7.12.2023

Asianajotoimisto Magnusson liittyi FIGBC:n jäseneksi

Asianajotoimisto Magnusson, kuudessa eri maassa toimiva, kansainvälinen liikejuridiikan osaaja, on liittynyt Green Building Council Finlandin jäseneksi. Magnussonille tärkein syy jäsenyydelle on kiinteistö- ja rakennusalan kasvava rooli ilmastonmuutoksen hillitsijänä sekä halu ymmärtää toimialaa syvemmin.

Asianajotoimisto Magnusson, kuudessa eri maassa toimiva, kansainvälinen liikejuridiikan osaaja, on liittynyt Green Building Council Finlandin jäseneksi. Magnussonille tärkein syy jäsenyydelle on kiinteistö- ja rakennusalan kasvava rooli ilmastonmuutoksen hillitsijänä sekä halu ymmärtää toimialaa syvemmin.

Lauri Toivio

”Alun perin ehdotus FIGBC:n jäsenyydestä tuli liiketoimintamme kehittämispuolelta, Taina Tervoselta, joka tekniikan diplomi-insinöörin opinnäytetyössään perehtyi EU-taksonomiaan, vastuullisuuteen sekä kiertotalouteen”, kertoo Lauri Toivio, Magnusson Suomen osakas sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuden praktiikan vetäjä.

Kestävän rakentamisen verkostoon liittymisellä halutaan siis vahvistaa Magnussonin kykyä vastata tulevaisuuden vaatimaan osaamiseen ja muuttuvaan toimintaympäristöön.

Vihreän rakentamisen rooli – ja raportointivelvollisuus – jatkaa kasvuaan

Ville Salonen, Magnusson Suomen osakas ja Magnusson Internationalin hallituksen puheenjohtaja osallistui viime kesänä Harvard Climate Forumiin. Tapahtuma kokosi laajasti erilaisia sidosryhmiä yhteen, tavoitteenaan perehdyttää osallistujat ilmastonmuutoksen faktoihin, toimintaan kohdistuviin haasteisiin ja vaadittaviin uudistuksiin.

”Tapahtumassa näin miten suuri merkitys vihreällä rakentamisella on, ja nimenomaan tiedeyhteisön näkökulmasta”, kertoo Salonen ja jatkaa ettei hän näe, että ainakaan toistaiseksi aiheesta puhuttaisiin Suomessa niin paljon kuin muualla.

Ville Salonen

”Juristinkin näkökulmasta olemme täysin uudenlaisessa tilanteessa.” Vastuullisuuden (ESG) raportointivelvoite muuttuu Corporate Sustainability Reporting -direktiivin myötä merkittävästi. ”Muutos edellyttää yritysten liiketoiminnan syvällisempää ymmärrystä, jotta osataan tunnistaa olennaisimmat asiat, eli laatia kattava vaikutusten arviointi”, avaa Salonen edelleen syitä liittyä FIGBC-verkostoon.

Käytännön esimerkkinä Salonen puhuu lainasopimuksista, joissa compliance, eli se kuinka varmistetaan, että yhteistyökumppanin toiminta on vaatimuksenmukaista, saattaa olla monta kymmentä sivua pitkä. ”Näissä on nähtävissä taksonomian vaikutus”, toteaa Salonen ja tähdentää, että vaikka CSRD ei suoraan vielä koskisi yritystä, asiakkaan velvoittaman vastuullisuuden muodossa vaatimuksia valuu jo pk-yrityksillekin.

Halu ymmärtää toimialan aitoa arkea

”Tarve sääntelyn ja liiketoiminnan yhteensovittamiseen on nähtävissä”, jatkaa Toivio. ”Haluamme olla etunenässä ymmärtämässä mitä tämä tarkoittaa toimialalle, kuulemassa uuden rakentamislain soveltamistilanteista ja mahdollisesti tietenkin omalla osaamisellamme olla vaikuttamassa toimialan kehitykseen.” Toivio myös mainitsee, että totta kai aiheesta on juristeille suunnattuja seminaareja, mutta niissä ei ole mahdollisuutta tutustua toimialalla oikeasti työskenteleviin yrityksiin ja oppia ymmärtämään heidän arkeaan.

Green Building Council Finlandin yksi keskeinen toiminnanmuoto on nimenomaan johtaa verkoston yhteistyötä ja fasilitoida keskustelua eri puolilta arvoketjua, niin että alalla toimivat pääsevät nopeammin ja helpommin uuden tiedon lähteille, ja laajentavat omia verkostojaan.

Vastuullisuutta myös sertifioidaan

Toinen merkittävä FIGBC:n tavoite on edistää kestävyystoimien vaikuttavuutta esimerkiksi kannustamalla toimialaa liittymään tiedepohjaisiin sitoumuksiin. Myös Toivio tunnistaa, että erilaisia sertifiointeja toiminnalle tai kiinteistölle haetaan. ”Ollaan ehkä vielä trendin alkuvaiheissa, näissä on myös omat haasteensa.” Sertifioinneilla on kuitenkin painoarvonsa tarjouskilpailuissa ja niiden tunnettuus kasvaa. ”Haasteena on tehdä oikeita valintoja erilaisten arviointikriteeristöjen välillä tässä tietotulvassa”, pohtii puolestaan Salonen. Hän mainitsee yhtenä mielenkiintoisena toimijana B Labin, jonka kantava ajatus on, että yritysten tehtävä on tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille. B Labin hallinnoima B Corp -sertifikaatti mittaa yrityksen ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Salonen kertoo, että tällaisia B Corp -sertifioituja toimijoita on myös Suomessa ja laajasti eri aloilla – myös asianajotoimistojen parissa. Sekin osoittaa, että vastuullisuus ei kuulu vain yksille tai harvoille edelläkävijöille, vaan yhä laajenevasti kaikille.

Muita julkaisuja ja oppaita

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun