12.12.2023

Abloy, Kiinko ja Arkkitehdit LSV mukana #BuildingLifessä

#BuildingLife kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia organisaatioita liittymään #BuildingLife -kannattajaksi. Kannattajia on nyt 72, kun Abloy liittyy mukaan. Kannattajat sitoutuvat laatimaan oman tiekarttansa kohti hiilineutraalia toimintaa 2035 tai aiemmin. Valmiita tiekarttoja julkaisevat kanssamme nyt Kiinko ja Arkkitehdit LSV Oy. FIGBC tarjoaa tiekarttojen laatimiseen viitekehyksen, tietoa ja sparrausta #BuildingLife -tiekarttatyöpajojen muodossa. Abloyn ympäristöasiantuntija Armi Purhonen […]

#BuildingLife kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia organisaatioita liittymään #BuildingLife -kannattajaksi. Kannattajia on nyt 72, kun Abloy liittyy mukaan. Kannattajat sitoutuvat laatimaan oman tiekarttansa kohti hiilineutraalia toimintaa 2035 tai aiemmin. Valmiita tiekarttoja julkaisevat kanssamme nyt Kiinko ja Arkkitehdit LSV Oy. FIGBC tarjoaa tiekarttojen laatimiseen viitekehyksen, tietoa ja sparrausta #BuildingLife -tiekarttatyöpajojen muodossa. Abloyn ympäristöasiantuntija Armi Purhonen osallistui ensimmäiseen järjestettyyn tiekarttatyöpajaan 30.10.2023, hyvin kokemuksin.

Abloy liittyy #BuildingLife -kannattajaksi

”Abloy on pitkäjänteisesti edistänyt hiilineutraaliutta oman toiminnan osalta ja tavoitevuosi 2025 häämöttää jo nurkan takana. Samaan aikaan edistämme arvoketjumme hiilineutraaliutta ASSA ABLOY -konsernin SBTi -tavoitteiden mukaisesti, pyrkien vähentämään päästöjä 28 % vuoteen 2030 mennessä ja edelleen nettonollaan vuoteen 2050 mennessä.

FIGBC:n työpaja tarjosi meille erinomaisen tilaisuuden päästä päivittämään hiilitiekarttaamme asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä oppimaan toinen toisiltamme. Hieno esimerkki kehittävästä ilmastotyöstä, jossa innovoidaan yli organisaatiorajojen ja jaetaan parhaita käytäntöjä yhteisen päämäärän edistämiseksi!”, kertoo ympäristöasiantuntija Armi Purhonen, Abloy Oy.

Kiinko matkaa kohti hiilineutraalia kiinteistö- ja rakentamisalaa

Kiinkon strategiaan kuuluu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäminen. WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmään liittyminen oli yksi vaikuttavista teoista tällä matkalla. Green Office -lupauksemme mukaisesti olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita, joilla vaikutetaan tilojemme ja toimintamme ympäristökuormitukseen. Vastuullisuus näkyy koulutustoiminnassamme, hankinnoissamme ja toimitiloissamme laaja-alaisesti; valitsemme energian, ruokatarjoilut sekä yhteistyökumppanit vastuullisten linssien läpi. Kierrätämme aktiivisesti.

Laatimamme tiekartta ohjaa ja muistuttaa meitä tarvittavasta jatkuvasta työstä toimintojemme kehittämisessä kohti hiilineutraaliutta. Konkreettisesti se näkyy vuosittaisilla tavoitteilla, joita työstämme sekä sisäisesti että yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asemamme kiinteistö- ja rakentamisalan johtavana kouluttajana mahdollistaa myös vihreän kädenjälkemme kasvattamisen. Suhtaudumme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden haasteiden ratkaisemiseen KiRa-alalla kunnianhimoisesti. Se näkyy rohkeutena uusimpaan tutkimustietoon vahvasti nojaavissa kouluttaja- ja koulutussisältövalinnoissamme. Pyrimme siihen, että vastuullisuusnäkökulmat ovat osana kaikkia koulutusohjelmiamme ja alan toimijoilla on alan viimeisin tietotaito käytettävissä.

Kestävän rakentamisen asiantuntija – Arkkitehdit LSV Oy

Arkkitehdit LSV tavoittelee hiilineutraaliutta ja minimoi päästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuodesta 2025 lähtien kompensoimme ne päästöt, joita emme pysty toiminnallamme välttämään. Yrityksen epäsuorat päästöt muodostavat merkittävän osan ympäristövaikutuksistamme ja siksi liiketoimintamme kehittäminen on keskeisin toimenpide niiden pienentämiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme yhä parempia ympäristön huomioivia ratkaisuja.

Arkkitehdit LSV Oy pyrkii olemaan kestävän rakentamisen arkkitehtipalveluiden edelläkävijä ja on hakenut samanaikaisesti toiminnalleen RALA:n Ympäristösertifikaattia ensimmäisenä arkkitehtitoimistona Suomessa.

Mikä #BuildingLife?

#BuildingLife on eurooppalaisten Green Building Councilien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on vauhdittaa päästövähennyksiä niin kansallisella kuin EU:n tasollakin.

Suomessa
• #BuildingLife kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia organisaatioita liittymään #BuildingLife -kannattajaksi.
• Kannattajat sitoutuvat laatimaan oman tiekarttansa kohti hiilineutraalia toimintaa 2035 tai aiemmin. Viitekehyksenä toimii FIGBC:n julkaisema #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma.
• Tiekarttojen työstöön tarjoamme työkaluja, tietoa ja tukea.
• Valmiit tiekartat on mahdollista julkaista kanssamme inspiraatioksi ja esimerkiksi muille alalla – ja luoda samalla tiekarttojen työstämisestä alan uusi normaali.

Lisäksi FIGBC tuottaa tilannekuvaa alan päästövähennyksistä ja laatii sen pohjalta suosituksia niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille. Tavoitteenamme on hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035.

Tutustu #BuildingLife -hankkeeseen 9.2.2024! Vajaan tunnin mittaisessa tietoiskussa perehdytämme sinut hankkeeseen ja erityisesti siihen, mitä mahdollisuuksia #BuildingLife luo Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimiville organisaatioille.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun