GBPro – Täydennyskoulutusta kestävästä rakennetusta ympäristöstä

GBPro-täydennyskoulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista kestävän kehityksen ratkaisuista rakennetussa ympäristössä. Monialainen koulutus yhdistää eri alojen ammattilaiset oppimaan yhdessä keskeisistä ja ajankohtaisista kestävyyden teemoista.

Syksyn 2019 GBPro-koulutukset:

Koulutusmoduulit

RTS Rakennushankkeen Ympäristöluokitus perusteet

Ohjelma 

 • Sertifiointijärjestelmät, lainsäädäntö ja tarve ympäristöluokitukselle
 • RT-ympäristötyökalun esittely
 • RT-ympäristötyökalun käyttö sertifiointiprosessissa

RTS-ympäristöluokitus

9:10-9:30 Johdanto

 • Työkalun tausta, suomalaiset erityispiirteet ja parhaat käytännöt
 • Ympäristöluokitukseen liittyvä lainsäädäntö ja standardit

9:30-09:50 Ympäristötyökalu rakentamisessa

 • Kohdekohtainen soveltuvuus, rakennustyypit ja rakennustapa

RTS-ympäristöluokituskriteerit ja sertifiointi

9:50-10:20 Luokituskriteerit

 • Kriteeristön sisältö ja rajaukset
 • Luokitusarvosanan muodostuminen, kriteerien pisteytys ja painoarvot

10:20-10:30 Tauko

10:30-11:00 Taustamateriaali ja liitetiedostot

 • Kriteeristön ja vaatimusten läpikäynti
 • CO2-laskuri ja siitä saatavat tiedot, muut taustatiedot

11:00-11:30 Sertifiointi rakennushankkeessa

 • Hankkeen eteneminen ja sertifiointipäätös 
 • Suunnitteluvaiheen auditointi, rakentamisvaiheen auditointi, käytön auditointi
 • Luokituksen hakeminen
 • Innovaatioiden hakeminen
 • Tekninen tuki

11:30-12:15 Lounastauko

RT-ympäristötyökalun käyttö

12:40-13:40 RT-ympäristötyökalun käyttö

 • Työkalun esittely
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Ympäristötyökalun käyttö suunnitteluvaiheen, rakentamisvaiheen ja käytön tietojen syöttämisessä
 • Erilaiset raportit ja niiden käyttäminen seurannassa
 • Osapuolten roolit ja vastuut
 • Ohjeet suunnittelijoille, urakoitsijoille, rakennuttajalle
 • Käyttöoikeudet

13:40-14:30 Ohjattu RT-ympäristötyökalun käyttö

14.30-15.00 Keskustelua

15.00-15:15 Tilaisuuden päätös ja todistukset

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin!

Hinta: 400 euroa GBC Finlandin jäsenille ja 450 euroa GBC Finlandin ei-jäsenille, sisältää koulutuspäivän materiaalin jaettuna, lounaan, kahvi/tee.

 
Lisätietoja hankeohjaustyökalusta osoitteessa http://glt.rts.fi

Rakennusten ympäristöluokitukset Suomessa

Mitä sinun tulee tietää ympäristösertifikaateista?

Ympäristöluokitustyökalujen käyttöön valmistavassa koulutuksessa huomioidaan Suomen erityispiirteet järjestelmien näkökulmasta ja tarkastellaan puolueettomasti niiden soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin, niin uudis- ja korjausrakentamisessa kuin olemassa olevien kiinteistöjen osalta. Koulutus sopii kaikille KIRA-alan toimijoille ja antaa valmiudet toimia luokitushankkeessa. Koulutuksen jälkeen omaat kokonaisnäkemyksen ympäristöluokitusmenetelmistä ja niiden käytöstä. Osaat myös valita oikean järjestelmän tarpeen ja tilanteen mukaan, ja tiedät mistä löytää lisää tietoa. Koulutuksen toteuttaa Green Building Council Finland.

Kurssipäivän sisältö

 • Kestävä rakentaminen Suomessa
 • Luokitusjärjestelmien käyttötarkoitukset ja eroavaisuudet
 • Tilaaminen
 • Ympäristöluokituksen prosessi
 • Roolit ja vastuut
 • Arvioitavat aiheet yleisesti
Lisätietoja antaa Lauri Tähtinen (040 486 5400, etunimi.sukunimi@figbc.fi). Ilmottautuminen täältä.

Tehtäväni ympäristöluokitushankkeessa

Mitä minun tulee tehdä ympäristöluokitushankkeessa?

Rakennushankkeen ympäristöluokituksen käytännön tekemiseen keskittyvässä koulutuksessa käydään läpi sertifiointihankkeen prosessi ja eri osapuolten roolit. Koulutuksessa keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin luokitusten vaatimuksiin vastaamiseksi, koulutettavien erityisaloja painottaen. Jokainen koulutus räätälöidään erikseen koulutettavien toiveiden perusteella.

Koulutus sopii kaikille rakennushankkeissa toimiville ja antaa valmiudet toimia tehtäväsi mukaisessa roolissa luokitushankkeessa. Koulutuksen jälkeen osaat täyttää ympäristöluokituksen asettamat vaatimukset omaan tehtävääsi liittyen.

Koulutuksen toteuttaa Green Building Council Finland yhteistyössä kouluttaja-asiantuntijoiden kanssa.

Kurssipäivän sisältö

 • Ympäristöluokituksen prosessi
 • Roolit ja vastuut
 • Merkittävimmät vaatimukset osallistujille​
 • Käytännön esimerkit ja harjoitukset vaatimusten täyttämisestä

Lisätietoja antaa Lauri Tähtinen (040 486 5400, etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja kustannukset rakentamisen ohjauksessa

Level(s), EN standardit, YM:n tiekartta – mistä on kyse ja kuinka tätä voi hyödyntää hankkeissa?

Kiinnostus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia ja erityisesti hiilijalanjälkeä kohtaan kasvaa jatkuvasti niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tiukentuvien ilmastotavoitteiden kautta. Ympäristöministeriö valmistelee tällä hetkellä tiekarttaa rakennuksen hiilijalanjäljen huomioimisesta rakennushankkeiden ohjauksessa (lisätietoja) ja pilotointi on käynnissä. Kaikki suurimmat Suomessa käytetyt ympäristösertifiointijärjestelmät ovat ottaneet elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi hankkeiden arviointia.

Koulutuksessa rakennusalan ammattilaiset oppivat:

 • Millaista lainsäädäntöä ja trendit (esim. Level(s), YM:n tiekartta, EN-standardit, Ympäristöselosteet jne.)
 • Kuinka elinkaarivaikutuksia voidaan hyödyntää tavoitteenasetannassa, hankkeiden ohjauksessa, vihreissä hankinnoissa ja ympäristösertifioinneissa (LEED v4 ja BREEAM Intl)
 • Kuinka hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia lasketaan käytännössä (tietomallia hyödyntäen tai ilman)
 • Kuinka hankkeiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää

Kurssi pitää sisällään käytännön laskentaharjoitukset One Click LCA -työkalua hyödyntäen.

RTS EPD -ympäristöselosteet ja kestävät materiaalit rakentamisessa

Ohjelma

Tilaisuuden avaus

8:45–9:00 Aamukahvi ja esittely
9:00–9:10 Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat

Kestävät materiaalit ja elinkaarinäkökulma
9:10–9:20 Miten Euroopassa, Pohjoismaissa ja Suomessa määritellään kestävät materiaalit? Jessica Karhu, GBC Finland
9:20–9:40 Kestäviin materiaalivalintoihin ja ympäristöselosteisiin liittyvä lainsäädäntö ja standardit
09:40–10:20 Elinkaarinäkökulma osana kestävää suunnittelua ja materiaalivalintoja

10:20–10:30 Tauko

RTS EPD ympäristöselosteiden laatiminen ja käyttö
10:30-11:00 Ympäristöselosteen sisältö
11:00-11:30 Ympäristöselostetietojen käyttökohteet
11:30-12:00 Mistä tiedot ympäristöselosteeseen

12:00–12:45 Lounastauko

RTS EPD Verifiointi ja hyväksyntäprosessi
12:45–13:15 verifioinnin tarkoitus ja hyödyt
13:15-13:35 hyväksyntäprosessi

Ryhmätyö ja loppukeskustelu

12:45- 13:05 Ryhmätyön ohjeistus ja ryhmiin jako (kahvia)
13:05–14:00 Työskentely ryhmissä
14:10–15:00 Ryhmätöiden esittely ja keskustelu
15:00 Tilaisuuden päätös

Ohjelma saattaa tarkentua. Kurssin kouluttajana toimii johtaja Tytti Bruce-Hyrkäs Bionova Oy:stä

Lisätietoja RTS EPD:stä osoitteessa http://epd.rts.fi/fi

Resurssitehokkuus ja kestävät materiaalivalinnat rakentamisessa

Resurssitehokkuus ja kestävät materiaalivalinnat rakentamisessa

Koulutuksen tavoitteena on antaa suunnittelijoille ja rakennushankkeen tilaajille tietoa kestävistä materiaalivalinnoista, rakenneosien ja materiaalien merkityksestä rakennuksen koko elinkaaren aikaisissa vaikutuksissa, rakennusten purkamiseen, rakenneosien ja materiaalien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvistä mahdollisuuksista sekä uusista ratkaisuista ja kokemuksista Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Koulutuksen erilliskysymyksiä ovat mm. materiaalit sertifikaateissa, maa- ja kiviainesten resurssitehokkuus ja vanhojen rakenteiden hyödyntäminen.

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittareihin voit tutustua ennakkoon Green Building Council Finlandin sivustolla. Koulutuksen tarkoituksena on tutustua mittareihin ja ottaa ne käyttöön omassa tai koulutuksessa käytettävässä kuvitteellisessa kohteessa. Mittareista neljä on rakennushankkeelle ja neljä käytössä olevalle rakennukselle. Koulutuksessa keskitytään myös mittareiden hyödyntämiseen rakennuksen ympäristötehokkuudesta viestinnässä. Ensimmäinen ja viimeinen jakso ovat molempina päivinä samat, joten voit osallistua niihin aikatauluusi parhaiten sopivana ajankohtana.

 

Kyseessä on toiminnallinen koulutus teemalla ”tekemällä oppii”, jossa lasketaan oman organisaatiosi kohteiden tai kurssilta saatavien kuvitteellisten esimerkkikohteiden tunnuslukuja. Kurssin päätteeksi osaat itsenäisesti laskea mittareilla erilaisten kohteiden tunnuslukuja hyödyntäen nettityökalua. Elinkaarilaskennasta käydään läpi sen periaatteet esimerkkikohteiden avulla. Osaat myös viestiä sisäisesti ja ulkoisesti tuloksista ja saat näin täyden hyödyn mittareista organisaatiollesi.

Kenelle?

Koulutusmoduuli sopii kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille, joiden tehtäväkuvaan kuuluu rakennusten ympäristövaikutusten seuranta ja kehittäminen, joko omaan käyttöön, asiakkaille tai sidosryhmille.

1. Päivä: Hankevaiheen mittarit

 • Miksi ja kenelle Rakennusten elinkaarimittarit?
 • Laskenta ja soveltaminen pienryhmissä: Elinkaaren hiilijalanjälki, Elinkaarikustannus, E-luku ja Sisäilmastoluokka.
 • Testataan eri toimenpiteiden vaikutusta mittareiden tuloksiin: millä toimenpiteillä on eniten vaikutusta?
 • Viestintästrategian ja toteuttamissuunnitelman laadinta: miten hyödynnän mittareita omassa toiminnassani?

2. Päivä: Käyttövaiheen mittarit

 • Miksi ja kenelle Rakennusten elinkaarimittarit?
 • Laskenta ja soveltaminen pienryhmissä: Käytön hiilijalanjälki, Energiakulutus, Pohjateho ja Käyttäjätyytyväisyys.
 • Testataan eri toimenpiteiden vaikutusta mittareiden tuloksiin: millä toimenpiteillä on eniten vaikutusta?
 • Viestintästrategian ja toteuttamissuunnitelman laadinta: miten hyödynnän mittareita omassa toiminnassani?

Voit osallistua joko yhteen tai molempiin koulutuspäiviin. Lisätietoja Rakennusten elinkaarimittareista täältä ja Jessica Karhulta (etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Voit myös tilata koulutuksen omalle organisaatiollesi räätälöitynä.

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskennan perusteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet (LCA)

Kurssilla tutustutaan GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittareiden Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen (LCA) standardin (EN – 15804) mukaiseen laskentaan, elinkaaren aikamoduuleihin sekä niiden vaatimaan informaatioon. Lisäksi kurssilla näytetään esimerkein, mistä on mahdollista saada tarvittava informaatio kuhunkin moduuliin. Lisäksi kurssilla käydään läpi yhden esimerkkikohteen laskenta ja laskennan tulosten syöttö tietokantaan.

 

Kurssilla tutustutaan hiilijalanjäljen käyttömahdollisuuksiin suunnittelussa ja rakennushankkeen viestinnässä sekä tulevaisuuden mahdollisiin säädösnäkökulmiin. Kurssin tavoitteena on, että osallistuja kykenee kurssin jälkeen laskemaan Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen kurssin antamin valmiuksin, hyödyntämään tietoa rakennuksen hiilijalanjäljestä sekä ei-sertifioiduissa että LEED- ja BREEAM-hankkeissa.

 

Koulutus soveltuu LEED continuing education-tarkoitukseen.

Kurssipäivän rakenne:

 • Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki – mitä ja miksi?
 • Rakennusten elinkaarimittarien soveltaminen käytäntöön
 • Elinkaariarvioinnin hyödyntäminen LEED- ja BREEAM-hankkeissa
 • Lounastauko
 • Harjoitus(työ) yksinkertaisesta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskennasta
 • Harjoitus(työ) tietomallin hyödyntämisestä suuren rakennushankkeen elinkaaren hiilijalanjäljen laskennassa

Kurssin kouluttajana toimii toimitusjohtaja Panu Pasanen Bionova Oy:stä

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu teknisen toimen suunnittelijoille ja konsulteille.

Miksi GBPro?

Rakentamiseen kohdistuvat kasvavat laatu- ja energiatehokkuusvaatimukset lisäävät osaamisen tarvetta ja yhteistyötä eri alojen osaajien kesken. Lait ja direktiivit muuttuvat, tekniikat kehittyvät, materiaalit määritellään tarkemmin, liiketoimintamallit ja johtaminen muuttuvat, ympäristösertifikaatit yleistyvät, lähes nollaenergiarakentamisesta tulee normi – toimintaympäristö on murroksessa. Muutos luo jatkuvan tarpeen täydennyskoulutukselle. 

GBPro tarjoaa tiiviin pakkauksen omien tietojesi päivittämiseen kestävän kehityksen ratkaisuista rakennetussa ympäristössä ja mahdollisuuden oppia uutta yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa! 

Lisätietoa GBPro-koulutuksista

GBPro-koulutukset kestävät 1–2 päivää, ja ne toteutetaan yhdessä parhaiden asiantuntijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Voimme tarjota koulutusta myös muissa Green Building Councileissa Euroopassa. Lisäksi jäsenorganisaatiot voivat tilata organisaatiolleen räätälöidyn GBProkoulutuksen tarjotuista moduuleista. 

Yhden päivän koulutuksen hinta on GBC Finlandin jäsenille 400 euroa ja muille 450 euroa. Hinta sisältää koulutuspäivän materiaalin jaettuna sekä lounaan ja kahvituksen.

Jos haluat tietää lisää koulutuksista tai muusta kursseihin liittyvästä, ota yhteyttä Jessica Karhuun (etunimi.sukunimi@figbc.fi)