15.12.2022

Euroopan parlamentin terveisiä kiinteistö- ja rakennusalalle 

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri osallistui #BuildingLife hankkeen päätösseminaariin videotervehdyksellä.  ”Olen iloinen voidessani kannattaa tällaista toimintaa, joka on niin kriittinen tulevaisuutemme kannalta”, MEP Kumpula-Natri aloitti ja jatkoi ”Aloite, joka tuo yhteen toimialan järjestöjä ja yrityksiä ja jolla varmistetaan, että rakentaminen ja korjausrakentaminen on linjassa sekä Suomen 2035 että Euroopan unionin 2050 tavoitteiden kanssa.”  MEP Kumpula-Natri […]

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri osallistui #BuildingLife hankkeen päätösseminaariin videotervehdyksellä. 

”Olen iloinen voidessani kannattaa tällaista toimintaa, joka on niin kriittinen tulevaisuutemme kannalta”, MEP Kumpula-Natri aloitti ja jatkoi ”Aloite, joka tuo yhteen toimialan järjestöjä ja yrityksiä ja jolla varmistetaan, että rakentaminen ja korjausrakentaminen on linjassa sekä Suomen 2035 että Euroopan unionin 2050 tavoitteiden kanssa.” 

MEP Kumpula-Natri muistutti rakennuskannan keskeisestä roolista vihreässä siirtymässä, mutta myös energiariippuvuudessa. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisessa tavoitellaan, että kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen ja julkisten rakennusten jo vuodesta 2027 alkaen. Lisäksi kaavaillaan, että energiatehokkuudeltaan heikoimmat rakennukset olisi energiakorjattava – riippumatta muusta korjaustarpeesta. Parlamentin tavoite on äänestää ehdotuksesta helmikuussa 2023. ”Kesään mennessä toivottavasti valmista.” 

”Tavoittelemme korjausrakentamisen vauhdin tuplaantuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Korjausvauhti ei ole kiihtynyt vielä riittävästi”, totesi MEP Kumpula-Natri ja korosti samalla, että toimenpiteiden tulee olla oikeudenmukaisia kaikille. 

Emme voi keskittyä vain käytönaikaiseen energiaan 

”Mutta emme voi keskittyä vain käytönaikaisen energian kulutuksen pienentämiseen, sillä suurin hiilipiikki syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa. Siksi tarvitsemme Whole Life Carbon, eli koko elinkaaren päästöt huomioivan metodin.” 

Tässä yhteydessä MEP Kumpula-Natri viittasi kuinka New European Bauhaus edistää ilmastoystävällistä rakentamista. Hän muistutti myös marraskuisesta Into the Woods – tapahtumasta, jossa pääministeri Sanna Marin, komission presidentti Ursula von der Leyen, Eestin pääministeri Kaja Kallas, sekä Ruotsin varapääministeri Ebba Busch vierailivat Nuuksiossa. Tapahtuman tavoitteena oli keskustella kuinka metsät toimivat hiilinieluina ja tarjoavat samalla materiaalia kestävään rakentamiseen. MEP totesi, että biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen on mahdollisuus sekä rakennus- että metsäalalle. 

Biopohjaisista materiaaleista puheenvuoro eteni vielä käynnissä olevaan rakennustuoteasetuksen uudistamiseen, josta Internal Market Committeen (IMCO) kuuleminen järjestettiin juuri. ”Tämän CPR:n ja Ekosuunnitteludirektiivin osalta pitäisi olla valmista 2023”, arveli MEP. 

Suomi on edelläkävijä 

Lopuksi MEP Kumpula-Natri vielä kiitteli Suomen edelläkävijyyttä. ”Meillä on CO2data päästötietokanta, joka toimii loistavana esimerkkinä muille eurooppalaisille maille. Lisäksi olemme uudistamassa lainsäädäntöämme Tanskan ja Ranskan vanavedessä huomioimaan koko elinkaaren päästöt. Hyvä Suomi!” 

#BuildingLife hankkeen päätösseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähänastiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun