Green Building Council Finland

Miten #BuildingLife on vaikuttanut Suomessa ja Euroopassa  

Miten #BuildingLife on vaikuttanut Suomessa ja Euroopassa? #BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja, Stephen Richardson puhui projektin kasvusta ja Dutch Green Building Councilin Laetitia Nossek esitteli Alankomaiden ratkaisua. Lauri Tähtinen, FIGBC kertasi Suomen tulokset. 

#BuildingLife-projektin starttasi 10 eurooppalaista Green Building Councilia, tavoitteena siirtää päästövähennysten painopiste tuotesidonnaisiin päästöihin niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.  

Suomessa kaksivuotinen projekti 

  • Laati katsauksen kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan. 
  • Laati koottujen tietojen pohjalta, yhdessä toimialan kanssa yhteiset päästövähennystavoitteet kiinteistö- ja rakennusalalle: energiankäytön päästöt -90 %, rakennusmateriaalien päästöt -50 % ja työmaiden ja kuljetusten päästöt -50 % vuoteen 2035 mennessä. 
  • Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman, joka tarjoaa selkeät toimintaohjeet kahdeksalle eri toimijaryhmälle kohti vähähiilisempää toimintaa. 
  • Koulutti lähes 500 alan asiantuntijaa koulutuspäivissä. 
  • Julkaisi koulutusten pohjalta laaditut pikaoppaat, jotka tiivistävät keskeisimmät vastuut eri toimijoille ja käy hankevaiheittain läpi mahdollisuudet päästövähennyksiin. 

Lopputuloksena voimme arvioida, että markkinamme on todella muuttumassa, ja selkeä osoitus on siitä yli 60 #BuildingLifen tavoitteisiin sitoutunutta kannattajaa, jotka ovat lupautuneet laatimaan oman toimintaohjelmansa kohti vähähiilisyyttä.  

Haluamme jatkossakin hyödyntää jo muutoksen tehneitä esimerkkeinä. Haluamme luoda mahdollisimman vähähiilisestä toiminnasta toimialalle normin. ”#BuildingLife -projektin ensimmäinen osuus on saatu päätökseen, mutta jatkamme valmistuvien, organisaatioiden omien tiekarttojen julkaisemista jälleen helmikuusta alkaen”, kertoo projektipäällikkö Lauri Tähtinen. 

#BuildingLife on tuonut toivoa 

World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardson pohti projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 maailmaa, jonka jätämme lapsillemme. ”Puhumme yhä useammin ilmastoahdistuksesta. #BuildingLife on ollut yksi sellainen projekti, joka on tuonut minulle itselleni paljon toivoa”, kertoi Richardson. ”Niin monet ihmiset ovat olleet mukana ja projekti on kasvanut merkittäviin mittoihin – sekä sisällöltään että maantieteellisesti.” 

Projektin lähtökohtainen tarve oli tukea EU:n green dealia. ”Etenimme systeemisen muutoksen edistämiseen. Ja tietenkin, kun haluamme taklata päästöt koko elinkaaren ajalta, on meidän vaikutettava säätelyn lisäksi koko toimintaan: rahoitukseen, koulutukseen, innovaatioihin, tiedottamiseen ja niin edelleen”, kertasi Richardson koko hankkeen keskeisiä teemoja. 

10 kansallista tiekarttaa ja 1 EU:lle 

Richardson kertasi, että joulukuun 2022 alkuun mennessä yhdeksän projektiin osallistunutta maata on jo julkaissut omat, kansalliset tiekarttansa ja kymmeneskin on pian julkinen.  

”Tiekartat ovat hyvin yksilöllisiä. Eri osallistujamaina Puola, Kroatia, Espanja ja Italia ovat täysin toisenlaisessa lähtökohdassa kuin Suomi, Ranska, Saksa tai UK”, totesi Richardson. 

Kansallisten tiekarttojen lisäksi World Green Building Council julkaisi laajemman tavoiteohjelman EU:n rakentamislainsäädännölle. Tämän Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta varmistaa, että rakennetun ympäristön toimijoilla on aito mahdollisuus toteuttaa nämä tavoitteet. 

Tiekartta on jaettu neljään reittiin, jotka käsittävät koko rakentamisen arvoketjun: rakentaminen, jätteet ja kiertotalous, kestävät hankinnat sekä kestävä rahoitus. Toteutuessaan reitit tukevat toinen toisiaan. Lue lisää WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa. 

EU Policy Roadmap

Alankomaissa laadittiin hiilibudjetti energiankäytölle 

Dutch Green Building Councilin ratkaisua esitteli Laetitia Nossek. DGBC julkaisi oman #BuildingLife-tiekarttansa helmikuussa 2022. Aiemman Paris Proof -nimellä kulkevan sitoumuksen tavoitteena oli vähentää rakennetun ympäristön energiankulutusta kahdella kolmasosalla nykyiseen keskiarvoon verrattuna. Sitoumuksessa eri rakennustyypeille on laskettu maksimikulutus kWh per m2. 

#Buildinglife -projektissa DGBC laati vastaavan hiilibudjetin tuotesidonnaisille päästöille. Projektissa laskettiin, kuinka paljon globaalista hiilibudjetista on käytettävissä Alankomaiden rakennussektorille. Sen jälkeen he arvioivat tulevan rakennusvolyymin pohjalta kuinka paljon rakennusten ennen käyttöä syntyvät päästöt saisivat olla tulevaisuudessa. 

Tutustu Alankomaiden ratkaisuun. Kuvalähde DGBC.

#BuildingLife jatkuu ja laajenee 

Euroopan tasolla World GBC jatkaa yhteistyötä muiden samat tavoitteet jakavien järjestöjen kanssa. ”Lisäksi WGBC on tuonut eri maiden lainsäätäjiä saman pöydän ääreen vertailemaan kokemuksia ja jakamaan tietoa edistymisestään”. Vaikuttamistyö ei ole näkynyt kaikille, mutta tulokset ovat.  

Yhdeksi saavutukseksi Richardson mainitsi edellytyksen laskea ”Whole Life Carbonin” edellytys huomioida koko elinkaari Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä. ”Seuraavaksi on tavoitteena saada vauhtiin rakennetun ympäristön kiertotalous. Siitä olemme tällä hetkellä laatimassa ehdotusta”, kertoi Richardson. 

#BuildingLifen osalta on tavoitteena koota mukaan lisää maita ja kannustaa yhä enemmän yrityksiä liittymään kansallisiin #BuildingLife -projekteihin. ”Totuus kuitenkin on, ettei yksikään valtio ole vielä riittävällä tiellä. Raportit osoittavat, että jokaisen on toimittava vieläkin paremmin”, päätti Richardson puheenvuoronsa.  

#BuildingLife hankkeen loppuseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähän astiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden