GBC kouluttaa

GBC tarjoaa kestävän rakennetun ympäristön täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on lisätä osaamista kestävän kehityksen ratkaisuista rakennetussa ympäristössä. Monialainen koulutus yhdistää eri alojen ammattilaiset oppimaan yhdessä keskeisistä ja ajankohtaisista kestävyyden teemoista.

Tulevat vahvistetut koulutukset

Koulutusmoduulit

Esimerkkejä GBC:n toteuttamista koulutuskokonaisuuksista. Ota rohkeasti yhteyttä jos haluamasi koulutusta ei ole vielä aikataulutettu. Järjestetään tarpeen mukaan myös yrityskohtaisesti.

Kiertotalous rakentamisessa -koulutus

GBC Finland järjestää kiinteistö- ja rakennusalalle suunnatun kiertotalouskoulutuksen. Koulutuksessa perehdytään kiertotalouteen liittyvään lainsäädäntöön, kotimaisiin ja ulkomaisiin käytännön esimerkkeihin ja osoitetaan konkreettisia keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakentamisen arvoketjussa ja prosesseissa.

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja kustannukset rakentamisen ohjauksessa

Level(s), EN standardit, YM:n tiekartta – mistä on kyse ja kuinka tätä voi hyödyntää hankkeissa?

Kiinnostus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia ja erityisesti hiilijalanjälkeä kohtaan kasvaa jatkuvasti niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tiukentuvien ilmastotavoitteiden kautta. Ympäristöministeriö valmistelee tällä hetkellä tiekarttaa rakennuksen hiilijalanjäljen huomioimisesta rakennushankkeiden ohjauksessa (lisätietoja) ja pilotointi on käynnissä. Kaikki suurimmat Suomessa käytetyt ympäristösertifiointijärjestelmät ovat ottaneet elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi hankkeiden arviointia.

Koulutuksessa rakennusalan ammattilaiset oppivat:

 • Millaista lainsäädäntöä ja trendit (esim. Level(s), YM:n tiekartta, EN-standardit, Ympäristöselosteet jne.)
 • Kuinka elinkaarivaikutuksia voidaan hyödyntää tavoitteenasetannassa, hankkeiden ohjauksessa, vihreissä hankinnoissa ja ympäristösertifioinneissa (LEED v4 ja BREEAM Intl)
 • Kuinka hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia lasketaan käytännössä (tietomallia hyödyntäen tai ilman)
 • Kuinka hankkeiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää

Kurssi pitää sisällään käytännön laskentaharjoitukset One Click LCA -työkalua hyödyntäen.

EPD -ympäristöselosteet ja kestävät materiaalit rakentamisessa

Tilaisuuden avaus

 • Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat
 • Kestävät materiaalit ja elinkaarinäkökulma
  • Miten Euroopassa, Pohjoismaissa ja Suomessa määritellään kestävät materiaalit?
  • Kestäviin materiaalivalintoihin ja ympäristöselosteisiin liittyvä lainsäädäntö ja standardit
  • Elinkaarinäkökulma osana kestävää suunnittelua ja materiaalivalintoj

EPD ympäristöselosteiden laatiminen ja käyttö

 • Ympäristöselosteen sisältö
 • Ympäristöselostetietojen käyttökohteet
 • Mistä tiedot ympäristöselosteeseen

EPD Verifiointi ja hyväksyntäprosessi

 • verifioinnin tarkoitus ja hyödyt
  hyväksyntäprosessi

Ryhmätyö ja loppukeskustelu

Rakennusten ympäristöluokitukset Suomessa

Mitä sinun tulee tietää ympäristösertifikaateista?

Ympäristöluokitustyökalujen käyttöön valmistavassa koulutuksessa huomioidaan Suomen erityispiirteet järjestelmien näkökulmasta ja tarkastellaan puolueettomasti niiden soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin, niin uudis- ja korjausrakentamisessa kuin olemassa olevien kiinteistöjen osalta. Koulutus sopii kaikille KIRA-alan toimijoille ja antaa valmiudet toimia luokitushankkeessa. Koulutuksen jälkeen omaat kokonaisnäkemyksen ympäristöluokitusmenetelmistä ja niiden käytöstä. Osaat myös valita oikean järjestelmän tarpeen ja tilanteen mukaan, ja tiedät mistä löytää lisää tietoa. Koulutuksen toteuttaa Green Building Council Finland.

Kurssipäivän sisältö

 • Kestävä rakentaminen Suomessa
 • Luokitusjärjestelmien käyttötarkoitukset ja eroavaisuudet
 • Tilaaminen
 • Ympäristöluokituksen prosessi
 • Roolit ja vastuut
 • Arvioitavat aiheet yleisesti
Lisätietoja antaa Lauri Tähtinen (040 486 5400, etunimi.sukunimi@figbc.fi). Ilmottautuminen täältä.

Tehtäväni ympäristöluokitushankkeessa

Mitä minun tulee tehdä ympäristöluokitushankkeessa?

Rakennushankkeen ympäristöluokituksen käytännön tekemiseen keskittyvässä koulutuksessa käydään läpi sertifiointihankkeen prosessi ja eri osapuolten roolit. Koulutuksessa keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin luokitusten vaatimuksiin vastaamiseksi, koulutettavien erityisaloja painottaen. Jokainen koulutus räätälöidään erikseen koulutettavien toiveiden perusteella.

Koulutus sopii kaikille rakennushankkeissa toimiville ja antaa valmiudet toimia tehtäväsi mukaisessa roolissa luokitushankkeessa. Koulutuksen jälkeen osaat täyttää ympäristöluokituksen asettamat vaatimukset omaan tehtävääsi liittyen.

Koulutuksen toteuttaa Green Building Council Finland yhteistyössä kouluttaja-asiantuntijoiden kanssa.

Kurssipäivän sisältö

 • Ympäristöluokituksen prosessi
 • Roolit ja vastuut
 • Merkittävimmät vaatimukset osallistujille​
 • Käytännön esimerkit ja harjoitukset vaatimusten täyttämisestä

Lisätietoja antaa Lauri Tähtinen (040 486 5400, etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittareihin voit tutustua ennakkoon Green Building Council Finlandin sivustolla. Koulutuksen tarkoituksena on tutustua mittareihin ja ottaa ne käyttöön omassa tai koulutuksessa käytettävässä kuvitteellisessa kohteessa. Mittareista neljä on rakennushankkeelle ja neljä käytössä olevalle rakennukselle. Koulutuksessa keskitytään myös mittareiden hyödyntämiseen rakennuksen ympäristötehokkuudesta viestinnässä. Ensimmäinen ja viimeinen jakso ovat molempina päivinä samat, joten voit osallistua niihin aikatauluusi parhaiten sopivana ajankohtana.

 

Kyseessä on toiminnallinen koulutus teemalla ”tekemällä oppii”, jossa lasketaan oman organisaatiosi kohteiden tai kurssilta saatavien kuvitteellisten esimerkkikohteiden tunnuslukuja. Kurssin päätteeksi osaat itsenäisesti laskea mittareilla erilaisten kohteiden tunnuslukuja hyödyntäen nettityökalua. Elinkaarilaskennasta käydään läpi sen periaatteet esimerkkikohteiden avulla. Osaat myös viestiä sisäisesti ja ulkoisesti tuloksista ja saat näin täyden hyödyn mittareista organisaatiollesi.

Kenelle?

Koulutusmoduuli sopii kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille, joiden tehtäväkuvaan kuuluu rakennusten ympäristövaikutusten seuranta ja kehittäminen, joko omaan käyttöön, asiakkaille tai sidosryhmille.

1. Päivä: Hankevaiheen mittarit

 • Miksi ja kenelle Rakennusten elinkaarimittarit?
 • Laskenta ja soveltaminen pienryhmissä: Elinkaaren hiilijalanjälki, Elinkaarikustannus, E-luku ja Sisäilmastoluokka.
 • Testataan eri toimenpiteiden vaikutusta mittareiden tuloksiin: millä toimenpiteillä on eniten vaikutusta?
 • Viestintästrategian ja toteuttamissuunnitelman laadinta: miten hyödynnän mittareita omassa toiminnassani?

2. Päivä: Käyttövaiheen mittarit

 • Miksi ja kenelle Rakennusten elinkaarimittarit?
 • Laskenta ja soveltaminen pienryhmissä: Käytön hiilijalanjälki, Energiakulutus, Pohjateho ja Käyttäjätyytyväisyys.
 • Testataan eri toimenpiteiden vaikutusta mittareiden tuloksiin: millä toimenpiteillä on eniten vaikutusta?
 • Viestintästrategian ja toteuttamissuunnitelman laadinta: miten hyödynnän mittareita omassa toiminnassani?

Voit osallistua joko yhteen tai molempiin koulutuspäiviin. Lisätietoja Rakennusten elinkaarimittareista täältä ja Jessica Karhulta (etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Voit myös tilata koulutuksen omalle organisaatiollesi räätälöitynä.

Miksi GBPro?

Rakentamiseen kohdistuvat kasvavat laatu- ja energiatehokkuusvaatimukset lisäävät osaamisen tarvetta ja yhteistyötä eri alojen osaajien kesken. Lait ja direktiivit muuttuvat, tekniikat kehittyvät, materiaalit määritellään tarkemmin, liiketoimintamallit ja johtaminen muuttuvat, ympäristösertifikaatit yleistyvät, lähes nollaenergiarakentamisesta tulee normi – toimintaympäristö on murroksessa. Muutos luo jatkuvan tarpeen täydennyskoulutukselle. 

GBPro tarjoaa tiiviin pakkauksen omien tietojesi päivittämiseen kestävän kehityksen ratkaisuista rakennetussa ympäristössä ja mahdollisuuden oppia uutta yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa! 

Lisätietoa GBPro-koulutuksista

GBPro-koulutukset kestävät 1–2 päivää, ja ne toteutetaan yhdessä parhaiden asiantuntijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Voimme tarjota koulutusta myös muissa Green Building Councileissa Euroopassa. Lisäksi jäsenorganisaatiot voivat tilata organisaatiolleen räätälöidyn GBProkoulutuksen tarjotuista moduuleista. 

Yhden päivän koulutuksen hinta on GBC Finlandin jäsenille 400 euroa ja muille 450 euroa. Hinta sisältää koulutuspäivän materiaalin jaettuna sekä lounaan ja kahvituksen.

Jos haluat tietää lisää koulutuksista tai muusta kursseihin liittyvästä, ota yhteyttä info@figbc.fi.