Green Building Council Finland

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data.

Tapani Mäkikyrö esitteli Pohjois-Suomen rakennusklusteria ja kertoi kuinka suuri merkitys yhteistyöllä on pohjoisen elinvoimaisuudelle ja rakennusalalle ollut. ”On pystytty jättämään yrityksen pikkutakit narikkaan ja yhteistyöllä edistetty koko alaa”. Klusteri on muodostamassa uusia tavoitteita. Kolme tärkeintä tavoitetta tulevat olemaan kiertotalous, tulevaisuuden talot, sekä nuorten houkuttelu töihin rakennusalalle. Toimenpiteitä ei ole vielä määritelty, mutta suunta on selvä ja ne tulevat sisältämään paljon yhtymäkohtia digitalisaation ja tiedon hallinnan kanssa.

Tiedon riippuvuudet täytyy nähdä ja ymmärtää

Tommi Arola Rakennustietosäätiöstä kertoi juuri päättyneestä KIRA Dataflow -hankkeesta. Hankkeessa on tunnistettu kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiokehityksen keskeisimpiä asioita kuten:

  1. Toiminnanohjauskeskeisyys: data halutaan kytkeä suoraan omiin prosesseihin, ei irrallisina sovelluksina tai työkaluina.
  2. Yrityksillä käynnissä sisäinen ICT kehitys: ICT-toiminnallisuuksien uudistus, joilla haetaan organisaation sisäistä tuottavuutta.
  3.  Datapaine: dataa pitää saada muunnettua uusiin järjestelmiin ja standardointi ts. vakiointi. Tietopääoman halutaan virtaavan elinkaaren läpi.
  4. (Digi)kulttuurin muutosjohtaminen. Paine lisätä useisiin asiantuntijatehtäviin digiosaamista eikä luoda uusi (erillisiä) rooleja sitä varten.
Tilannekuvan teemakerrokset
Yhteentoimivuus ja digitaalisten ratkaisujen tuottaminen edellyttävät, että tunnemme ympäröivän kehitystyön tilannekuvan entistä paremmin. Erityisesti digitaalisten ratkaisujen osalta tietovirtojen kehityksen tilanneymmärrys on merkittävä, jotta mm. standardeja voidaan hyödyntää. Tilannekuvaportaali on jäsennetty viiteen teemakerrokseen, jonka malli on sovellettu älykkäiden sähköverkkojen CENELEC viitearkkitehtuurista. Kuva: https://kiradataflow.rts.fi/ © 2022 Rakennustietosäätiö, KIRA DataFlow-hanke

Näiden asioiden edistäminen on erityisen tärkeää, koska tietoa menetetään merkittäviä määriä siirryttäessä hankevaiheesta seuraavaan, kuten esimerkiksi jo suunnittelusta rakentamiseen. Haasteina on muun muassa manuaalinen työ datan keräämisessä sekä tiedon vakioimattomuus. Lisäksi tietotarpeet laajenevat jatkossa yli toimialojen ja organisaatioiden.

Dataa tarvitaan kiertotalouden toteutumiseen ja tuotteiden arvon kiertoon markkinassa. Tieto koko elinkaaresta aina rakennustuotteesta purkamiseen asti täytyy saada vakioituun muotoon, siihen täytyy investoida, jotta saadaan rekonstroitua dataa myös vanhoista hankkeista ja lisäksi datahukka on minimoitava ja alati lisääntyvä määrä data säilyttää vastuullisesti.

Arola ehdottaa ratkaisuksi tiedon riippuvuuksien esille tuomista. Jokainen asia pitää peilata eri teemakerrosten kautta. Pitää pystyä liputtamaan asiat mihin tarvitaan muutosta.

Aleksi Lunden KMPG:ltä esitteli säännösympäristöä ja sen kehitystä. Katso Aleksin alkuperäinen esitys. Päivityksenä Lunden kertoi lainsäädännön edistymisestä, kuten juuri hyväksytystä ilmastolaista, komission rakennustuoteasetuksen päivityksestä sekä rakentamislaista, joka on ensin etenevä osa uudesta kaavoitus- ja rakentamislakipaketista, joka on jaettu rakentamislaiksi sekä nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseksi.

Käsiteltävän datan määrä vaatii kapasiteettia ja kulttuurin muutosta

Lopuksi Sitowisen Katja Rodionovan esitys loksautti osallistujien leukoja silkassa vaikuttavuudessaan. Hän näytti, miten tiedonhallinta muuttuu lineaaritaloudesta kiertotalouteen siirryttäessä, yksinkertaisesta ja suoraviivaisesta erittäin monimutkaiseen ja keskinäisiä riippuvuuksia sisältävään.

Siirtymä edellyttää merkittävää kasvua käsiteltävässä uuden tiedon määrässä ja haastaa siksi tiedonkäsittelyn kapasiteettia. Miten tulevaisuudessa pystytään käsittelemään rikasta elinkaaritietoa, joka täydentyy kokemusperäisellä tiedolla? Teknisten ratkaisuiden ohella yksilön ja yhteisön toiminnalla on suuri merkitys. ​ Tarvitaan aloitteellisuutta ja vaikuttavuutta yhteistyöhön.

Yhteistyön on alettava yrityksen sisäisestä arvomaailmasta, jossa tuetaan yksilön eettistä päätöksen tekoa, tiedon läpinäkyvyyttä, kannetaan vastuu yhdessä, arvostetaan mutta myös opitaan virheistä ja korjataan prosessia koko yrityksen tasolla. Rodionova myös kertoi miten projekteissa voisi hyödyntää pistekoemaisia tiedon jakamisen ja hyödyntämisen tarkasteluja, jotta voidaan parantaa prosesseja ja vähentää tietohukkaa.

Tapaamisen vapaassa keskustelussa pohdittiin eettistä päätöksentekoa sekä Oulun ja pohjoisen yhteistyön merkitystä ja mahdollisuuksia alan kehitykselle. Lisäksi mietittiin miten datamäärän kasvu luo tarpeen tulevaisuudessa KIRA-alalla osaavista data-analyytikkoista. Lisäksi ideoitiin Oulun asuntomessuille 2025 pilottirakennus, jossa data olisi alusta lähtien kaikkien käyttäjien käytössä. Näin data ei katoaisi matkan varrella!

Katso LIKE –hankkeen esitys (pdf)

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kehittää alan kiertotalousosaamista ja -koulutusta yhdessä täydennyskoulutuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa, tiivistää ja laajentaa alueellisia kiertotalouden toimijaverkostoja sekä kansainvälistää suomalaista kiertotaloustoimintaa.

Yhteinen tavoitteemme on nopeuttaa KIRA-alan muutosta kohti kiertotaloutta. Osallistu ja kerro omasta osaamisestasi, työstänne ja jaa tietoa hankkeemme alue- ja teematapahtumissa muille alan toimijoille. Liity myös hankkeessa perustettuun LinkedIn-ryhmään ja tutustu Rakenna Kiertotaloutta -verkkosivustoon.

Lisätietoja: Ella Lahtinen ja Elina Samila, Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,