27.10.2022

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä.  Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät […]

Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä. 

Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Nyt verkostoomme kuuluu 300 jäsenorganisaatiota, kun Purkupiha Oy:stä tuli kolmassadas jäsenemme 26.10.2022. Lue tästä Ilari Ahon haastattelu.

Kiertotaloudesta on tulossa normi 

Purkupiha on nimensä mukaisesti purkanut yrityksen 20 toimintavuoden aikana teollisuuslaitoksia, kouluja, voimalaitoksia, tehtaita ja kerrostaloja. Yritys on kasvanut nopeasti nykyiseen mittaansa. ”Tässä on tapahtunut valtava muutos todella lyhyessä ajassa”, toteaa Kati Tuominen, Purkupihan markkinointi- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja.  

Purkupihan markkinointi- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Kati Tuominen  

”On ymmärretty, että materiaalit on pidettävä kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden testausvaihe on ohitettu ja siitä on nousemassa teollisen mittakaavan toimintaa. Uskomme että se tulee näkymään myös eri materiaalilajikkeiden kysynnässä”, kertoo Tuominen. 

Tarve hallitulle kokonaisuudelle 

Toisaalta nopea muutos on kaksiteräinen miekka, sillä purku-urakoitsijan näkökulmasta kokonaisuuden hahmottaminen sakkaa. ”Siinä kun kukaan ei ollut kiinnostunut purkutyömaista vielä 10–15 vuotta sitten, nyt materiaalien arvo on todellakin huomattu. Saatetaan haluta tehdä kiertotaloutta kiertotalouden vuoksi, jolloin kaikki pitää irrottaa ehjänä, eikä ole pohdittu tuotteiden varastointia tai seuraavaa tarvetta. Olisi tärkeää keskittyä niihin rakennusosiin, joille on markkinoita ja todeta, että jotain on järkevämpää pistää raaka-aineputkeen.” 

Tästä syystä Purkupiha myös päätti liittyä FIGBC: jäseneksi.  

”On paljon huomioon otettavia asioita, joista haluaisimme päästä kertomaan. Tarvitaan lisää ymmärrystä, jotta materiaalien kierto osataan tehdä hallitusti. Haluamme keskustella rakennusosien käytöstä ja tavoittaa täältä arvoketjun alkupäästä rakennusliikkeitä, suunnittelijoita, tilaajia. Tavoitteemme on verkostoitua ja myös ymmärtää paremmin mitä muut odottavat purkajilta. Esimerkiksi minkälaiseksi materiaalit täytyisi jalostaa”, kertoo Tuominen.  

Isoksi haasteeksi Tuominen näkee myös purkutöiden tilaamisen. ”Ehjänä purkaminen on käsityötä. Se maksaa enemmän ja pidentää urakka-aikaa. On myös paljon käytäntöön vaikuttavia asioita. Jos esimerkiksi halutaan irrottaa ikkunat ehjänä, on rakennukseen syntyvät aukot peitettävä tai pöly leviää ympäristöön. Kokonaisuuksien ymmärrys on tärkeää”, painottaa Tuominen. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun