Green Building Council Finlandin julkaisut

Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Käytännössä kokoamme eri puolilta arvoketjua parhaita käytäntöjä ja luomme yhteisen ymmärryksen parhaista ratkaisuista. Toimintamme perustuu osallistavalle yhteistyölle, josta syntyy konkreettisia toimintamalleja koko toimialalle.

Ideakortti: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Tähän ideakortistoon on koottu vinkkejä rakennuttajille, rakennusyrityksille ja ympäristöhuoltoyrityksille rakennustyömaiden kierrätysasteen nostamiseksi.

Idékort: Så här planerar du en byggnad i enlighet med cirkulär ekonomi

Inom cirkulär ekonomi strävar man efter att använda materialen så länge som möjligt, tills de slutligen styrs till återvinning. Rätt planering möjliggör en lång livscykel för byggnaden.

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Den cirkulära ekonomin kan främjas på många sätt vid områdesplanering, som förekommer i många olika former, t.ex. olika planer, avtal om tomtöverlåtelser, diverse andra avtal mellan kommunen och markägaren samt byggaren och andra markanvändningsplaner

Idékort: När lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov

En checklista som utgår från cirkulär ekonomi för dem som söker och erbjuder nya lokaler.

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

När man planerar arbetsmiljöer bör man ta med den cirkulära ekonomin i planeringen genast från första början och hos alla parter, som planerare, beställare och kommande användare förankra det faktum att cirkulär ekonomi är en del av den framtida arbetsmiljön.

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Lösöret från rivningsobjekt hamnar onödigt ofta på avfallsflak. Att ordna ett pop-up-evenemang för återvinning är ett utmärkt sätt att ge användbart lösöre från ett rivningsprojekt nytt liv! Det finns bevisligen efterfrågan på återvinningsevenemang.

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Idea card for how to maximize the recycling rate at a construction site.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Det finns fungerande möjligheter att återvinna rivningsmaterial bara det sorteras redan på rivningsplatsen. Många fler nya återvinningslösningar utvecklas också som bäst. Ändå förblir alltför mycket rivningsmaterial osorterat i omlopp – förändra det i ditt eget rivningsprojekt, det är enkelt!

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

#BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment consists of two parts: carbon neutral built environment by 2035 and operator-specific tables of measures.

Energiansäästövinkit kiinteistöjen omistajille

Osana Astetta Alemmas -kampanjaa FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta kokosi ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle

Siirry takaisin sivun alkuun