Kestävän rakennetun ympäristön julkaisut

refe-filter-teemat
refe-filter-hanketyypit
refe-filter-alueet

Green Building Council Finland kerää yhteen kestävän rakennetun ympäristön mielenkiintoisimpia julkaisuja. Haluamme lisätä tietoisuutta kiinteistö- ja rakennusalan parhaista kestävän kehityksen käytännöistä ja toimenpiteiden monipuolisuudesta.

Julkaisupankin tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä toimintamalleista ja niiden toteutuksesta, jotta tietoa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin koko alan kehittämiseksi. Löydät tietoa parhaista kestävän rakentamisen käytännöistä helposti yhdestä paikasta! Haluatko oman organisaatiosi julkaisun osaksi Julkaisupankkia? Ota yhteyttä info@figbc.fi.

 

Taloyhtiön GDPR-opas

Taloyhtiön hallussa olevia henkilötietoja ja asukkaiden tuottamaa dataa pitää käsitellä huolellisesti ja käyttää harkiten. Niin asuntojen lämpötilatiedon keruu kuin lakisääteisen osakeluettelon ylläpito ovat henkilötietojen käsittelyä, jota säätelee EU:n tietosuoja-asetus GDPR.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke
2020

Taloyhtiön dataopas

Tämä opas antaa taloyhtiön hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja digitekniikasta kiinnostuneille asukkaille perusymmärryksen siitä, miten mittaustieto voidaan valjastaa säästämään taloyhtiön kustannuksia ja parantamaan asumisolosuhteita.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke
2020

Energiahukan riivaamasta taloyhtiöstä energiaviisauteen

Energiatehokkuuden parantaminen tarjoaa taloyhtiöille paljon erilaisia mahdollisuuksia kustannussäästöjen saavuttamiseen. Tämä julkaisu on tarkoitettu taloyhtiöiden osakkaille ja isännöitsijöille starttipaketiksi kohti energiaviisautta taloyhtiössä. Oppaaseen on koottu tietoa ja keinoja energiatehokkuuden kehittämiseen ja sen tarkoitus on toimia muistilistana kuhunkin taloyhtiöön parhaiten soveltuvien keinojen etsimiseksi.

Green Building Council Finland
2020

SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ -pohja

Henkilötietojen käsittelysopimuksen pohja taloyhtiön ja palveluntarjoajan välille muodostettavaa sopimusta varten. Tällä sopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joiden mukaisesti Toimittaja käsittelee antureiden mittaamaa havaintotietoa taloyhtiöstä.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke
2020

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2020

KTI Kiinteistötieto OY
2020

The impact of sustainability on value

JLL, Jones Lang LaSalle IP
2020

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen pienentäminen kustannustehokkaasti vuokratalokohteessa

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää neljän eri vuokrakerrostalon hiilijalanjälki ja sen pienentämismahdollisuudet tulevissa vuokrakohteissa mahdollisimman pienellä kustannuksella.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
2018

Energiatehokkaiden malliratkaisujen seuranta ja asukasnäkökulma

”Energiatehokkaiden malliratkaisujen seuranta ja asukasnäkökulma” -selvityksen lähtökohtana oli ARAn vuosina 2009–2012 toteuttama Asumisen uudistaminen -projekti, jonka tavoitteena oli kehittää ja parantaa asuntokannan ja -alueiden energiatehokkuutta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
2016

Framework for carbon neutral buildings and sites

This Framework presents the following four basic elements for a climate action strategy in detail: Part 1 CO2 accounting for status assessment Part 2 Climate Action Roadmap Part 3 CO2 reporting Part 4 Quality assurance and verification

DGNB
2020

Ympäristösertifikaatin vaikutus toimistojen vuokratasoon Suomessa

Tutkimuksessa tarkastellaan ympäristösertifioinnin vaikutusta toimistojen vuokratasoon Helsingissä ja Tampereella.

Helena Huhtanen
2020

Kestävän alueen määritelmä

päivitys 2020

Green Building Council Finland | Kestävät alueet toimikunta
2020

Vihreä asuinkerrostalo

Selvitys ekologisen asuinkerrostalon passiivisista suunnitteluratkaisuista energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmista.

Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos
2015

The City of Helsinki’s Roadmap for Circular and Sharing Economy

City of Helsinki / Urban Environment Division
2020

Tampereen kaupunki kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä

Tampereen kaupungin julkaisuja, Selvitykset ja kehittämisraportit 2/2020.
2020

Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -markkinaselvitys

Markkinaselvitys esittelee taloyhtiöiden kiinnostusta, maksuhalukkuutta ja -kykyä hankkia ilmastoviisaita palveluita omistamiinsa asuinkerrostaloihin.

Green Building Council Finland
2020

Advancing Net Zero Status Report 2020

Our report outlines the latest in industry action towards achieving our vision of a more sustainable built environment for everyone, everywhere.

World GBC
2017

Advancing Net Zero Status Report 2019

The World Green Building Council is calling for 100% net zero carbon buildings by 2050.

World GBC
2019

Askeleet vähähiiliseen kiinteistöjen energiankäyttöön

Nämä kiinteistöjen vähähiilisen energiankäytön askeleet on tarkoitettu ammattimaisille kiinteistöomistajille, jotka haluavat siirtyä kohti kestävää energiankäyttöä ja vähähiilisyyttä toiminnassaan.

GBC Finland
2020

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10
2020

VÄHÄHIILISYYDEN SANAKIRJA

Vähähiilisyyden sanakirja sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit Suomeksi.

GBC Finland
2020

OPINNÄYTETYÖ: Ympäristötietoisen rakennesuunnittelun ohjaus

Opinnäytetyössä käsitellään ympäristötietoista rakennesuunnittelua ja siihen liittyviä asioita, kuten elinkaariarviointi, rakennusten hiilijalanjälki ja muuntojoustavuus.

Karelia Ammattikorkeakoulu
2020

Rakentamisen ympäristöindikaattorit tontinluovutuksessa ja rakennushankkeiden kilpailutuksissa

Tässä raportissa esitetään suositukset kriteereiksi, joilla voidaan edistää ympäristötehokkuuden tavoitteiden saavuttamista maankäyttösopimuksissa ja kilpailumenettelyissä.

Karelia Ammattikorkeakoulu
2020

Guide to Minimising Construction Waste

Norwegian GBC
2017

Summary of Research on the Circular Building Economy

GBC Italia
2017

OPINNÄYTETYÖ: Circular Economy in Architecture – sustainable principles for future design

Laura Lammert / University of Oulu / Faculty of Technology / Oulu School of Architecture
2018

Scaling the circular built environment pathways for business and government

Circle Economy, wbcsd
2018

Embodied Carbon: Developing a Client Brief

UK GBC
2017

Framework for materials passports

EPEA, SundaHus
2017

Delivering Low Carbon Infrastructure

UK GBC
2017

Circular economy indicators for businesses

EpE, INEC
2019

Circular economy guidance for construction clients: How to practically apply circular economy principles at the project brief stage

UK GBC
2019

Circular construction

Most opportunities for
demolishers and wholesalers

ING
2017

Circular Business Models for the Built Environment

Arup, BAM
2017

ACCELERATING THE TRANSITION TO THE CIRCULAR ECONOMY

Improving access to finance for circular economy projects

European Commission
2019

A FRAMEWORK FOR CIRCULAR BUILDINGS

indicators for possible inclusion in BREEAM

Circle Economy, Dutch Green Building Council, Metabolic, SGS Search, Redevco Foundation
2019

OPINNÄYTETYÖ: Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat materiaalivalinnat

LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Lappeenranta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
2020

OPINNÄYTETYÖ: Kiertotalous toimitilojen hankekehityksessä

Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten kiertotaloutta huomioidaan toimitilojen hankekehitysprosessissa.

Paula Riipi, diplomityö, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto
2019

Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe

the Commission invites EU institutions and bodies to endorse this Action Plan and actively contribute to its implementation.

EU Commision

OPINNÄYTETYÖ: Joutsenmerkin pisteytyskriteerit rakennusjätteille

Työn tavoitteena on selvittää eri rakennusjätejakeiden kierrättämisen vaikutuksia kierrätysasteeseen esimerkkikohteen jätemäärien toteumien avulla.

Mikko Laavola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö
2020

FROM PRINCIPLES TO PRACTICES: REALISING THE VALUE OF CIRCULAR ECONOMY IN REAL ESTATE

This project aims to translate the
principles of a circular economy into everyday built
environment practices
by

Arup & Ellen MacArthur Foundation
2020

Buildings & Energy

Brochure by the Austrian Sustainable Building Council about buildings and energy.

ÖGNI Austrian Sustainable Building Council
2020

Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa

Julkaisu tarjoaa monipuolisen tilannekatsauksen sekä kehitysehdotuksia rakentamis- ja kiinteistöalojen toimijoille sekä julkiselle päätöksenteolle.

VTT
2019

Think Twice Before Demolishing: Advice on carrying out a successful construction project without demolition

The booklet shows how to refute common myths that contribute to the demolition of buildings by thinking about old buildings in new ways.

Norwegian Green Building Council
2020

Climate Positive: Now! How every building can make a contribution to climate action

Brochure on the building sectors contribution to climate action.

DGNB German Sustainable Building Council
2020

Kiertotalouden referenssit rakennetussa ympäristössä

Tämän julkaisun on tarkoitus palvella alaa käsikirjana alan ammattilaisille siitä, mitä hankkeita ja koulutuksia on ja mistä niistä voi hakea lisätietoa.

GBC Finland
2019

Kiertotaloutta tukevat tontinluovutusehdot

Ohjeita sovellettaviksi tontinluovutuksiin, tontinluovutuskilpailuihin ja tontin myyntiin.

GBC Finland
2019

Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille

Toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä kiertotalouden toteuttamiseksi hankkeen eri vaiheissa.

GBC Finland
2018

Level(s) – Test Report from Finland

Beetaversiota Level(s)-menetelmästä testattiin laajasti Suomen rakennusalalla vuosina 2018–2019.

Ympäristöministeriö
2019

Bringing Embodied Carbon Upfront

Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon

World GBC
2019

Kestävän alueen määrittely

Määrittely laadittu tukemaan kestävää alueidenkäytön suunnittelua.

GBC Finland
2015

Energiatoimikunnan säädöstiekartta 2018–2025

Tiekartan tarkoituksena on antaa selkeä kuva vallitsevasta säädösympäristöstä, sekä katsaus tuleviin muutoksiin.

GBC Finland
2019

Kestävän infran määritelmä

Infran kestävyyteen kohdistuu aiempaa monipuolisempia vaatimuksia ja infran kestävyys myös ymmärretään nykyisin yhä laajemmin.

GBC Finland
2019

Kestävän kiinteistöjohtamisen määritelmä

Toivomme tämän kuvauksen esittävän yhtymäkohdat yksittäisen kiinteistön kestävyyden johtamisen

GBC Finland
2019

Ympäristösertifioinnin tehtäväluettelo

Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan LEED-, BREEAM-, RTS- ja Joutsenmerkki -ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

GBC Finland
2019

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Suomessa

Esitteessä käsitellään Joutsenmerkki, RTS, LEED ja BREEAM -luokitukset.

GBC Finland
2018

Toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden toteuttamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla

Tähän julkaisuun on koottuKiertotalousSprintti -hankkeen asiantuntijaryhmissä.

KiertotalousSprintti
2018

Näin rakennamme kiertotaloutta

7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla

KiertotalousSprintti, GBC Finland ja Sitra
2018

Framework for a Definition of CE in the Building Sector

France GBC
2018

Buildings as Material Banks and the need for innovative Business Models

M. Peters (IBM), A. Ribeiro (IBM), J. Oseyran (IBM), K.Wang (VITO)
2017