Green Building Council Finland

Miten #BuildingLife on vaikuttanut Suomessa ja Euroopassa  

Miten #BuildingLife on vaikuttanut Suomessa ja Euroopassa? #BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja, Stephen Richardson puhui projektin kasvusta ja Dutch Green Building Councilin Laetitia Nossek esitteli Alankomaiden ratkaisua. Lauri Tähtinen, FIGBC kertasi Suomen tulokset. 

#BuildingLife-projektin starttasi 10 eurooppalaista Green Building Councilia, tavoitteena siirtää päästövähennysten painopiste tuotesidonnaisiin päästöihin niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.  

Suomessa kaksivuotinen projekti 

  • Laati katsauksen kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan. 
  • Laati koottujen tietojen pohjalta, yhdessä toimialan kanssa yhteiset päästövähennystavoitteet kiinteistö- ja rakennusalalle: energiankäytön päästöt -90 %, rakennusmateriaalien päästöt -50 % ja työmaiden ja kuljetusten päästöt -50 % vuoteen 2035 mennessä. 
  • Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman, joka tarjoaa selkeät toimintaohjeet kahdeksalle eri toimijaryhmälle kohti vähähiilisempää toimintaa. 
  • Koulutti lähes 500 alan asiantuntijaa koulutuspäivissä. 
  • Julkaisi koulutusten pohjalta laaditut pikaoppaat, jotka tiivistävät keskeisimmät vastuut eri toimijoille ja käy hankevaiheittain läpi mahdollisuudet päästövähennyksiin. 

Lopputuloksena voimme arvioida, että markkinamme on todella muuttumassa, ja selkeä osoitus on siitä yli 60 #BuildingLifen tavoitteisiin sitoutunutta kannattajaa, jotka ovat lupautuneet laatimaan oman toimintaohjelmansa kohti vähähiilisyyttä.  

Haluamme jatkossakin hyödyntää jo muutoksen tehneitä esimerkkeinä. Haluamme luoda mahdollisimman vähähiilisestä toiminnasta toimialalle normin. ”#BuildingLife -projektin ensimmäinen osuus on saatu päätökseen, mutta jatkamme valmistuvien, organisaatioiden omien tiekarttojen julkaisemista jälleen helmikuusta alkaen”, kertoo projektipäällikkö Lauri Tähtinen. 

#BuildingLife on tuonut toivoa 

World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardson pohti projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 maailmaa, jonka jätämme lapsillemme. ”Puhumme yhä useammin ilmastoahdistuksesta. #BuildingLife on ollut yksi sellainen projekti, joka on tuonut minulle itselleni paljon toivoa”, kertoi Richardson. ”Niin monet ihmiset ovat olleet mukana ja projekti on kasvanut merkittäviin mittoihin – sekä sisällöltään että maantieteellisesti.” 

Projektin lähtökohtainen tarve oli tukea EU:n green dealia. ”Etenimme systeemisen muutoksen edistämiseen. Ja tietenkin, kun haluamme taklata päästöt koko elinkaaren ajalta, on meidän vaikutettava säätelyn lisäksi koko toimintaan: rahoitukseen, koulutukseen, innovaatioihin, tiedottamiseen ja niin edelleen”, kertasi Richardson koko hankkeen keskeisiä teemoja. 

10 kansallista tiekarttaa ja 1 EU:lle 

Richardson kertasi, että joulukuun 2022 alkuun mennessä yhdeksän projektiin osallistunutta maata on jo julkaissut omat, kansalliset tiekarttansa ja kymmeneskin on pian julkinen.  

”Tiekartat ovat hyvin yksilöllisiä. Eri osallistujamaina Puola, Kroatia, Espanja ja Italia ovat täysin toisenlaisessa lähtökohdassa kuin Suomi, Ranska, Saksa tai UK”, totesi Richardson. 

Kansallisten tiekarttojen lisäksi World Green Building Council julkaisi laajemman tavoiteohjelman EU:n rakentamislainsäädännölle. Tämän Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta varmistaa, että rakennetun ympäristön toimijoilla on aito mahdollisuus toteuttaa nämä tavoitteet. 

Tiekartta on jaettu neljään reittiin, jotka käsittävät koko rakentamisen arvoketjun: rakentaminen, jätteet ja kiertotalous, kestävät hankinnat sekä kestävä rahoitus. Toteutuessaan reitit tukevat toinen toisiaan. Lue lisää WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa. 

EU Policy Roadmap

Alankomaissa laadittiin hiilibudjetti energiankäytölle 

Dutch Green Building Councilin ratkaisua esitteli Laetitia Nossek. DGBC julkaisi oman #BuildingLife-tiekarttansa helmikuussa 2022. Aiemman Paris Proof -nimellä kulkevan sitoumuksen tavoitteena oli vähentää rakennetun ympäristön energiankulutusta kahdella kolmasosalla nykyiseen keskiarvoon verrattuna. Sitoumuksessa eri rakennustyypeille on laskettu maksimikulutus kWh per m2. 

#Buildinglife -projektissa DGBC laati vastaavan hiilibudjetin tuotesidonnaisille päästöille. Projektissa laskettiin, kuinka paljon globaalista hiilibudjetista on käytettävissä Alankomaiden rakennussektorille. Sen jälkeen he arvioivat tulevan rakennusvolyymin pohjalta kuinka paljon rakennusten ennen käyttöä syntyvät päästöt saisivat olla tulevaisuudessa. 

Tutustu Alankomaiden ratkaisuun. Kuvalähde DGBC.

#BuildingLife jatkuu ja laajenee 

Euroopan tasolla World GBC jatkaa yhteistyötä muiden samat tavoitteet jakavien järjestöjen kanssa. ”Lisäksi WGBC on tuonut eri maiden lainsäätäjiä saman pöydän ääreen vertailemaan kokemuksia ja jakamaan tietoa edistymisestään”. Vaikuttamistyö ei ole näkynyt kaikille, mutta tulokset ovat.  

Yhdeksi saavutukseksi Richardson mainitsi edellytyksen laskea ”Whole Life Carbonin” edellytys huomioida koko elinkaari Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä. ”Seuraavaksi on tavoitteena saada vauhtiin rakennetun ympäristön kiertotalous. Siitä olemme tällä hetkellä laatimassa ehdotusta”, kertoi Richardson. 

#BuildingLifen osalta on tavoitteena koota mukaan lisää maita ja kannustaa yhä enemmän yrityksiä liittymään kansallisiin #BuildingLife -projekteihin. ”Totuus kuitenkin on, ettei yksikään valtio ole vielä riittävällä tiellä. Raportit osoittavat, että jokaisen on toimittava vieläkin paremmin”, päätti Richardson puheenvuoronsa.  

#BuildingLife hankkeen loppuseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähän astiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.  

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä