Green Building Council Finland

Tulevaisuustaajuus: Suuntana Hiilineutraali Rakennettu ympäristö 

Vuoden 2022 World Green Building Weekin aloitti 12.9.2022 järjestetty kutsuvierastilaisuus, johon kokosimme kolmekymmentä kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa sekä kestävän rakentamisen opiskelijoita tarkastelemaan erilaisia oletuksia toimialan tulevaisuudesta. Työpajan vetäjänä toimi asiantuntija Sanna Rekola, Sitra. 

Siltasaari 10 

Tapahtuma järjestettiin kiinteistöomistaja Antiloopin Hakaniemessä sijaitsevassa Siltasaari 10:ssä. Kohteelle myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatin pistemäärä 85/110 on korkein rakennushankkeen Suomessa saavuttama taso nykymuotoisessa LEED v4 -sertifioinnissa. Tapahtuman alussa Head of Sustainability and Property Management Hannamari Koivula kertoi tilan ratkaisuista. Kohteessa on mm. käytössä Helenin uusiutuva kiertolämpö, digitalisoitu lämmityksenohjaus ja ilmanvaihto. Kohde saneerattiin historiaa kunnioittaen, eli vanhaa säilyttäen.  

Tulevaisuustaajuus menetelmänä 

Tulevaisuustaajuus on Sitran kehittämä työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Ohjeet ja tarvittavat työkalut löytyvät Sitran verkkosivuilta https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/# Green Building Council Finlandin tilaisuudessa tähtäsimme vuoteen 2050, siis noin kolmenkymmenen vuoden päähän ja haastoimme jo olemassa olevia oletuksiamme tulevaisuudesta. Tulevaisuutta on haastava edistää ilman näkemystä siitä, millainen tuo toivottu tulevaisuus olisi. 

”Tulevaisuuden muistelussa ammennetaan olemassa olevista muistoista ja sijoitetaan ne tulevaisuuteen, jossa jokin asia on muuttunut.” 

Kysele ja kuvittele 

Mitä jos -kysymykset ohjaavat meitä hahmottamaan erilaisia skenaarioita. Tulevaisuutta voi hahmottaa “tötterönä”, jonka alkupäästä meidän on kyettävä näkemään mahdollisten, uskottavien ja todennäköisten tulevaisuuksien lisäksi myös toivottavia tulevaisuuksia, jopa mahdottomalta vaikuttavia tulevaisuuksia. 

Mitä jos… 

 • Tulevaisuudessa rakennettu ympäristö tuottaa energiaa. 
 • Kaikki rakentaminen pohjautuu kiertotalouteen. 
 • Olemassa oleva infra ei vastaa ilmastonmuutoksen tarpeisiin. Edes korjaamalla. 

Haasta oletuksiasi tulevaisuudesta 

Tulevaisuuskuunnelmissa osallistujat kävivät käsiksi kärjistettyihin versioihin tulevaisuudestamme. Ryhmätöissä keskusteltiin muun muassa yhteisöllisyydestä tai täydellisestä omavaraisuudesta. 

 • ”Syntyykö onnellisuus siitä, että kaikki monimutkainen karsitaan pois.” 
 • ”Täysin omavarainen off-grid-elämä ei ole todellisuudessa mahdollista, ei ainakaan niin, että kaikki eläisivät siten. Asiantuntijoita tarvitaan”. 
 • ”Tulevaisuuskuvitelmissa kaikki on räjäytetty atomeiksi. Todellisuudessa osa asioista pysyy, osa menee huonommaksi, osa paremmaksi.” 
 • ”Tulevaisuudessa mahdollisimman monet palvelut tuotetaan yhteisöllisesti, paikallisestikin – mutta yhteisöllisyys ei ole maantieteellisistä rajoista kiinni.” 
 • ”Koronapandemia ja tulevan talven energiakriisi ovat osaltaan eräänlaisia simulaatioita tulevaisuudesta.” 
 • ”Ovatko meitä edeltävät sukupolvet yrittäneet ajatella nenäänsä pidemmälle? Onko ihmisillä kyky toimia vasta kun on niin sanotusti tilanne päällä, eli pakon hetkellä?” 

Tunnista merkittävät muutostekijät 

Nykyhetken teot, tekemättä jättämiset ja päätökset vaikuttavat siihen minkälaiseksi tulevaisuus muodostuu. Yhtä lailla menneisyydessä on oltu valintojen äärellä – millaisia ratkaisuja ja muutoksia rakennetussa ympäristössä on tapahtunut aiemmin? 

 • Kaupungistuminen, muuttoliikkeet 
 • Elementtirakentaminen 
 • Kaukolämpöverkkojen rakentaminen 
 • BES-järjestelmän käyttöönotto 
 • Elinkaarihankkeet ja PPP-mallit. 

Entä mitkä juuri tämän hetken muutokset vaikuttavat todennäköisesti omaan tulevaisuuteemme? 

 • Kiertotalouden nousu 
 • Ilmaston lämpeneminen 
 • Eriarvoistuminen 
 • Luontokato 
 • Viherrakentamisen lisääntyminen 
 • Resurssiniukkuus (ml. työvoima) 
 • Energiaratkaisut 
 • Valeuutisointi ja polarisaatio 
 • Poliittiset päätökset ja geopoliittinen tilanne. 

Kuvittele positiivinen tulevaisuus 

Mielikuvitus on ihmisen supervoima ja mielikuvittelulihaksia kannattaa harjoituttaa. Ilman toivottavien tulevaisuuksien kuvittelua meidän on vaikeuksia sitoutua niihin tai nähdä reittejä siihen tulevaisuuteen. Siksi positiivisten tulevaisuuksien kuvittelu on tärkeää. 

Koska voimme vaikuttaa tulevaisuuteen, meillä on myös vastuu ajatella pidempää aikaväliä. Tulevaisuus ei ole vain meitä varten, vaan erityisesti seuraavia sukupolvia varten. 

Muutoksen tasoissa muutamme ensin käyttäytymistämme, käyttäytymistä seuraa rakenteellinen muutos ja lopulta koko ajattelumallimme muuttuu. Työpajassa kuulimme esimerkin Whanganui-joesta. 

Whanganui-joki Uudessa Seelannissa sai pitkän oikeustaistelun jälkeen oikeushenkilön statuksen. Paikallinen maori-heimo pitää jokea esi-isänään. Luonnollakin voi olla oikeuksia.   

Rakenteellinen muutos tapahtui siis lainsäädännössä, jossa joki sain oikeushenkilön statuksen. Voivatko tällaiset muutokset muuttaa koko ajattelumalliamme? 

Toimimalla vaikutamme tulevaisuuteen – koska maailma muuttuu vain tekemällä. Kun olemme kuvitelleet parempia tulevaisuuksia, siis visioita, sen jälkeen mietitään mitä tekoja tekemällä saavutamme sen. Miten täytyy vaikuttaa käyttäytymiseen, rakenteisiin tai ajattelumalleihin. 

Työpajan osallistujat kirjoittivat omat näkemyksensä muotoon ”Haluan vahvistaa XX, jotta vuonna 2050 asia XX on tapahtunut.” 

Haluan vahvistaa purkutuotteiden uudelleenkäyttöä, niin että lähestyisimme rakentamisessa suljettua kiertoa. 

Vuonna 2050 ja miten sinne päästään 

Kaupunkirakentaminen lisää biodiversiteettiä, hyvinvointia ja onnellisuutta, sillä olemme viestinnällä nostaneet erilaisten luonnonympäristöjen arvostusta, edellytämme menetelmää, jolla viherkertoimen lisäksi arvioimme ekosysteemipalveluita laajemmin ja meillä on enemmän biodiversiteettiosaamista. 

”Hoitamaton” on yleensä negatiivinen sana, mutta biodiversiteetin kannalta se onkin hyvä asia. Tätä ajattelumallia haluamme muuttaa. 

Vastuullisuus on päätöksenteon tärkein kriteeri, niin yrityksillä kuin yksityishenkilöilläkin, sillä yritysten hallituksien vastuullisuusosaamista arvioidaan tiukoilla kriteereillä ja vastuullisuustilinpäätökset ovat pakollisia.  

Entä jos kaikki pakkaukset olisivat pantillisia? 

Rakennettu ympäristö ja liikkuminen eivät käytä neitseellisiä luonnonvaroja, koska kiertotalousratkaisuista ja niiden tarjoamisesta ensisijaisena ratkaisuna on tullut ”uusi normaali” sekä vaatimuksissa että ajatusmalleissa.  

Mitä jos ottaisimme Suomessa käyttöön hiiliveron? 

Rakentamisen arvoketjun jokainen toimija kantaa oman vastuunsa rakennetun ympäristön kestävyydestä, hyvässä yhteistyössä, koska kestävyys on edelläkävijöiden kriteeri hankinnoissa, kilpailutuksissa ja rahoituspäätöksissä, lainsäädäntö velvoittaa perustelemaan kestämättömät ratkaisut ja kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksissa vastuullisuus ja kestävyys ovat pakollisia aiheita. 

Entä jos luontoarvot näkyisivät kaikissa hinnoissa? 

Ympäristötietoisuudesta on tullut itsestäänselvyys kaikille, ja se johtaa innovaatioihin, toimintatapojen kehittymiseen, poliittisten vaatimusten ja markkinan muutokseen, siten että hiilineutraalius on saavutettu. Tässä onnistumme, koska olemme tehneet vaikutuksemme näkyväksi kaikessa toiminnassa, olemme kouluttaneet henkilöstömme ja hiilineutraalius ja ympäristö ovat läpileikkaavana teemana verkostoissa, kumppanuuksissa, ekosysteemeissä ja niiden valinnoissa, johtamisessa ja palkitsemisessa. 

Miten juuri sinä aiot toimia? 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia