Toimikunnat kokoavat asiantuntijat yhteistyöhön

Toimikunnat

Toimikunnat ovat jäsentemme muodostamia, eri teemoihin keskittyviä monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa opitaan, jaetaan tietoa, vaikutetaan ja kehitetään yhdessä. Ota yhteyttä, jos toimikuntatyö kiinnostaa!

Toimikunnissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jaetaan organisaatioiden kokemuksia parhaista käytännöistä, opitaan yhdessä ja etsitään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Toimikunnat järjestävät tilaisuuksia tärkeinä pitämistään teemoista ja tekevät vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin sekä tarvittaessa ja teemakohtaisesti myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Ryhmät tekevät yhteistyötä myös yritysten ja julkisen sektorin sekä erilaisten hankkeiden kanssa.

Tällä hetkellä yhdistyksessämme toimii kuusi toimikuntaa ja niissä on mukana yli 185 asiantuntijaa 80 organisaatiosta!

Toimikunnat ovat avoimia kaikille jäsenillemme. Tervetuloa mukaan!
Ilmoita halukkuudestasi toimikunnan puheenjohtajille tai toimiston vastuuhenkilölle.

Energia
Energia
Kiinteistöjohtaminen
Kiinteistöjohtaminen
Ympäristöluokitukset
Ympäristöluokitukset
Koulutus
Koulutus
Kestävät alueet
Kestävät alueet
Kestävä infra
Kestävä infra

Julkaisut

Kestävän infran määritelmä

Infran kestävyyteen kohdistuu aiempaa monipuolisempia vaatimuksia ja infran kestävyys myös ymmärretään nykyisin yhä laajemmin.

GBC Finland
2019

Ympäristösertifioinnin tehtäväluettelo

Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan LEED-, BREEAM-, RTS- ja Joutsenmerkki -ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden

GBC Finland
2019

  Energiatoimikunta

  Toimikunnassa edistetään keskeisten energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä vähentävien energiaratkaisujen käyttöä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. Keskiössä ovat mm. kestävä energiatuotanto, energian vaikutus kiinteistön arvonluontiin, kysyntäjousto ja energiatiedon hyödyntäminen. Energiatoimikunnassa keskustellaan ja tutustutaan ajankohtaisiin energia-teeman ilmiöihin sekä jaetaan tietoa ja opitaan sekä yhdessä että toisilta.

  GBC Finlandin Energia-toimikunta seuraa energiatehokkuuskysymyksiin liittyvää kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa sekä keskustelee julkisen hallinnon ja lainsäätäjien kanssa.

  Energia

  Puheenjohtajat

  Tiina Sekki, Yli-insinööri, Energiatehokkuus, Energiavirasto
  Jouni Arola, Kiinteistöpäällikkö, Lahden kaupunki – Tilakeskus
  Mikko Somersalmi, Tekninen johtaja, RAKLI ry

  Toimiston edustaja: Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Toimikunnan kokoonpano

  Puheenjohtajat:

  Tiina Sekki (Energiavirasto)
  Jouni Arola (Lahden kaupunki – Tilakeskus, varapuheenjohtaja)
  Mikko Somersalmi (RAKLI ry, varapuheenjohtaja)

  Hallitusvastaava:

  Jouni Kivirinne (Helen Oy)

  Jäsenet:

  Miimu Airaksinen (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry)
  Pirkko Airaksinen (Sponda Oyj)
  Jouni Arola (Lahden kaupunki – Tilakeskus)
  Wilhelm Ehrnrooth (Citycon Oyj)

  Ida Erämaa (Pöyry Facilities)
  Jussi Hakala (Akiva)
  Harri Heinaro (Motiva Oy)

  Tuomas Helin (Vantaa)

  Susanna Huuskonen (Fortum Oyj)
  Tapio Jalo (Senaatti-kiinteistöt)
  Mikko Keinänen (Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy)
  Jani Kemppainen (Rakennusteollisuus RT ry)

  Jyrki KEsti (Ruukki)
  Mikko Keto (Schneider Electric Finland Oy)
  Johanna Kirkinen (Energiavirasto)
  Jouni Kivirinne (Helen Oy)
  Visa Koivu (Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)
  Antti Kokkonen (Kesko)
  Jarmo Kontro (Eneron Oy)
  Arto Koponen (Abloy Oy)
  Petri Korventausta (Granlund Tampere Oy)
  Jorma Koskinen (TPI Control Oy)
  Mika Kovanen (Ramboll Oy)
  Jussi Kukkonen (LeanHeat)
  Timo Lahti (Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy)
  Riikka Liedes (Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry)
  Jami Lindh (Akiva)
  Matti Loukkola (SOK)
  Jarmo Mäenpää (Uponor Oyj)
  Antti Mäki (Ecoreal Oy)
  Jari Niemi (Bonava)
  Timo Nurisalo (Are Oy)
  Vesa Peltonen (SUST. Design & Consulting Oy)

  Mari Rajaniemi (Realia Management)
  Teemu Salonen (Granlund Oy)
  Nikolas Salomaa (NollaE)
  Ville-Veikko Santala (Skanska Oy)
  Riitta Sarvilinna (Caverion Oyj)
  Tiina Sekki (Energiavirasto)
  Tuomo Sipilä (Tuusula)
  Kirsi Sivonen (EnerKey)
  Mikko Somersalmi (RAKLI ry)
  Mirja Tiitinen (Energiateollisuus ry)
  Marko Tulamo (Sito Oy)
  Tarja Turkulainen (Colliers)

  Katerina Zaitseva (Tuusula)

  Varajäsenet:

  Sirpa Eskelinen (Helsingin kaupunki)
  Jaakko Huhta (EnerKey)
  Katri Kuusinen
  (Helsingin kaupunki)
  Lotta Mattson (Kuntaliitto)
  Heikki Mäki (Are Oy)
  Rainer Noppa (Lujatalo Oy)
  Ulla Nykter (Granlund Consulting Oy)
  Rauno Tolonen (Helen Oy)

  Toimiston edustaja:

  Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Kiinteistöjohtaminen tmk

  Olemassa olevan kiinteistökannan kehittäminen ja asiakkaan (kiinteistöjen käyttäjien) tarpeisiin vastaaminen on tärkeää myös kestävän kehityksen käytäntöjen näkökulmasta. Kiinteistöjä tulee johtaa niiden koko elinkaari huomioiden siten, että tilat ovat käyttäjilleen toimivia, tuottavia ja hyvinvointia edistäviä. Olemassa oleviin kiinteistöihin liittyy lukuisia muutoksia ja mahdollisuuksia (esim. digi), joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa jatkuvan parantamisen hengessä.

  Toimikunnan tavoitteena on kehittää kiinteistöjen elinkaaren aikaisen hallinnan, johtamisen ja uudistamisen käytäntöjä. Tärkeitä näkökulmia ovat kestävän kehityksen lisäksi toimijoiden yhteistyön edistäminen, käytönaikainen johtaminen sekä positiivinen sparraus ja aktivointi. Toimikunta jakaa ymmärrystä kiinteistöjen käyttäjiltä toisille käyttäjille ja korostaa rakennusten oikeaa käyttöä organisaatioiden jokapäiväisessä toiminnassa. Toimikunta sparraa asioita myös vastuullisuuden ja raportoinnin näkökulmista.

  Konkreettisesti toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi sopimuskäytäntöjen ja kiinteistöjohtamisen mittareiden sparrausta sekä parhaista käytännöistä oppimista vaikkapa kohdevierailujen kautta. Toimikuntaan voivat kuulua esimerkiksi kiinteistöjen käyttäjäorganisaatioiden, omistajien ja managereiden edustajat.

  Kiinteistöjohtaminen

  Puheenjohtajat

  Jan Mattsson, Sales Director, Schneider Electric Finland Oy
  Juho Siitonen, Teknologiajohtaja, Are Oy

  Toimiston edustaja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Toimikunnan kokoonpano

  Puheenjohtajat:

  Jan Mattsson (Schneider Electric Finland Oy)
  Juho Siitonen (Are Oy, varapuheenjohtaja)

  Hallitusvastaava:

  Matti Puromäki (OP Kiinteistösijoitus)

  Jäsenet:

  Pirkko Airaksinen (Sponda Oyj)
  Juha Aspinen (Buildercom Oy)
  Päivi Etelämäki (Helsingin kaupunki)
  Kari Haapamäki (Aalto Campus Real Estate)
  Elina Hienonen (Helsingin seurakuntayhtymä)
  Sami Kallonen (Newsec Asset Management Oy)
  Juho Kess (RAKLI ry)
  Antti Kokkonen (Granlund Consulting Oy)
  Pasi Korte (SOK)
  Ari Laitala (Suomen ympäristöopisto SYKLI)

  Juha Liikanen (Enerkey)
  Lars Lind (IML)
  Jami Lindh (Akiva)
  Jan Mattson (Schneider Electric Finland Oy)
  Ismo Myllymäki (Technopolis Oyj)
  Juho Mäkelä (EcoReal Oy)
  Jussi Niemi (Kuntaliitto)
  Jari Pihlajamaa (Keski Oyj)
  Timo Salonen (Nokia Oyj)
  Juho Siitonen (Are Oy)
  Kirsi Soikkeli (Colliers International)
  Lari Tuominen (Ramboll Oy)
  Manu Veuro (Caverion Oyj)
  Virpi Villa-Peltonen (Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy)
  Olli-Pekka Virkola (KTI Kiinteistötieto Oy)

  Varajäsenet:

  Jaakko Huhta (EnerKey)

  Toimiston edustaja:

  Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Ympäristöluokitukset tmk

  Toimikunta helpottaa ja tukee rakennusten ympäristöluokitusten käyttöä Suomessa sekä tarjoaa puolueetonta tietoa eri järjestelmien käytöstä, hyödyistä ja potentiaalista.Toimikunta on Suomen virallinen edustaja LEED International Roundtablessa sekä virallinen yhteistyötaho BREEAMin suuntaan. Ryhmä osallistuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa näiden luokitusten kehitystyöhön ja pyrkii varmistamaan, että Suomen erityispiirteet, kuten lainsäädäntömme, ilmastovaikutukset ja kansalliset rajoitteet huomioidaan kehitystyössä.

  Tämän toimikunnan alla toimivat myös LEEDin ja BREEAMin tekniset asiantuntijaryhmät. 

  Ympäristöluokitukset

  Puheenjohtajat

  Pirkko Airaksinen, Ympäristöpäällikkö, Sponda Oyj
  Timo Rintala, Johtaja, ympäristöluokitukset, Green Building Partners Oy

  LEED-ryhmän puheenjohtajat:
  Tuomas Suur-uski
  Paula Rantanen, Vanhempi asiantuntija, Ramboll Finland Oy

  BREEAM-ryhmän puheenjohtajat:
  Silja Nopanen, Senior Manager, sustainability, Newsec
  Elina Ekelund, Johtava asiantuntija, Green Building Partners Oy

  Toimiston edustaja: Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Toimikunnan kokoonpano

  Puheenjohtajat:

  Pirkko Airaksinen (Sponda Oyj)
  Timo Rintala (Green Building Partners Oy, varapuheenjohtaja)

  Hallitusvastaava:

  Timo Rintala (Green Building Partners Oy)

  Jäsenet:

  Pirkko Airaksinen (Sponda Oyj)
  Mia Andelin (Skanska Oy)
  Karin Bergbom (Ympäristömerkintä Suomi Oy)
  Tytti Bruce-Hyrkäs (Bionova Ltd.)

  Juha Hopponen (Ecolabel)
  Anssi Juvonen (Helen Oy)
  Satu Karjalainen (Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)
  Arto Koponen (Abloy Oy)
  Sakari Leimi (Tikkurila Oyj)
  Karoliina Lietonen (NCC Propert Development Oy)
  Eeva Määttänen (Colliers)
  Pirjo Niemi-Järvelin (Granlund Consulting Oy)
  Lotta Partanen (EcoReal Oy)
  Vesa Peltonen (SUST. Design & Consulting Oy)
  Paula Rantanen (Ramboll Finland Oy)
  Mirkka Rekola (Senaatti-kiinteistöt)
  Timo Rintala (Green Building Partners Oy)
  Nikolas Salomaa (NollaE)
  Johanna Sariola (KONE Oyj)
  Sara Tapiala (Helsingin kaupunki)
  Anne Vierinen (Technopolis Oyj)
  Pekka Vuorinen (Rakennusteollisuus RT ry)

  Varajäsenet:

  Tuomas Ojanperä (Helen Oy)
  Noora Virta (Green Building Partners)

  Toimiston edustaja:

  Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Koulutustoimikunta

  Ympäristöviisas ja resurssitehokas rakentaminen vaatii jatkuvaa osaamisen päivitystä ja lisäämistä kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimikunnan tavoitteena on koulutuksen sisältöihin vaikuttaminen eli kestävän rakentamisen periaatteiden ja elinkaariajattelun sisällyttäminen kaikkeen alan koulutukseen. Toimikunta myös pyrkii varmistamaan, että Suomessa on riittävästi ja oikeanlaista kestävän kehityksen osaamista.

  Toimikunta kartoittaa keskeisiä ympäristötehokkuuden osaamistarpeita KIRA-alalla ja keskustelee valtakunnallisesta koulutustarjonnasta ja -sisällöistä yhdessä muiden toimikuntien ja suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

  Koulutus

  Puheenjohtaja

  Ari Laitala, Koulutuspäällikkö (energiatehokkuus ja kiinteistön ylläpito)
  Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

  Toimiston edustaja: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Toimikunnan kokoonpano

  Puheenjohtaja:

  Ari Laitala (SYKLI)

  Jäsenet:

  Heidi Husari (RATEKO)
  Anu Karvonen (KIINKO)
  Samuli Könkö (Sulvi)
  Ari Laitala (Sykli)
  Kimmo Lylykangas (SAFA)
  Irmeli Mikkonen (Motiva Oy)
  Virpi Slotte (Kiinko)
  Milla Toivonen (FCG)
  Teemu Vehmaskoski (RIL)

  Varajäsenet:

  Eeva Säynäjoki (Kiinko)

  Toimiston edustaja:

  Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Kestävät alueet -toimikunta

  Kestävät alueet -toimikunnan tavoitteena on vaikuttaa kestävän kehityksen yhä parempaan huomioimiseen alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimikunta keskittyy toiminnassaan merkittävimpiin kestävän aluesuunnittelun prosesseihin, kaavoituksen käytäntöihin ja työkaluihin sekä alueiden toteutuksen kestäviin ratkaisuihin. Toimikunta osaltaan edistää uusien työkalujen ja kestävien toimitapojen käyttöönottoa alalla.

  Kestävät alueet -toimikunta seuraa alan lainsäädännön ja koulutuksen kehitystä sekä pyrkii tekemään yhteistyötä erityisesti muiden Pohjoismaiden kanssa.

  Kestävät alueet

  Puheenjohtajat

  Pasi Rajala, Johtaja, kaupunki- ja aluesuunnittelu, Ramboll Finland Oy

  Toimiston edustaja: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Toimikunnan kokoonpano

  Puheenjohtajat:

  Pasi Rajala (Ramboll Finland Oy)

  Hallitusvastaava:

  Jyri Nieminen (Sweco Finland Oy)

  Jäsenet:

  Miimu Airaksinen (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry)
  Sasu Alasentie (UKI Arkkitehdit Oy)
  Timo Huhtinen (Sito Oy)
  Sirkku Huisko (Pöyry Finland)
  Panu Hällfors (Abloy Oy)
  Antti Irjala (Ympäristöministeriö)
  Anne Jarva (Kuntaliitto)
  Håkan Jonsson (Gaia Group Oy)
  Anna-Mari Kangas (Vantaan kaupunki)
  Elina Kataja (Tengbom Oy)
  Kimmo Kurunmäki (RAKLI ry)
  Päivi Laitila (Motiva Oy)
  Susan Lyytikäinen (HSY)
  Jyri Nieminen (Sweco Finland Oy)
  Jani Orava (Caverion Oyj)
  Pasi Rajala (Ramboll)
  Tuomo Sipilä (Tuusulan kunta)
  Kari Talvitie (Aalto Campus Real Estate)
  Alpo Tani (Helsingin kaupunki)
  Jan Tvrdy (FCG)

  Varajäsenet:

  Tina Kristiansson (Vantaan kaupunki)
  Kirsikka Siik (Ramboll Finland Oy)
  Simo Turunen (Granlund Consulting Oy)

  Toimiston edustaja:

  Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Kestävä infra -toimikunta

  Infrarakentamisella sekä infran elinkaaren eri vaiheisiin liittyvällä toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toisaalta asia voidaan ajatella niin, että infra-alan ”kestävyyden” edistäminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia. Tietyt kestävän kehityksen toimintamallit eivät vielä ole vakiintuneet infra-alan toimijoiden keskuudessa. Talonrakennukseen ja kiinteistöliiketoimintaan verrattuna infra-alan liiketoimintamallit ovat erilaisia.

  Toimikunta haluaa tarjota ja edistää kannustusta, innostusta ja tiedonvaihtoa kestävän infran aihepiirissä.

  Toimikunnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta kestävää infra-alaa kohtaan, lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä nostaa kestävyyden painoarvoa infra-alan ratkaisuissa ja päätöksenteossa. Toimikunta haluaa toimia kestävää infrarakentamista ja siihen liittyviä asioita kokoavana kansallisena toimijana.

  Toimikunnan tehtävä on saattaa näkyväksi alalla tapahtuva kehitystyö levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä ja työkaluista, sekä myös itse toimia kehittämisfoorumina.

  Tärkeitä näkökulmia kestävän kehityksen lisäksi ovat positiivinen sparraus ja aktivointi.

  Kestävä infra

  Puheenjohtajat

  Juha Laurila, Ympäristöpäällikkö, INFRA ry)
  Heidi Huvila, Ympäristöasiantuntija, Helsingin kaupunki
  Riina Känkänen, Kehityspäällikkö, kestävä kaupunkikehitys, Ramboll Finland Oy

  Toimiston edustaja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

  Toimikunnan kokoonpano

  Puheenjohtajat:

  Juha Laurila (INFRA ry)
  Heidi Huvila
  (Helsingin kaupunki, varapuheenjohtaja)
  Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy, varapuheenjohtaja)

  Hallitusvastaava:

  Anne Kaiser (Saint Gobain Finland Oy)

  Jäsenet:

  Heidi Huvila (Helsingin kaupunki)
  Mikko Inkala (Pöyry Facilities)
  Juha Kainulainen (Uponor Oyj)
  Anne Kaiser (Saint-Gobain Finland Oy)
  Soile Knuuti (Liikennevirasto)
  Johanna Korpikoski (Turun kaupunki)
  Leena Korkiala-Tanttu (Aalto)
  Riina Känkänen (Ramboll Oy)
  Juha Laurila (Rakennusteollisuus RT ry)
  Seppo Närhi (Viherympäristöliitto)
  Ville-Pekka Olden (Tampere)
  Jyrki Paavilainen (Urban Assets)
  Panu Pasanen (Bionova Ltd.)

  Risto Ponto (Sykli)
  Katariina Rauhala (Tampereen kaupunki)
  Veli-Pekka Sirola (Energiateollisuus ry)
  Kaisa Tolonen (Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy)
  Lauri Utriainen (Helen Oy)
  Sanna Vaalgamaa (SitoWise)

  Varajäsenet:

  Eija Ehrukainen (SitoWise)
  Jukka Hietamies (Vantaan kaupunki)
  Harri Hillamo (Energiateollisuus ry)
  Juha Kivimäki (Vantaan kaupunki)
  Emil Matintupa (Ramboll Finland Oy)
  Henrikki Nuutinen (Helen Oy)
  Mia O’Neill (Sykli)
  Veli-Pekka Sirola (Energiateollisuus)

  Toimiston edustaja:

  Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)