25.2.2022

Hiilineutraalia rakentamista testataan kahdeksassa kohteessa

ohjeen pilotoinnin. Ohjetta testaavat kehittävät samalla raportointipohjaa uskottavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen.

Lehdistötiedote embargo 25.2.2022 klo 10:00

Kahdeksan rakennuttajaa aloittaa Green Building Council Finlandin koordinoiman Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin. Ohjetta testaavat kehittävät samalla raportointipohjaa uskottavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen. Pilottikohteiden toteuttajina toimivat Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy, SATO Oyj, Arena 3.3 Oy, Lehto Group, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Stora Enso, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Jatke, sekä Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy.

Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Koekäytössä olevan ohjeen keskeinen tavoite on antaa hiilineutraalia rakennusta tavoittelevalle taholle ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka hiilineutraaliutta voidaan arvioida, mitä näkökulmia on huomioitava ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Hiilineutraalissa rakennuksessa on huomioitu koko elinkaaren ajalta kaikki rakennukseen liittyvät ilmastovaikutukset aina raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren loppuun saakka, riippumatta siitä, missä päästöt aiheutuvat ja missä vaiheessa elinkaarta ne syntyvät. Huomioon otetaan rakennuksen lisäksi rakennuspaikan hiilijalanjälki. Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan noudattaen EN 15978 –standardia. Lähtökohtana on Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän viimeisin versio, josta pilotissa on osin mahdollista poiketa hankkeen todellisten olosuhteiden huomioimiseksi tarkemmin.

Ohjeen perusperiaate on, että hiilineutraaliutta on ensisijaisesti tavoiteltava vähentämällä koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Siltä osin, kun päästöjä ei pystytä vähentämään, ohjeessa suositellaan myös erilaisia keinoja potentiaalisten ilmastohyötyjen kasvattamiseen ja niiden tuottamien hyötyjen arviointiin. Ilmastohyötyjä neuvotaan arvioimaan samoilla periaatteilla kuin ulkoisia kompensaatioitakin. Erityisesti kiinnitetään huomiota hyötyjen pysyvyyteen ja kaksoislaskennan välttämiseen. Jäljelle jäävät elinkaaren päästöt katetaan vastuullisilla päästökompensaatioilla.

”Green Building Council Finland julkaisi 17.2.2022 Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla – ohjeen, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen päästökompensaatioiden hankintaan”, kertoo pilotointia koordinoiva kehityspäällikkö Lauri Tähtinen, Green Building Council Finland.

Yhteiset määrittelyt lisäävät luotettavuutta

Green Building Council Finland nojaa toimialan yhteisten määrittelyiden laatimisessa laajaan asiantuntijaverkostoon, joissa yhteisistä määrittelyistä sovitaan. ”Hyvänä esimerkkinä on kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäytön määritelmä, jonka Kiinteistöt-toimikuntamme julkaisi viime vuonna”, kertoo Tähtinen.

Hiilineutraalin rakennuksen määritelmää on laadittu Rakentaminen -toimikunnassa. ”Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä on toistaiseksi puuttunut. Etenkin nyt kun kiinteistö- ja rakennusala on käymässä läpi nopeaa muutosta, kohti vähähiilisyyttä ja lopulta hiilineutraaliutta, on tärkeää, että keskeiset käsitteet ovat yhteisesti sovittuja ja ymmärrettyjä. Yhteinen määrittely lisää hiilineutraalisväitteen luotettavuutta”, kertoo Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund Oy, FIGBC Rakentaminen-toimikunnan puheenjohtaja.

Pilotointikohteet

Hankkeen nimi: Honkasuon Aarreaitat
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Heinäkuu 2022
Rakennustyyppi: Kaksikerroksinen rivitalo, 7 asuntoa
Hankkeen laajuus: 900 m2
Toteuttaja: Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy

Hankkeen nimi: Saturnuksenrinne 2
Hankkeen sijainti: Vantaa
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Elokuu 2024
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo
Hankkeen laajuus: n. 3900 brutto m2
Toteuttaja: SATO Oyj

Hankkeen nimi: Arena 3.3 / Kivistön monitoimiareena
Hankkeen sijainti: Vantaa
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2025
Rakennustyyppi: Monitoimiareena, hotelli sekä ravintola- liike-, urheilu- ja toimistotilaa
Hankkeen laajuus: 64 800 km²
Toteuttaja: Arena 3.3 Oy

Hankkeen nimi: Länsi-Pasilan ekologinen kerrostalohanke
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Arvio 2026
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo
Hankkeen laajuus: Alustavasti 3263 kem2 sekä kellari 355 m2
Toteuttaja: Lehto Group

Hankkeen nimi: Katajanokan laituri
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2024
Rakennustyyppi: Toimisto- ja hotellirakennus
Hankkeen laajuus: 21000 m2
Toteuttaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hankkeen nimi: Kiinteistö Oy Tuusulan Högberginhaaran Jatke II
Hankkeen sijainti: Tuusula
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: arvio syksy 2022
Rakennustyyppi: Logistiikkakohde
Hankkeen laajuus: 17 000
Toteuttaja: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito & Jatke

Hankkeen nimi: Firdo
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: kesäkuu 2025
Rakennustyyppi: Toimistorakennus
Hankkeen laajuus: n. 18 000 brm2
Toteuttaja: Skanska CDF Oy

Hankkeen nimi: Skanska Kodit 
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2025–2026
Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Hankkeen laajuus: n. 3200 brm2
Toteuttaja: Skanska Talonrakennus Oy

Lisätietoja

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland
etu.sukunimi(at)figbc.fi

Tytti Bruce-Hyrkäs
Head of Carbon Neutrality, Granlund Oy
FIGBC Rakentaminen-toimikunnan puheenjohtaja
etu.sukunimi(at)granlund.fi

Green Building Council Finlandin ylläpitämä Asiantuntijapankki tarjoaa hyviä vinkkejä haastateltavista, kun haluat kuulla lisää rakennetun ympäristön kestävistä ratkaisuista figbc.fi/asiantuntijat.

  • vähähiilinen rakentaminen
  • Ilmastonmuutos
  • Vähähiilisyys
  • Infrastruktuuri
  • Energiatehokkuus
  • Aluesuunnittelu

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun