Green Building Council Finlandin julkaisut

Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Käytännössä kokoamme eri puolilta arvoketjua parhaita käytäntöjä ja luomme yhteisen ymmärryksen parhaista ratkaisuista. Toimintamme perustuu osallistavalle yhteistyölle, josta syntyy konkreettisia toimintamalleja koko toimialalle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Ideakortti: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Tähän ideakortistoon on koottu vinkkejä rakennuttajille, rakennusyrityksille ja ympäristöhuoltoyrityksille rakennustyömaiden kierrätysasteen nostamiseksi.

Idékort: Så här planerar du en byggnad i enlighet med cirkulär ekonomi

Inom cirkulär ekonomi strävar man efter att använda materialen så länge som möjligt, tills de slutligen styrs till återvinning. Rätt planering möjliggör en lång livscykel för byggnaden.

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Den cirkulära ekonomin kan främjas på många sätt vid områdesplanering, som förekommer i många olika former, t.ex. olika planer, avtal om tomtöverlåtelser, diverse andra avtal mellan kommunen och markägaren samt byggaren och andra markanvändningsplaner

Idékort: När lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov

En checklista som utgår från cirkulär ekonomi för dem som söker och erbjuder nya lokaler.

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

När man planerar arbetsmiljöer bör man ta med den cirkulära ekonomin i planeringen genast från första början och hos alla parter, som planerare, beställare och kommande användare förankra det faktum att cirkulär ekonomi är en del av den framtida arbetsmiljön.

Siirry takaisin sivun alkuun