Toimikunnat kokoavat asiantuntijat yhteistyöhön

Toimikunnat ovat jäsentemme eri teemoihin keskittyviä monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa vaikutetaan, opitaan ja kehitetään yhdessä. Ota yhteyttä, jos toimikuntatyö kiinnostaa!

Toimikunnissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jaetaan organisaatioiden kokemuksia parhaista käytännöistä, opitaan yhdessä ja etsitään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Toimikunnat järjestävät tilaisuuksia ja vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin sekä tekevät tarvittaessa myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Toimikunnat toteuttavat yhteistyötä myös yritysten ja julkisen sektorin sekä erilaisten hankkeiden kanssa.

Tällä hetkellä yhdistyksessämme toimii viisi toimikuntaa ja niissä yhteensä 100 asiantuntijaa!

  • Energia
  • Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito
  • Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut
  • Koulutus
  • Kestävät alueet

Energiatoimikunta

Toimikunnassa edistetään keskeisten energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä vähentävieän energiaratkaisujen käyttöä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. Keskiössä ovat mm. uusiutuvan lähi- ja kiinteistökohtaisen energiantuotannon lisääminen suomalaiset lähtökohdat ja erityispiirteet huomioiden. Energiatoimikunta pyrkii työssään myös määrittelemään rakennetun ympäristön energiaominaisuudet  ja tarjoamaan energiatehokkaita työkaluja ja ratkaisuja erilaisille toimijoille.

GBC Finlandin energiatoimikunta seuraa energiatehokkuuskysymyksiin liittyvää päätöksentekoa sekä keskustelee julkisen hallinnon ja lainsäätäjien kanssa.

Puheenjohtajat

Tiina Sekki

Projektinjohtaja
HKR-Rakennuttaja

 

2013-06-27T14-39-0586Erkki Aalto

Kehitysjohtaja
RAKLI ry

 


Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito

Tulevaisuuden työympäristö, terveys ja hyvinvointi sekä kiinteistöhenkilökunnan koulutus ovat kiinteistöjen käyttö ja ylläpito -toimikunnan kolme ydinteemaa. Toimikunta jakaa ymmärrystä kiinteistöjen käyttäjiltä toisille käyttäjille ja korostaa rakennusten oikeaa käyttöä organisaatioiden jokapäiväisessä toiminnassa – toimistoissa, kaupan keskuksissa sekä julkisissa rakennuksissa.

Toimikunta korostaa kaikkien sidosryhmien ja arvoketjujen osallistamista kestävään kiinteistön käyttöön. Ekotehokkailla sopimuksilla, kiinteistöjohtamisen mittareilla ja erilaisilla sertifikaateilla voidaan kannustaa tehokkaasti koko toimijaketju mukaan ympäristö- ja energiatehokkaaseen kiinteistön käyttöön ja ylläpitöön.

Kiinteistöjen käyttäjä- ja omistajaorganisaatioista muodostuva toimikunta kiertää keskustelemassa ja oppimassa erilaisissa kiinteistöissä. Toimikunta järjestää myös tilaisuuksia sekä yksityisille että julkiselle sektorille.

Puheenjohtaja

3361e23Elina Samila

Environmental and Quality Manager
Sweco PM

 


Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut

LEED & BREEAM ovat kansainvälisiä rakennusten sertifointityökaluja, joiden käyttö on lisääntynyt myös Suomessa. Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut -toimikunta edistää rakennusten luokitustyökalujen käyttöä Suomessa ja tarjoaa puolueetonta tietoa eri sertifikaattien käytöstä, hyödyistä ja potentiaalista.

Toimikunta on Suomen ja GBC Finlandin edustaja LEED International Roundtablessa ja osallistuu mm. yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa sertifikaatin kehitystyöhön tuomalla esiin lainsäädäntömme ja ilmastomme vaikutuksia ja rajoitteita työkalun soveltamisessa Pohjoismaissa.

Puheenjohtaja

TimoTimo Rintala

LEED AP, BREEAM International & In-use Assessor
Green Building Partners


Koulutustoimikunta

Ympäristötehokkaan rakentamisen osaamistarpeet kasvavat jatkuvasti kiinteistö- ja rakennusalalla. GBC Finlandin koulutustoimikunnan tavoitteena on vaikuttaminen ja sisällön tarjoaminen niin kansalliseen päätöksentekoon kuin rakennusalan toimintaan ja käytäntöihin. Toimikunta kartoittaa keskeisiä ympäristötehokkuuden osaamistarpeita KIRA-alalle ja keskustelee valtakunnallisesta koulutustarjonnasta ja -sisällöistä yhdessä muiden toimikuntien ja suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

Puheenjohtaja

Elina Hienonen

(kuva: LWF/Dirk-Michael Grötzsch)

ympäristöasiantuntija
HSRKY

 


Kestävät alueet -toimikunta

Kestävät alueet -toimikunnan tavoitteena on vaikuttaa kestävän kehityksen yhä parempaan huomioimiseen alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimikunta keskittyy toiminnassaan merkittävimpiin kestävän aluesuunnittelun prosesseihin, käytäntöihin ja työkaluihin sekä alueiden toteutuksen kestäviin ratkaisuihin. Se seuraa alan lainsäädännön ja koulutuksen kehitystä sekä tekee tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa.

Puheenjohtaja

Pasi Rajala

Johtaja, Kaupunki- ja aluesuunnittelu
Ramboll Finland Oy