5.10.2023

Built4People Innovation Cluster Network nopeuttaa kestävää innovaatiota

Built4People (B4P) käynnistää uuden innovaatioklusteriverkoston, jonka tarkoituksena on toteuttaa kestävyysinnovointia, vauhdittaa Euroopan rakennuskannan peruskorjausaaltoa ja auttaa saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet. Julkisen ja yksityisen sektorin B4P-kumppanuus (B4PIC) on Euroopan komission ja kahden Euroopan johtavan rakennetun ympäristön järjestön,  European Construction, built environment, and energy-efficient buildings Technology Platform (ECTP) ja World Green Building Councilin (WorldGBC) välillä. Kumppanuus perustettiin vuonna […]

Built4People (B4P) käynnistää uuden innovaatioklusteriverkoston, jonka tarkoituksena on toteuttaa kestävyysinnovointia, vauhdittaa Euroopan rakennuskannan peruskorjausaaltoa ja auttaa saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet.

Julkisen ja yksityisen sektorin B4P-kumppanuus (B4PIC) on Euroopan komission ja kahden Euroopan johtavan rakennetun ympäristön järjestön,  European Construction, built environment, and energy-efficient buildings Technology Platform (ECTP) ja World Green Building Councilin (WorldGBC) välillä. Kumppanuus perustettiin vuonna 2021 välittämään noin 800 miljoonaa euroa alan tutkimukseen ja innovointiin.

Liity eurooppalaiseen verkostoon

Kutsumme nyt yritysklustereita liittymään Built4People Innovation Cluster (B4PIC) -verkostoon. B4PIC-verkoston tehtävä on auttaa alaa levittämään uusia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita EU:n Green Dealin ja New European Bauhausin tavoitteiden mukaisesti .

B4P-kumppanit toivottavat olemassa olevat hubit tai klusterit tervetulleiksi liittymään monitieteiseen eurooppalaiseen verkostoon yhdistämään ja skaalaamaan kestävyysinnovaatioita Euroopan laajuisesti.

Innovaatioklusterit edistävät tuottavuutta, kasvua ja tehokkuutta

B4PIC-klusterien tavoite on nopeuttaa vihreiden teknologioiden ja ratkaisujen kehitystä, käyttöönottoa ja laajenemista hyödyntämällä yhteistoiminnallisia ekosysteemejä, asiantuntemusta ja resursseja. Tutkimukset osoittavat, että innovaatioklusterit tuottavat huomattavia etuja, kuten:

 1. Lisääntynyt tuottavuus: European Cluster Observatoryn mukaan innovaatioklusterien yritykset ovat noin 40 % tuottavampia kuin klusteriin kuulumattomat organisaatiot. Lisäksi Massachusetts Institute of Technologyn ( MIT) tekemä tutkimus paljasti, että innovaatioklusteriyritysten tuottavuus kasvaa keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa, kun klusteriin kuulumattomien yritysten tuottavuus kasvaa keskimäärin 0,5 prosenttia.
 2. Nopeutettu kasvu: Global Cluster Observatory raportoi, että innovaatioklusterien yritykset kokevat 2,5 kertaa nopeamman työllisyyden kasvun ja tuottavat 18 % korkeamman bruttoarvonlisäyksen (GVA) verrattuna klusteriin kuulumattomiin yrityksiin.
 3. Mittakaava- ja toimitusketjun tehokkuus: Yhteistyö klustereiden sisällä voi lyhentää toimitusketjun läpimenoaikaa jopa 48 %, mikä vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen, kuten International Journal of Production Economics on julkaissut.

B4PIC Networkin hyödyt

B4PIC-ehdokkaat osallistuvat kehitys- tai muunnosprosessiin parantaakseen kypsyystasoaan. Osallistumisen mahdolliset hyödyt:

 • Parempi näkyvyys Euroopan komissioon ja tärkeimpiin eurooppalaisiin sidosryhmiin eri puolilta rakennettua ympäristöä.
 • New European Bauhausin mukaisten innovatiivisten ratkaisujen omaksumisen ja käyttöönoton helpottuminen, tietoa innovaatioiden eduista ja sekä yhteisrahoitusmahdollisuuksista.
 • Tehostettua monialaista ja monitieteistä vertaisoppimista edelläkävijöiltä, klusteritoiminta edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja verkottumista.
 • Mahdollisuudet pitkäaikaiseen toimintaan B4P-innovaatioklusterien verkostossa ja integraatiomahdollisuudet myöhempien klustereiden kanssa.

Tärkeimmät palvelut ja tuki

Tämän uuden B4PIC-verkon perustamista tukee NEBULA-projekti. Built4People Partnershipin rahoittamia B4PIC-ehdokasklustereita tuetaan B4PIC-menestystekijöiden vaiheittaisella integroinnilla, tavoitteena auttaa klustereita saavuttamaan kypsyystason nopeammin.

NEBULA tarjoaa joukon palveluita klustereiden avuksi, mukaan lukien:

 • Rahoituksen työkalupakki, kattaa tuen julkisen ja yksityisen rahoituksen.
 • Tapaamiset keskeisten verkostojen luomiseksi.
 • Klustereille räätälöityjä kehittämistyöpajoja.
 • New European Bauhaus (NEB) käsikirja.
 • NEB-neuvonantajat tukevat ja markkinoivat tapahtumia ja materiaaleja.
 • Vertaisoppimisen webinaarit.
 • Erillinen klusterimoduuli METABUILDING-alustalla.
 • EU-rahoitteisten innovaatioiden tunnistaminen ja niiden edistäminen.

Miten klusterit voivat liittyä B4PIC-verkkoon?

Olemassa olevia hubeja tai klustereita eri puolilla Eurooppaa pyydetään täyttämään lomake, jolla kertoo kiinnostuksestaan liittyä verkostoon. Lomakkeita voi täyttää joulukuulle 2023 saakka. Hakijoille lähetetään lisätietoa hakuprosessin aloittamista koskevista myöhemmistä vaiheista.

Jos sinulla on kysyttävää prosessista, katso tarkemmin built4people.eu tai ota yhteyttä info@built4people.eu .

Investoinnit ovat kaukana tavoitteista

Rakennetun ympäristön osuus maailmanlaajuisista CO2-päästöistä on tällä hetkellä huikeat 39 prosenttia, ja ne kasvavat edelleen. EU:n tavoitteena on kunnostaa 35 miljoonaa kotia vuosikymmenen loppuun mennessä, ja kehitteillä oleva uusi lainsäädäntö saattaa edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat päästöttömiä vuoteen 2028 mennessä. Tällä hetkellä investoinnit alalla ovat kuitenkin kaukana tavoitteista. Investoinneissa on arviolta noin 282 miljardin euron vuosivaje, joka tarvitaan pelkästään nykyisen rakennuskannan parantamiseen.

Tämän vajeen kiriminen ja EU:n kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suurta muutosta kestävien rakennusten toimittamisessa. Rakennusala ei ole pysynyt muiden alojen tuottavuuden nousun tahdissa viime vuosikymmeninä, ja se on ollut yksi hitaimpia hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Kestävän rakennetun ympäristön ekosysteemin monimutkaisuus ja hajanaisuus edellyttävät kaikkien arvoketjun ja rakennuksen elinkaaren toimijoiden osallistumista kokonaisvaltaisen muutoksen saavuttamiseksi. Innovaatioiden orgaanisen skaalautumisen odottaminen ei kuitenkaan riitä.

Innovaatiot edellyttävät oikeat olosuhteet ja verkostot päästäkseen markkinoille nopeasti. Uudella B4PIC-verkostolla on ratkaiseva rooli ratkaisujen hautomisessa ja niiden kypsyysasteen kehittämisessä, ja se hyödyttää kaikenkokoisia yrityksiä. Ratkaisevaa on, että tämä tarkoittaa myös sitä, että parannetaan mahdollisuuksia saada onnistuneita tuloksia kymmenistä EU:n B4P-kumppanuuden puitteissa rahoittamista hankkeista.

Ensimmäiset jäsenet ERAKUINE ja ODEYS

Built4People Innovation Cluster -verkoston ensimmäiset jäsenet ERAIKUNE (Baskimaan rakennusklusteri) ja ODEYS (Cluster construction et aménagements durables in Nouvelle-Aquitaine) allekirjoittivat B4PIC-peruskirjan, joka vahvisti osallistumisensa verkostoon 18.9.2023 tehdäkseen yhteistyötä rakennus- ja rakennusalan innovaatioiden mobilisoimiseksi Euroregionissa Nouvelle-Aquitaine alueella, Euskadi, Navarra.

Sitaatit

Paul CARTUYVELS, Bouygues Europen pääjohtaja ja ECTP:n puheenjohtaja:

”Meille Bouyguesilla innovaatio on liiketoimintamallimme ytimessä, kun pyrimme vastaamaan asiakkaidemme ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin ja nopeuttamaan vastaamista ympäristöhaasteisiin. Siksi tuemme Built4People-kumppanuuden ja NEBULA-projektin ponnisteluja ja olemme tyytyväisiä tämän uuden kansainvälisen innovaatioklusteriverkoston käynnistämiseen ja sen tuomaan potentiaaliin uusiin yhteistyöhön ja uusien ratkaisujen nopeaan skaalautumiseen.

Thomas Fuhr, teknologiajohtaja, Uponor :

”Uponor on sitoutunut askeleen muutokseen innovaatioiden ja uuden teknologian kehittämisessä, ja ymmärrämme, että tämä edellyttää synergiaetujen luomista liiketoiminnassamme ja sen ulkopuolella. Yhteistyö on avain kestävälle liiketoiminnan kehitykselle ja kumppanuuksille, kuten Built4People, ja tämä uusi innovaatioklusteriverkosto voi auttaa kaltaisiamme yrityksiä työskentelemään kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa johtamaan rakennusalaa kohti nollapäästöjä.”

Fernando Sigchos Jiménez, pääsihteeri, European Builders Confederation:

” EBC edustaa rakennusalan mikro-, pien- ja keskisuurten yrittäjien etuja varmistaakseen, että he voivat osallistua auttamaan Euroopan unionia vastaamaan haasteisiin, kuten työllisyyden kasvu, nuorisotyöttömyys, digitaalitalous, energiatehokkuus, kiertotalous ja paljon muuta. – tavoitteet, jotka ovat hyvin linjassa Built4People-kumppanuuden kanssa. Suhtaudumme myönteisesti tämän uuden innovaatioklusteriverkoston muodostamiseen, koska se tarjoaa rakennusalan pk-yrityksille mahdollisuuden päästä lähemmäksi innovaatioyhteisöä, luoda entistä hyödyllisempiä synergiaetuja vastatakseen Euroopan rakennetun ympäristön ja rakennusten massiivisen kunnostamisen haasteeseen. ”

Lisätietoja

Elina Samila
Kestävän kehityksen asiantuntija
elina.samila@figbc.fi
+358 40 5622 775

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun