2.5.2024

4 uutta tiekarttaa kohti pienempiä päästöjä

Katso kuinka kiinteistö- ja rakennusalan yritykset ovat suunnitelleet vähentävänsä päästöjä. Julkaisemme nyt neljä uutta tiekarttaa osana #BuildingLife -projektiamme.

FIGBC:n neljästä strategisesta tavoitteista Ilmasto tarkoittaa hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttamista. Ilmasto -tavoitteessa keskeisin työkalumme on #BuildingLife -hanke. #BuildingLifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi.

Kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia (tai tiekarttoja) kohti pienempiä päästöjä. Julkaisut toimivat esimerkkinä ja inspiraationa muille alalla toimiville. Katso kuinka eri organisaatiot ovat suunnitelleet vähentävänsä päästöjä. Julkaisemme nyt neljä uutta tiekarttaa!

Kerabitin hiilitiekartta

Kerabitin Lohjan bitumikatetuotannon sähköistäminen on yksi lähiajan merkittävimmistä päästövähennystoimenpiteistämme. Sen ansiosta tuotantomme pyörii uusiutuvalla sähköllä, eli ilman fossiilisia polttoaineita. Lisäksi tuotannon energiatehokkuus paranee.

JM Suomen ilmastotiekartta

”JM Suomi haluaa rakennusliikkeiden eturintamassa vähentää rakentamisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä, ja JM-konsernin tavoitteena on päästä lähelle nollaa vuoteen 2030 mennessä. #BuildingLife -toimintaohjelman puitteissa julkaistun ilmastotiekarttamme avulla haluamme kiteyttää, millä keinoin meidän on tarkoitus saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme”, kertoo JM Suomen toimitusjohtaja Markus Heino.

Ramirent – kohti päästötöntä työmaata

Ramirent panostaa vähähiilisyystoimenpiteissään koko liiketoiminnan arvoketjuun. Vähennämme energiankulutusta, tehostamme logistiikkaa, investoimme vähäpäästöiseen kalustoon ja kasvatamme vähäpäästöisyyttä tukevien palveluiden määrää. Vuokraaminen edistää rakentamisen kiertotaloutta. Science Based Targets Initiative (STBi) on validoinut Ramirentin ilmastotavoitteet.

Spondan ilmastotiekartta

Ilmastotiekarttamme tärkeimpiä toimenpiteitä lähivuosina on energiankäytön hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2025 energiatehokkuusohjelmamme sekä uusiutuvan energian hankkeiden ja hankinnan avulla. Arvoketjun epäsuorien Scope 3 – päästöjen osalta tärkeimpiä päästövähennystoimia ovat esimerkiksi rakennushankkeiden ohjaaminen vähähiilisyyteen ESG-suunnitteluohjeiden ja päästöraja-arvojen avulla. Lisäksi teemme yhteistyötä avainkumppaneittemme kanssa heidän tarjoamiensa palveluiden tarkempien päästötietojen saamiseksi ja päästöjen pienentämiseksi.

Laadi oman organisaatiosi tiekartta FIGBC:n työpajassa

FIGBC:n julkaisema Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma toimii hyvänä viitekehyksenä organisaation oman hiilitiekartan laadintaan. Konkreettista tukea oman organisaation tiekartan laatimiseen saa myös FIGBC:n #BuildingLife tiekarttatyöpajoissa, joissa myös nämä Kerabitin, Spondan, JM Suomen ja Ramirentin tiekartat työstettiin. Tiekarttatyöpajat ovat varattu #BuildingLife -kannattajille.

Liittykää  #BuildingLife -kannattajaksi näin

1. Liittykää #BuildingLife -kannattajaksi. Liityt mukaan lähettämällä sähköpostia ja organisaationne logon Lauri Tähtiselle lauri.tahtinen (at) figbc.fi. (Katso kaikki #BuildingLife -kannattajat.)

#BuildingLife -kannattajana sitoudutte kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035, siis käytännössä laatimaan oman tiekarttanne päästöjen vähentämiseksi.

2. Laatikaa oma tiekarttanne. Meiltä saat työhön työkaluja, tietoa ja tukea. Hyvänä apuna toimii julkaisemamme #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma.

3. Julkaistaan valmiit tiekartat yhdessä esimerkiksi muille alalla – ja luodaan samalla tiekarttojen työstämisestä alan uusi normaali.


Kerabit hiilitiekartta 2024 (pdf)

JM Suomi ilmastotiekartta 2024 (pdf)

Ramirent tiekartta 2024 (pdf)

Sponda ilmastotiekartta 2024 (pdf)

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun