15.12.2022

Miten #BuildingLife on vaikuttanut Suomessa ja Euroopassa  

Miten #BuildingLife on vaikuttanut Suomessa ja Euroopassa? #BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja, Stephen Richardson puhui projektin kasvusta ja Dutch Green Building Councilin Laetitia Nossek esitteli Alankomaiden ratkaisua. Lauri Tähtinen, FIGBC kertasi Suomen tulokset.  #BuildingLife-projektin starttasi 10 eurooppalaista Green Building Councilia, tavoitteena siirtää päästövähennysten painopiste tuotesidonnaisiin päästöihin niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin […]

Miten #BuildingLife on vaikuttanut Suomessa ja Euroopassa? #BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja, Stephen Richardson puhui projektin kasvusta ja Dutch Green Building Councilin Laetitia Nossek esitteli Alankomaiden ratkaisua. Lauri Tähtinen, FIGBC kertasi Suomen tulokset. 

#BuildingLife-projektin starttasi 10 eurooppalaista Green Building Councilia, tavoitteena siirtää päästövähennysten painopiste tuotesidonnaisiin päästöihin niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.  

Suomessa kaksivuotinen projekti 

  • Laati katsauksen kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan. 
  • Laati koottujen tietojen pohjalta, yhdessä toimialan kanssa yhteiset päästövähennystavoitteet kiinteistö- ja rakennusalalle: energiankäytön päästöt -90 %, rakennusmateriaalien päästöt -50 % ja työmaiden ja kuljetusten päästöt -50 % vuoteen 2035 mennessä. 
  • Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman, joka tarjoaa selkeät toimintaohjeet kahdeksalle eri toimijaryhmälle kohti vähähiilisempää toimintaa. 
  • Koulutti lähes 500 alan asiantuntijaa koulutuspäivissä. 
  • Julkaisi koulutusten pohjalta laaditut pikaoppaat, jotka tiivistävät keskeisimmät vastuut eri toimijoille ja käy hankevaiheittain läpi mahdollisuudet päästövähennyksiin. 

Lopputuloksena voimme arvioida, että markkinamme on todella muuttumassa, ja selkeä osoitus on siitä yli 60 #BuildingLifen tavoitteisiin sitoutunutta kannattajaa, jotka ovat lupautuneet laatimaan oman toimintaohjelmansa kohti vähähiilisyyttä.  

Haluamme jatkossakin hyödyntää jo muutoksen tehneitä esimerkkeinä. Haluamme luoda mahdollisimman vähähiilisestä toiminnasta toimialalle normin. ”#BuildingLife -projektin ensimmäinen osuus on saatu päätökseen, mutta jatkamme valmistuvien, organisaatioiden omien tiekarttojen julkaisemista jälleen helmikuusta alkaen”, kertoo projektipäällikkö Lauri Tähtinen. 

#BuildingLife on tuonut toivoa 

World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardson pohti projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 maailmaa, jonka jätämme lapsillemme. ”Puhumme yhä useammin ilmastoahdistuksesta. #BuildingLife on ollut yksi sellainen projekti, joka on tuonut minulle itselleni paljon toivoa”, kertoi Richardson. ”Niin monet ihmiset ovat olleet mukana ja projekti on kasvanut merkittäviin mittoihin – sekä sisällöltään että maantieteellisesti.” 

Projektin lähtökohtainen tarve oli tukea EU:n green dealia. ”Etenimme systeemisen muutoksen edistämiseen. Ja tietenkin, kun haluamme taklata päästöt koko elinkaaren ajalta, on meidän vaikutettava säätelyn lisäksi koko toimintaan: rahoitukseen, koulutukseen, innovaatioihin, tiedottamiseen ja niin edelleen”, kertasi Richardson koko hankkeen keskeisiä teemoja. 

10 kansallista tiekarttaa ja 1 EU:lle 

Richardson kertasi, että joulukuun 2022 alkuun mennessä yhdeksän projektiin osallistunutta maata on jo julkaissut omat, kansalliset tiekarttansa ja kymmeneskin on pian julkinen.  

”Tiekartat ovat hyvin yksilöllisiä. Eri osallistujamaina Puola, Kroatia, Espanja ja Italia ovat täysin toisenlaisessa lähtökohdassa kuin Suomi, Ranska, Saksa tai UK”, totesi Richardson. 

Kansallisten tiekarttojen lisäksi World Green Building Council julkaisi laajemman tavoiteohjelman EU:n rakentamislainsäädännölle. Tämän Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta varmistaa, että rakennetun ympäristön toimijoilla on aito mahdollisuus toteuttaa nämä tavoitteet. 

Tiekartta on jaettu neljään reittiin, jotka käsittävät koko rakentamisen arvoketjun: rakentaminen, jätteet ja kiertotalous, kestävät hankinnat sekä kestävä rahoitus. Toteutuessaan reitit tukevat toinen toisiaan. Lue lisää WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa. 

EU Policy Roadmap

Alankomaissa laadittiin hiilibudjetti energiankäytölle 

Dutch Green Building Councilin ratkaisua esitteli Laetitia Nossek. DGBC julkaisi oman #BuildingLife-tiekarttansa helmikuussa 2022. Aiemman Paris Proof -nimellä kulkevan sitoumuksen tavoitteena oli vähentää rakennetun ympäristön energiankulutusta kahdella kolmasosalla nykyiseen keskiarvoon verrattuna. Sitoumuksessa eri rakennustyypeille on laskettu maksimikulutus kWh per m2. 

#Buildinglife -projektissa DGBC laati vastaavan hiilibudjetin tuotesidonnaisille päästöille. Projektissa laskettiin, kuinka paljon globaalista hiilibudjetista on käytettävissä Alankomaiden rakennussektorille. Sen jälkeen he arvioivat tulevan rakennusvolyymin pohjalta kuinka paljon rakennusten ennen käyttöä syntyvät päästöt saisivat olla tulevaisuudessa. 

Tutustu Alankomaiden ratkaisuun. Kuvalähde DGBC.

#BuildingLife jatkuu ja laajenee 

Euroopan tasolla World GBC jatkaa yhteistyötä muiden samat tavoitteet jakavien järjestöjen kanssa. ”Lisäksi WGBC on tuonut eri maiden lainsäätäjiä saman pöydän ääreen vertailemaan kokemuksia ja jakamaan tietoa edistymisestään”. Vaikuttamistyö ei ole näkynyt kaikille, mutta tulokset ovat.  

Yhdeksi saavutukseksi Richardson mainitsi edellytyksen laskea ”Whole Life Carbonin” edellytys huomioida koko elinkaari Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä. ”Seuraavaksi on tavoitteena saada vauhtiin rakennetun ympäristön kiertotalous. Siitä olemme tällä hetkellä laatimassa ehdotusta”, kertoi Richardson. 

#BuildingLifen osalta on tavoitteena koota mukaan lisää maita ja kannustaa yhä enemmän yrityksiä liittymään kansallisiin #BuildingLife -projekteihin. ”Totuus kuitenkin on, ettei yksikään valtio ole vielä riittävällä tiellä. Raportit osoittavat, että jokaisen on toimittava vieläkin paremmin”, päätti Richardson puheenvuoronsa.  

#BuildingLife hankkeen loppuseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähän astiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun