Green Building Council Finland

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa.

”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen, eli COP27:n tuloksista uutisoitiin negatiivisesti, mutta World Green Building Councilin näkökulmasta on todettava, että COP kerrallaan GBC-verkosto on saanut enemmän jalansijaa kokouksissa ja WorldGBC:stä on tullut eräänlainen rakennetun ympäristön Go To-järjestö”, kertoi Aho.

Toiseksi positiiviseksi asiaksi Aho nimesi päätöksen vahinkorahastosta, ns. Loss and Damage fund. Tärkeää tämä päätös on kahdesta syystä. Kuten Nature-lehden julkaisemasta infograafista nähdään, ne maat, jotka ovat ilmastokriisin aiheuttaneet, eivät tule ilmastonmuutoksesta kärsimään läheskään yhtä merkittävästi kuten kehittyvät maat. Siksi juuri oikeudenmukaisuuden vuoksi, päätös vahinkorahastosta on merkittävä. ”Samalla aikaansaatu päätös rahastosta saattaa olla alkusysäys monien muiden umpisolmujen ratkaisemiseen”, totesi Aho.

Hyvä pöhinä ei näy mittarilukemissa

Viimeisin IPCC-raportti osoitti, että on eriytymässä kahdenlaista suuntaa. ”Meillä on alalla paljon kärkitoimijoita, jotka kehittävät toimintaa hienosti ja niin sanotulla hyvällä pöhinällä, mutta valitettavasti globaalilla koko rakennetun ympäristön tasolla luvut osoittavat aivan väärää suuntaa”, kiteytti Aho raportin tulkintoja. Esimerkiksi energiankulutuksen osalta Global Alliance for Buildings and Conctructionin Global status report for buildings and construction osoitti, että toimialan kulutus on palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle ja samalla kehittyvissä maissa on lisätty fossiilisten polttoainekaasujen käyttöä rakennuksissa.

”Tämä korostaa tarvetta, että toimialan on edettävä paljon vahvemmassa etukenossa, kuin mitä lainsäädäntö meiltä edellyttää. Meidän tulee vastata näihin haasteisiin, eikä odottaa, että joku jossain tekee ongelmat ratkaisevat päätökset.”

Ei euroa per metri

Maapallolla rakennetaan joka kuukausi New Yorkin kokoinen ala. Kun globaali hiilibudjettimme 1,5 asteelle on 20 GtCO2e, tästä rakentamiseen kuluu vuoteen 2050 mennessä 25 %, siis neljännes koko hiilibudjetista.

Rakennetun ympäristön volyymit kasvavat koko ajan ja tämä pitäisi kyetä kompensoimaan teknologisella muutoksella, toisin sanoen paremmalla ympäristötehokkuudella. Kuitenkin IEAn infograafi osoittaa rakennetun ympäristön energiaintensiteetin parantumisen pysähtyneen.

”Meillä on merkittävä rakentamisen hankinta- ja palvelumalleihin sekä ansaintalogiikkaan liittyvä rakenteellinen ongelma. Meidän pitäisi rakentaa toimitus- ja ansaintamallit suorituskykyyn ja palvelutasoon perustuen, ei tavara- ja materiaalitoimitusten määrään pohjautuen. Siis ei euroa per tonni, neliömetri tai metri, vaan euroa per tuotettu palveluyksikkö”, selvensi Aho tarvetta toimialan syvämuutokselle.

Emme voi odottaa lainsäädäntöä

”WorldGBC:n näkemyksen mukaan regulaatio on vain yksi markkinoita muuttava vipuvarsi. Sitä tärkeämpää on, miten me jokainen toimimme sekä organisaatioina, arvoverkkoina että yksittäisissä rakennushankkeissa.”

Aho otti esimerkiksi Suomen #BuildingLife -hankkeen. ”Sitoumuksissa on saatu hienoja tuloksia. Kuten sitoumukset yleisestikin, ne perustuvat sille, että yksittäiset toimijat sitoutuvat sovittuihin tavoitteisiin. Nyt tavoitevuodet ovat kuitenkin niin lähellä, että sitoumuksista on siirryttävä mitattaviin, skaalattaviin toimiin.”

#BuildingLifen kansallisten toimintaohjelmien lisäksi World Green Building Council tuotti tiekartan EU:n säädöskehitykselle. ”Euroopan unionin regulaation haasteena on se, että se perustuu jäsenmaiden yksimielisyyteen ja tämä luo tilaa tulkinnanvaraisuudelle ja kasvattaa vesittämisen mahdollisuuksia. World Green Building Councilin Roadmapissa luotiin hyvin kattava näkemys siitä, mihin EU:ssa voidaan tehokkaasti vaikuttaa.

Ukrainan sota toi vauhtia energiansäästön poliittiseen ohjaukseen. ”On suorastaan surullista, että Euroopassa olisi ollut kymmeniä vuosia aikaa ratkaisevasti parantaa energiatehokkuutta ja energiaomavaraisuutta, mutta se on nostettu asialistan kärkeen vasta tällaisen tragedian seurauksena”, totesi Aho.

Ja tässä on kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilla valtavasti mahdollisuuksia vaikuttaa energiakysyntään. Syvimpänä ongelmana eivät niinkään ole fossiiliset energialähteet, vaan se kuinka paljon niitä käytetään.

”Regulaatio on vain mahdollistava, se ei itsessään ratkaise mitään. Ratkaisun avaimet ovat meidän omissa käsissämme, vain toimiala itse pystyy toteuttamaan tarvittavan muutoksen. Ja tähän GBC-verkosto on perustettu: markkinan transformaatioon toimialan omasta halusta ja omin toimin”, päätti Aho puheenvuoronsa.

Policy and regulation can support in creating the right framework conditions… But only the industry itself can deliver the transformation.
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden