Toimikunnat

Toimikunnissa kehitetään alaa yhteistyössä

Toimikunnat ovat jäsentemme edustajista koostuvia monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa kehitetään alaa yhdessä.

Tämän laajan, koko arvoketjun kattavan keskustelun ylläpitäminen on yksi merkittävämpia tapojamme toimia. Suomi on pieni maa ja on kustannustehokasta kehittää alaa yhdessä. Asiantuntijaverkostot tuovat myös tukea omaan työhön – miten esimerkiksi perustella kehittämistoimia omassa organisaatiossa?

Toimikuntakaudet ovat kaksivuotisia. Jokaisella toimikunnalla on omat tavoitteensa, joilla edistää toimialan kestävää kehitystä. Toimikunnat kehittävät alaa vaikuttamalla, tiedottamalla ja aloitteilla sekä tuottamalla esimerkiksi yhteisiä määritelmiä tai oppaita.

Miten mukaan toimintaan?

Toimikunnat ovat avoimia kaikille jäsenillemme. Ilmoita halukkuudestasi toimikunnasta vastaavalle FIGBC:n yhteyshenkilölle tai laita meille sähköpostia osoitteeseen info(at)figbc.fi.

Jokainen FIGBC:n jäsenorganisaatio voi ehdottaa jokaiseen toimikuntaan varsinaista jäsentä ja hänelle varajäsentä. Lähtökohtaisesti yksi henkilö voi olla varsinaisena jäsenenä vain yhdessä toimikunnassa.

Toimikuntien puheenjohtajat johtavat toimikuntaa ja ohjaavat toimikunnan tavoitteiden asettamista ja toteuttamista. Voit pyytää oman organisaatiosi jäsenyystiedot FIGBC:n toimistosta, osoitteesta info(at)figbc.fi.

Rakentaminen-toimikunta

Toimikunnan tarkoitus on edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta rakennusten suunnittelussa, materiaalivalinnoissa, rakennustyömailla ja kuljetuksissa. Toimikunta motivoi jäseniään ja alaa yleisesti vaatimaan kunnianhimoisempaa ilmastotyötä.

Toimikunnan tavoitteena on kasvattaa alan ja toimikunnan jäsenten tietoisuutta parhaista vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukevista käytännöistä uudis- ja korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä lisätä Suomen kiinteistö- ja rakennusalan osaamista EU-taksonomian soveltamisessa ja hiilineutraalien rakennushankkeiden toteuttamisessa.

Puheenjohtajat:

Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund
Elina Virolainen, Sitowise
Jaakko Sorri, Lehto Group
Lauri Linkosalmi, Stora Enso
Inari Virkkala, Y-Säätiö

FIGBC:n yhteyshenkilö Lauri Tähtinen, lauri.tahtinen(at)figbc.fi

Kiinteistöt-toimikunta

Toimikunnan tarkoitus on tukea ammattimaisia kiinteistönomistajia oman toiminnan päästöjen vähentämisessä sekä vähähiilisen toiminnan mahdollistamisessa kiinteistöissä. Toimikunta motivoi jäseniään ja alaa yleisesti vaatimaan kunnianhimoisempaa ilmastotyötä.

Toimikunnan tavoite on jakaa keinoja olemassa olevan kiinteistökannan elinkaaripäästöjen huomiointiin ja vähentämiseen kiinteistöjohtamisessa ja lisätä Suomen kiinteistö- ja rakennusalan osaamista EU-taksonomian soveltamisessa.

Puheenjohtajat:

Asta Autelo, Granlund
Hanna-Maija Tikka, Skanska
Jani Kaaresto, Greenled
Samuli Killström, NAL-Asunnot
Niina Nurminen, Ilmarinen

FIGBC:n yhteyshenkilö: Miisa Tähkänen, miisa.tahkanen(at)figbc.fi

 

Alueet-toimikunta

Toimikunnan tavoitteena on

 • Luoda hiilineutraalin alueen määritelmä ja ohjeistus alueelliseen hiilijalanjälkilaskentaan
 • Hahmottaa uuden kaavoitus- ja rakennuslain keskeiset kestävän kehityksen näkökulmat sekä tukea niiden osalta toimikunnan jäseniä lain voimaantulon lähestyessä
 • Varmistaa biodiversiteetti- ja luontonäkökulmien sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomiointi aluesuunnittelussa ja –kehityksessä

Toimikunta keskittyy aluesuunnittelun mahdollisuuksiin luoda hiilineutraalia rakennettua ympäristöä:

 • Kommentoimalla, miten kaupunkien kaupunkisuunnittelulle asetut hiilineutraalisuustavoitteet on mahdollista toteuttaa.
 • Seuraamalla MRL-uudistustyötä ja tarvittaessa kommentoimalla esitettyjä uudistuksia.
 • Tuomalla esiin parhaita vähähiilisiä alueellisia suunnitteluratkaisuja.
 • Nostamalla esiin sopeutumista ilmastonmuutokseen aluesuunnittelun keinoin.

Puheenjohtajat

Hannele Ahvenniemi, A-Insinöörit
Niilo Ikonen, Avarrus Arkkitehdit
Mari Jaakonaho, Vantaan Kaupunki
Ulla Kuitunen, Skanska Kodit

FIGBC:n yhteyshenkilö Ella Lahtinen (ella.lahtinen (at) figbc.fi)

Infra-toimikunta

Toimikunnan tarkoitus on vauhdittaa kestävän kehityksen näkökulmien mukaan ottamista infra-alalla. Haluamme varmistaa, että uuden infrastruktuurin rakentamisessa vähennetään ilmastopäästöjä, korvataan uusiutumattomia luonnonvaroja kiertotalouden ratkaisuilla ja kehitetään monimuotoista ja yhtenäistä viherverkostoa

Toimikunnan tavoitteena on, että kaikissa merkittävissä infrahankkeissa Suomessa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tavoitteena on pienentää infran rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjä -40% 2030 mennessä. Toimikunnan tavoitteita 2022-2023 ovat:

 • Suomessa kehitetään (päästötietokannan jatkoksi) suunnitelmallisesti kansallista päästölaskentametodia infra-alalle talorakennustoimialan tavoin.
 • Kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien sisällyttäminen infrarakentamisen hankkeisiin aloitetaan vuonna 2023.

Puheenjohtajat

Riina Känkänen, Ramboll Finland
Heidi Huvila, Helsingin kaupunki
Henrik Bos, VRJ Group
Hanna Haukilahti, Destia

FIGBC:n yhteyshenkilöt: Elina Samila ja Heikki Moilanen (etunimi.sukunimi (at) figbc.fi)

Viestintätoimikunta

Toimikunnan tarkoitus on koota yhteen FIGBC:n jäsenistön viestinnästä tai markkinointiviestinnästä vastaavat henkilöt, edistää viestinnällistä yhteistyötä ja henkilöiden keskinäistä verkostoitumista ja ammatillista osaamista.

Toimikunnan tavoitteena on

 • Yhteisellä viestinnällä edistää alan markkinamuutosta ja vauhdittaa siirtymää FIGBC:n strategian mukaisiin tavoitteita eli energiatehokkuutta, hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta.​
 • Kehittää toimikunnan jäsenistön osaamista ja ymmärrystä toimialasta ja erilaisista mahdollisuuksista viestiä siitä. Viestiä muiden toimikuntien julkaisuista.​
 • Viestinnällisellä yhteistyöllä tehdä näkyväksi rakennetun ympäristön merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Puheenjohtajat

Leena Majamäki, Bonava Suomi
Jannica Aalto, NREP
Joanna Viileinen, Solnet Group
FIGBC:n yhteyshenkilö: Anne Valkama (anne.valkama(at)figbc.fi

Siirry takaisin sivun alkuun