15.12.2022

Euroopan parlamentin terveisiä kiinteistö- ja rakennusalalle 

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri osallistui #BuildingLife hankkeen päätösseminaariin videotervehdyksellä.  ”Olen iloinen voidessani kannattaa tällaista toimintaa, joka on niin kriittinen tulevaisuutemme kannalta”, MEP Kumpula-Natri aloitti ja jatkoi ”Aloite, joka tuo yhteen toimialan järjestöjä ja yrityksiä ja jolla varmistetaan, että rakentaminen ja korjausrakentaminen on linjassa sekä Suomen 2035 että Euroopan unionin 2050 tavoitteiden kanssa.”  MEP Kumpula-Natri […]

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri osallistui #BuildingLife hankkeen päätösseminaariin videotervehdyksellä. 

”Olen iloinen voidessani kannattaa tällaista toimintaa, joka on niin kriittinen tulevaisuutemme kannalta”, MEP Kumpula-Natri aloitti ja jatkoi ”Aloite, joka tuo yhteen toimialan järjestöjä ja yrityksiä ja jolla varmistetaan, että rakentaminen ja korjausrakentaminen on linjassa sekä Suomen 2035 että Euroopan unionin 2050 tavoitteiden kanssa.” 

MEP Kumpula-Natri muistutti rakennuskannan keskeisestä roolista vihreässä siirtymässä, mutta myös energiariippuvuudessa. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisessa tavoitellaan, että kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen ja julkisten rakennusten jo vuodesta 2027 alkaen. Lisäksi kaavaillaan, että energiatehokkuudeltaan heikoimmat rakennukset olisi energiakorjattava – riippumatta muusta korjaustarpeesta. Parlamentin tavoite on äänestää ehdotuksesta helmikuussa 2023. ”Kesään mennessä toivottavasti valmista.” 

”Tavoittelemme korjausrakentamisen vauhdin tuplaantuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Korjausvauhti ei ole kiihtynyt vielä riittävästi”, totesi MEP Kumpula-Natri ja korosti samalla, että toimenpiteiden tulee olla oikeudenmukaisia kaikille. 

Emme voi keskittyä vain käytönaikaiseen energiaan 

”Mutta emme voi keskittyä vain käytönaikaisen energian kulutuksen pienentämiseen, sillä suurin hiilipiikki syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa. Siksi tarvitsemme Whole Life Carbon, eli koko elinkaaren päästöt huomioivan metodin.” 

Tässä yhteydessä MEP Kumpula-Natri viittasi kuinka New European Bauhaus edistää ilmastoystävällistä rakentamista. Hän muistutti myös marraskuisesta Into the Woods – tapahtumasta, jossa pääministeri Sanna Marin, komission presidentti Ursula von der Leyen, Eestin pääministeri Kaja Kallas, sekä Ruotsin varapääministeri Ebba Busch vierailivat Nuuksiossa. Tapahtuman tavoitteena oli keskustella kuinka metsät toimivat hiilinieluina ja tarjoavat samalla materiaalia kestävään rakentamiseen. MEP totesi, että biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen on mahdollisuus sekä rakennus- että metsäalalle. 

Biopohjaisista materiaaleista puheenvuoro eteni vielä käynnissä olevaan rakennustuoteasetuksen uudistamiseen, josta Internal Market Committeen (IMCO) kuuleminen järjestettiin juuri. ”Tämän CPR:n ja Ekosuunnitteludirektiivin osalta pitäisi olla valmista 2023”, arveli MEP. 

Suomi on edelläkävijä 

Lopuksi MEP Kumpula-Natri vielä kiitteli Suomen edelläkävijyyttä. ”Meillä on CO2data päästötietokanta, joka toimii loistavana esimerkkinä muille eurooppalaisille maille. Lisäksi olemme uudistamassa lainsäädäntöämme Tanskan ja Ranskan vanavedessä huomioimaan koko elinkaaren päästöt. Hyvä Suomi!” 

#BuildingLife hankkeen päätösseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähänastiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun