KIRA-alan kiertotaloussprintti

Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan kiertotaloudesta kiinteistö- ja rakennusalalla? Kiertotaloussprintissä kutsumme laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä aiheesta ja valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi alalle. Hankkeen toteuttaa Green Building Council Finland Sitran tuella.


KiertotalousSprintin julkaisut (julkaistu 8.11.2018)

Kiertotalouden referenssit rakennetussa ympäristössä

 

 

 

 

Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden toteuttamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla

 

 

 

 

Miten kiertotalousviestiä viedään tulevaisuudessa eteenpäin

 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät, aineistot

7.11.2018

Buildings As Materials Banks – Where do we stand with enabling a circular built environment? Caroline Henrotay

Pre-demolition audits in EU countries Petr Hradil, VTT

Jätedirektiivin rakennusalaa koskevat muutokset Riitta Levinen, YM

Valtakunnallinen jätesuunnitelma – missä mennään? Marja-Riitta Korhonen

Materiaalitehokkuusohjelman päivitys Mika Honkanen, TEM

Rakentamisen, jätteiden ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat Pekka Vuorinen, RT

Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke Suvi Häkämies, GNF

Purkamisen kiertotalouden toteutuminen eri toimijoiden näkökulmasta – havaintoja toimijakentän haastatteluista Taru Uotila, Sykli

Kiertotalous purkutyön toteutuksessa – havaintoja Hernematalan purkutöistä Pentti Viluksela, Metropolia

Huutokauppaa purkutyömaalla – Kokemuksia Kaurialan koulun irtaimiston huutokaupasta Markku Raimovaara, HAMK

Opas purkutöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Katja Lehtonen, Ytekki

CIRCWASTE Tuuli Myllymaa, SYKE

Materiaalitehokkuussopimukset ja Green Dealit, Henrik Österlund, Motiva Leena-Kaisa Piekkari, YM

Materiaalitehokkuus Tampereen kaupungilla Katariina Rauhala, Tampere

Muovit rakentamisessa – kohti tehokkaampaa kierrätystä Tuuli Kunnas, RTT ry

8.11.2018

Suomen kiertotaloustiekartta Nani Pajunen, Sitra

Muovitiekartta ja rakentamista koskevat toimenpiteet Matti Kuittinen, YM

Miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kiertotaloutta? Matti Kuittinen, YM

Kiertotalous Pohjoismaissa ja käynnissä olevat hankkeet Suomessa Jessica Karhu, GBC Finland

Rakentamisen kiertotalous One Planet -verkostossa, Pekka Huovila, SBC ohjelman koordinaattori

Toimenpide-ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle Jessica Karhu, GBC Finland

Kiertotalouskriteerien käyttö rakennushankkeessa –ohje Lauri Tähtinen, GBC Finland

Siirrettävien rakennusten hiilijalanjälki Mikko Ruopio, Parmaco

Kiertotalouden haasteet rakennusalan koulutukselle Jukka Puhto, TTY

Kiertotalous Hiedanrannan suunnittelussa Lilli Linkola, Ethica

Miten KiertotalousSprintin viestiä viedään tulevaisuudessa eteenpäin Mikko Nousiainen


Missä mennään?

  • Keväällä 2018 yli 60 alan asiantuntijaa osallistui kahteen työpajaan määrittelemään kiertotalouden merkitystä ja tavoitteita alalle.
  • Työpajojen tuloksena syntyi julkaisu ”Näin rakennamme kiertotaloutta – Seitsemän tavoitetta kiertotalouden saavuttamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla”
  • Työ jatkuu seitsemässä asiantuntijaryhmässä, jotka kehittävät toimintamalleja tavoitteisiin pääsemiseksi (lisätietoja ryhmistä alla).
  • Keskustelua KIRA-alan kiertotaloudesta käydään nyt aktiivisesti sähköisellä keskustelualustalla (Yammer).
  • Marraskuussa 2018 järjestetään tulosseminaari, jossa kerrotaan kehitystyön tuloksista ja luodaan katsaus käynnissä oleviin ja uusiin hankkeisiin.
  • Tuloksia jalkautetaan alalle keväällä 2019.

Miten mukaan? 

Kiertotaloussprintti on avoin kaikille alan toimijoille ja aiheesta kiinnostuneille! Voit osallistua keskusteluun Yammerissa tai tulla mukaan johonkin asiantuntijaryhmään viemään tavoitteita kohti käytäntöä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Jessica Karhuun (etunimi.sukunimi@figbc.fi).


Lisätietoja