä

Saavutammeko vielä sata #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaa? #BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä, kun Uponor, Lassila & Tikanoja, Ruukki, SBB, UKI Arkkitehdit Oy ja Kiinko liittyvät kannattajien joukkoon.

#BuildingLife kannattajat sitoutuvat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035 ja laatimaan itselleen toimintaohjelman, jonka avulla kehittävät omasta toiminnastaan hiilineutraalia.

Maksuton vähähiilisyyskoulutus

Green Building Council Finland näyttää suuntaa ja auttaa matkalla. Läpi vuoden olemme järjestäneet jäsenistöllemme maksutonta vähähiilisyyskoulutusta yhdessä One Click LCA:n sekä FIGBC:n kumppanijäsenemme A-Insinöörien kanssa. Jäljellä ovat vielä koulutuspäivät:

Koulutuspäivien sisällöstä julkaisemme myös koosteet loppuvuonna. Tavoitteemme on tukea toimialan osaamisen kehitystä.

Tulevat kannattajien julkaisupäivät

Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta.

Toimintaohjelman tavoitteena on Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035. Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa.

Lähetä logo ja sitaatti noin viikkoa ennen seuraavaa julkaisupäivää: 17.10.2022 tai 14.11.2022 Anne Valkamalle ja Lauri Tähtiselle (etunimi.sukunimi(at)figbc.fi) ja käännetään yhdessä rakennetun ympäristön päästöt kohti nollia. Miten juuri te edistätte hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2035 (tai jo aiemmin)?

Uponor on sitoutunut johtamaan rakentamisen muutosta kohti hiilineutraaliutta koko toimialan kattavassa yhteistyössä. Tavoitteenamme on vähentää oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä 75 % sekä toimitusketjumme päästöjä 20 % vuoteen 2027 mennessä. Olemme ensimmäisenä maailmassa lanseeranneet uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia putkijärjestelmiä, joiden hiilijalanjälki on jopa 90 % pienempi verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaittemme kanssa haluamme kehittää vastuullisia vesi- ja sisäilmastojärjestelmiä sekä yhdyskuntatekniikoita rakennetun ympäristön hiilineutraaliuden ja kiertotalouden mahdollistamiseksi.
Missionamme on tehdä kiertotaloudesta totta. Olemme sitoutuneet puolittamaan oman toimintamme päästöt vuoteen 2030 mennessä. Ohjaamme materiaaleja yhä tehokkaammin kiertoon, suunnittelemme ja toteutamme kiinteistöjen energiatehokkuus remontteja ja ylläpidämme kiinteistöjen pitkää elinkaarta. Toimintamme hiilikädenjälki onkin noin kolmekymmentä kertaa suurempi kuin mitä toiminnastamme aiheutuneet päästöt.
Rakennustuotteiden valmistajana huolehdimme tuotteidemme ympäristötehokkuudesta niiden koko elinkaaren aikana. Pyrimme kestävään raaka-aineiden ja energian käyttöön tuotannossamme. Huomioimme materiaalien kierrätyksen sekä tuotteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisessä. Tehostamme logistiikkaa minimoidaksemme kuljetuksista syntyviä päästöjä ja kehitämme entistä turvallisempia ja tehokkaampia asennusmenetelmiä, joilla mahdollistamme työmaiden hiilineutraalisuustavoitteet. Tavoitteenamme on kehittää ratkaisuja, jotka edistävät sekä ihmisten hyvinvointia rakennuksissa että rakennusten energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä. Elinkaaren lopussa teräspohjaiset tuotteet ovat 100 % kierrätettäviä unohtamatta niiden uudelleenkäyttöpotentiaalia, mikä voi dramaattisesti vähentää tulevien rakennusten hiilijalanjälkeä. Tavoitteenamme on olla ensimmäinen, joka tarjoaa fossiilivapaita terästuotteita kattoihin ja seiniin vuoteen 2026 mennessä. Niiden kokonaishiilipäästöt ovat noin 85 % pienemmät kuin vastaavien nykytuotteiden.
Samhällsbyggnadsbolaget i Nordenin (SBB) visio on olla ympäristöpositiivinen koko arvoketjussa jo vuoteen 2030 mennessä kaikissa Pohjoismaissa. Yhtiöstä on kasvanut Pohjoismaiden suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja, ja tavoitteemme on olla alan suunnannäyttäjä ja kiinteistöalan kestävyysstandardien asettaja. Testaamme myös aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja ja haluamme olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa.
Pyrimme järjestelmällisesti kehittämään osaamistamme suunnitteluratkaisujen kokonaiskestävyydestä sekä vähentämään työntekomme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
Työstämme jatkuvasti sekä omaa toimintaamme että koulutustoimintaamme yhä ympäristövastuullisemmaksi. Ympäristövastuullisuus on useissa koulutuksissamme teemana, myös käytännön koulutusjärjestelyiden osalta. Kiinkolle myönnettiin Green Office -sertifikaatti vuonna 2021.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
Green Building Council Finland
puh. +358 40 486 5400

Hankkeen verkkosivut

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finland julkaisee oppaan vähähiiliseen rakentamiseen!

26.9.2022
Embargo 26.9.2022 klo 09 Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -julkaisu auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toimintansa taso vähähiilisessä rakentamisessa sekä selkeyttää miten edelleen kehittää rakennushankkeita vähähiilisemmäksi. Tarkoitus on myös kannustaa toiminnan kehittämiseen ja

Hyvinvointia kestävän aluesuunnittelun avulla

21.9.2022
Vuosittaisella World Green Building Weekilla on jo pitkään järjestetty kestävän aluesuunnittelun seminaari. Tänä vuonna seminaarin tulokulmana oli hyvinvointi tulevaisuuden yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle kestävän aluesuunnittelun avulla.  Ympäristöministeriön kuulumiset Antti Irjala

Purettavaksi suunnitellut – The Cradle

21.9.2022
Osana World Green Building Weekiä 2022 teimme 16.9.2022 virtuaalivisiitin saksalaiselle The Cradlen työmaalle lähtien Keskustakirjasto Oodin Maijansalista. Saksalainen The Cradle on innovatiivinen rakennuskohde. ”The Cradle viittaa sanana kehtoon”, kertoi Ella

Haaste: allekirjoita Rakentamisen muovit green deal -sopimus

21.9.2022
Anne Kaiser, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö ja Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja haastaa kaikki Green Building Council Finlandin jäsenet allekirjoittamaan Rakentamisen muovit green dealin. Haastekampanja starttasi osana World Green Building

Kokemuksia kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuustaajuudesta

20.9.2022
Mitä jos rakennukset olisivatkin täysin muunneltavia käyttötarkoituksesta riippumatta? Mitä jos yksityisautoilua ei enää tarvittaisikaan? Mitä jos neitseellisiä luonnonvaroja ei enää käytettäisi tai kaikki rakentaminen olisikin hiilipositiivista? Tällaisia kysymyksiä kysyttiin Green

#BuildingLife Leaders Forum 6: Hiilineutraali rakennettu ympäristö Suomessa ja Euroopassa

8.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten todetaan aikaansaatu muutos. Mitä projektissa saavuttiin, miten ala on muuttunut meillä

#BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä

19.9.2022
Saavutammeko vielä sata #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaa? #BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä, kun Uponor, Lassila & Tikanoja, Ruukki, SBB, UKI Arkkitehdit Oy ja Kiinko liittyvät kannattajien joukkoon. #BuildingLife kannattajat sitoutuvat

Koulutuksella lisää vauhtia kiertotalouteen – FIGBC julkaisee Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutuksen 16.9.2022

16.9.2022
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta pitää tehdä uusi normaali – ja se on taloudellisestikin järkevintä. Kiertotaloudella materiaaleihin, energiaan ja valmistukseen satsatut panokset säilyttävät arvonsa. Kiertotalous vähentää neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2022

15.9.2022
Julkaisuvapaa 15.9.2022 klo 10.30 Ammattimaiset kiinteistönomistajat etulinjassa rakennusten ympäristökuormituksen vähentämisessä Rakennusten merkitys energiankulutuksessa ja päästöissä on tunnetusti suuri. Kiinteistö- ja rakennusala tuottaa arviolta kolmanneksen Suomen päästöistä ja paine niiden vähentämiseen

Kaupunkien energiaomavaraisuus on mahdollista ja kaupallisia ratkaisuja on jo olemassa

15.9.2022
MAKING-CITY: Tulevaisuuden energiapihit kaupunginosat -tapahtumassa 13.9.2022 saimme kuulla hankkeen kahden vetäjäkaupungin toteutuksista; Hollannin Groningenin sekä Suomen Oulun. Tapahtuma oli osa World Green Building Weekiä. MAKING-CITY on osa EU:n Horizon 2020-ohjelmaa.

Kompensoiko vihreä siirtymä rakentamisen ja kunnossapidon päästöt – selvitys pyöräväylien elinkaarivaikutuksista

14.9.2022
Kestävä liikkuminen ja elinkaarikustannuksiin perustuvat valinnat tukevat vihreää murrosta ja voivat pidemmällä aikavälillä tuoda yhteiskunta- ja reaalitaloudellisia säästöjä. Ramboll laati Vantaan kaupungille pyöräväylien elinkaarivaikutuksia käsittelevän selvityksen. Vantaan kaupungin tavoite on

Kestävä ja kierrätettävä parketille vaihtoehtoinen Parky-puulattia uudistaa julkitilojen sisustussuunnittelua

13.9.2022
Suomalainen sisustusmateriaalien maahantuoja Orient Occident on tuonut markkinoille uudenlaisen kestävän puulattian, joka on 100 % kierrätettävä ja vastuullisesti valmistettu puulattia ja kestää kovaa kulutusta sekä kosteutta.   Perinteinen parketti on ulkonäöltään