Infrarakentamisen päästölaskentatyökalut ja referenssikohteet Suomessa

Kokosimme katselmuksen Suomessa 2021 käytössä olevista infrarakentamisen tueksi saatavilla olevista valmiista hiilijalanjäljen laskentatyökaluista sekä pilottikohteista ja –hankkeista, joissa arviointityökaluja on viime vuosina käytetty. Infrarakentamisessa on valtavasti potentiaalia kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Kaikissa hankkeissa tulee kiinnittää jatkossa huomiota hankkeiden koko elinkaaren päästöihin. Alalta puuttuu vielä talorakentamisesta poiketen yhteiset päästölaskentamenetelmät. Yhteiset päästökertoimet ovat kuitenkin lähitulevaisuutta ja laskentamenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Yhteistä menetelmää ei tarvitse jäädä odottamaan, vaan mahdollisuuksia päästöjen laskentaan on jo tarjolla. Tässä koosteessa on listattuna eri menetelmiä ja referenssikohteita niiden hyödyntämisestä.

Julkaisija(t): Green Building Council Finland

Julkaisuvuosi: 2021

ISBN:

Kategoriat: Hiilineutraalius, Infrastruktuuri

Lataa julkaisu

Siirry takaisin sivun alkuun