Green Building Council Finlandin julkaisut

Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Käytännössä kokoamme eri puolilta arvoketjua parhaita käytäntöjä ja luomme yhteisen ymmärryksen parhaista ratkaisuista. Toimintamme perustuu osallistavalle yhteistyölle, josta syntyy konkreettisia toimintamalleja koko toimialalle.

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

När man planerar arbetsmiljöer bör man ta med den cirkulära ekonomin i planeringen genast från första början och hos alla parter, som planerare, beställare och kommande användare förankra det faktum att cirkulär ekonomi är en del av den framtida arbetsmiljön.

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

När byggnaden nått slutet av sin livscykel: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi! Se till att byggnadens lösöre också får ett nytt liv.

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Lösöret från rivningsobjekt hamnar onödigt ofta på avfallsflak. Att ordna ett pop-up-evenemang för återvinning är ett utmärkt sätt att ge användbart lösöre från ett rivningsprojekt nytt liv! Det finns bevisligen efterfrågan på återvinningsevenemang.

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Idea card for how to maximize the recycling rate at a construction site.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Det finns fungerande möjligheter att återvinna rivningsmaterial bara det sorteras redan på rivningsplatsen. Många fler nya återvinningslösningar utvecklas också som bäst. Ändå förblir alltför mycket rivningsmaterial osorterat i omlopp – förändra det i ditt eget rivningsprojekt, det är enkelt!

Energiansäästövinkit kiinteistöjen omistajille

Osana Astetta Alemmas -kampanjaa FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta kokosi ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finlandin ja A-Insinöörien tuottamat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kattavat selkeästi hankkeen eri vaiheet. Rakennuttajan, arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan, urakoitsijan, infrarakennuttajan ja rakennustuotevalmistajan tiiviit pikaoppaat voit ladata maksutta käyttöösi.

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Hiilineutraali rakennus -ohjeen tavoitteena on, että sidosryhmien on mahdollista ymmärtää mihin hiilineutraaliusväite perustuu ja varmistua sen uskottavuudesta. Siksi hiilineutraaliusväitteen esittäjän on aina perusteltava väitteensä riittävästi ja avattava läpinäkyvästi sitä, mihin väite perustuu.

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021 referoi vuoden aikana tehdyn yhteistyön tulokset yksiin kansiin.

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin keskeisenä tavoitteena oli testata ohjetta ja sen toimivuutta erityyppisissä hankkeissa. Raportti kertaa pilotointiin osallistuneiden hankkeiden tiedot, tulokset, raportointipohjan, tunnistetut päivitystarpeet sekä yleisen palautteen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta

Green Building Council Finlandin Kiinteistöt-toimikunta koosti Usein kysytyt kysymykset -listan EU-taksonomiasta.

Siirry takaisin sivun alkuun