Green Building Council Finland

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että direktiivin päivityksen perusasiat on ymmärretty samalla tavalla. Vastakkainasettelun sijaan on tärkeää kehittää parhaita ratkaisuja yhdessä.

Green Building Council Finland on yleishyödyllinen järjestö, jonka toiminta kattaa koko rakennetun ympäristön. Edustamme yli 300 kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota, joiden tavoitteena on ympäristökestävä liiketoiminta. Kokosimme viisi faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) päivityksestä.

1. Jokaisen jäsenvaltion erityistarpeet selvitetään seuraavaksi

14.3.2023 Euroopan parlamentti äänesti sen puolesta, että alkuvuonna valiokunnissa valmisteltu esitys Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä voi edetä kolmikantaneuvotteluun. Kolmikantaneuvottelussa jäsenvaltioiden päämiehistä koostuva ministerineuvosto, parlamentti ja komissio neuvottelevat lopullisesta direktiivistä tämänhetkisen esityksen pohjalta.

Parlamentti myönsi siis luvan siirtyä kolmikantaneuvotteluun valiokunnan laatiman ehdotuksen pohjalta. Kolmikantaneuvotteluun siirtyessä on tarkoitus selvittää jokaisen jäsenvaltion erityistarpeet ja kehittää direktiiviä ja sen implementointia tämän perusteella. Jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, pääsevät siis nyt vaikuttamaan direktiivin sisältöön. Lopullinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi valmistunee loppuvuodesta 2023.

2. Direktiivit velvoittavat valtiota, ei kansalaisia

35 miljoonaa eurooppalaista elää tällä hetkellä energiaköyhyydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että he joutuvat arjessaan miettimään voivatko lämmittää kotiaan vai joutuvatko käyttämään varat esimerkiksi ruokaan. Suomalaisen näkökulmasta tämä kuulostaa kaukaiselta, mutta 8 %:lle EU:n kansalaisista se on arkipäivää. Tästä syystä rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä on esitetty rakennuksille minimienergiatehokkuusvaatimukset, jotka ovat suomalaisessa mediassa kääntyneet ”pakkoremonteiksi”.

Direktiivit eivät kuitenkaan voi velvoittaa suoraa kansalaisia, vaan valtioita. Direktiiviä implementoitaessa valtion on päätettävä, miten nämä vaatimukset täytetään: käytetäänkö keppiä vai porkkanaa? Minimienergiatehokkuusvaatimukset eivät nykyisen ehdotuksen mukaan koske historialliseksi määriteltyjä rakennuksia, mökkejä tai sellaisia tuetun asumisen muotoja, jossa remontoiminen nostaisi asumisen hintaa.

3. On tärkeää vaikuttaa siihen, millä tasolla rakennuksia vertaillaan

Direktiiviehdotus sisältää tavoitteita energialuokkien harmonisointiin EU-alueella, minkä on osaltaan tarkoitus varmistaa, että korjausaalto kohdistetaan vaikuttavasti. Yksi harmonisoinnin tavoitteista on varmistaa, että minimienergiatehokkuusvaatimukset ohjautuvat energiatehokkuudeltaan kaikista huonoimpiin rakennuksiin. Suomen olisi tärkeää nyt vaikuttaa siihen, että rakennuksia vertailtaisiin EU-tasolla, eikä maakohtaisesti.

4. Nykyinen rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei ota kantaa tärkeisiin päästövähennyksiin

Olemassa oleva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei ota lainkaan kantaa rakentamisen päästöihin, minkä takia Suomen Pitkän aikavälin korjausrakentamissuunnitelmassa on todettu energiatehokkuusvaatimusten toteutuvan, kun Suomesta puretaan ja korvataan 30 % olemassa olevasta kannasta vuoteen 2050 mennessä. Nyt käsittelyssä olevassa päivityksessä on myös rakentamisen päästöt huomioitu, minkä takia fokus siirtynee purkavasta korjausrakentamisesta olemassa olevan rakennuskannan energiaremontointiin.

5. Energiaomavaraisuuden ja energiatehokkuuden kasvattaminen on tärkeää monesta eri syystä

Energiatehokkuudessa ei ole kyse vain ympäristöpäästöistä. Energiatehokkuudella voidaan laskea asumiskustannuksia, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja autoritäärisistä valtioista sekä parantaa huoltovarmuutta kriisitilanteissa.

Kuitenkin direktiiviehdotukseen on viime metreillä puristettu lievennys, jonka mukaan järjestelmiä, jotka toimivat vain osittain fossiilisilla polttoaineilla luokiteltaisiin ”ei-fossiilisiksi järjestelmiksi”. Green Building Council Finlandin mielestä olisi erittäin tärkeää, että kolmikantaneuvottelussa tämä porsaanreikä saataisiin suljettua.

+1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on luotu päivitettäväksi eli kiristettäväksi teknologian kehittyessä. Nyt esitettyjen vaatimusten vaikutus alkaisi 2030-luvun alussa ja on syytä olettaa, että viimeistään silloin ryhdytään myös suunnittelemaan seuraavaa kiristyskierrosta.

Lisätietoja:

Green Building Council Finland ry.
Miisa Tähkänen, johtava asiantuntija p. 040 080 3237
Antti Ruuska, toimitusjohtaja p. 040 176 3142

Korjaus 20.3.2023 Kolmikantaneuvotteluja käy parlamentin ja komission kanssa ministerineuvosto eli kunkin maan sektoriministeri .

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT