20.5.2024

Ayda Hassan ja Jacob Kurtén FIGBC:lle

Green Building Council Finlandin harjoittelijat Ayda Hassan ja Jacob Kurtén perehtyvät FIGBC:llä kestävään rakentamiseen. Jacob on rakennusarkkitehtiopiskelija, joka tulee työskentelemään kanssamme mm. #BuildingLife- hankkeessa. Ayda Hassan on oikeustieteen maisteri, joka on erikoistunut ympäristö- ja energiaoikeuteen. Ayda tekee FIGBC:lle selvitystä toimialaan vaikuttavasta lainsäädännöstä.

Green Building Council Finlandin harjoittelijat Ayda Hassan ja Jacob Kurtén perehtyvät FIGBC:llä kestävään rakentamiseen. Jacob on rakennusarkkitehtiopiskelija, joka tulee työskentelemään kanssamme #BuildingLife-hankkeessa. Ayda Hassan on oikeustieteen maisteri, joka on erikoistunut ympäristö- ja energiaoikeuteen. Ayda tekee FIGBC:lle selvitystä toimialaan vaikuttavasta lainsäädännöstä.

Jacob Kurtén tutkii hiilitiekarttojen mahdollisuuksia ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista asemakaavoituksessa

Jacob Kurten

Olen Jacob Kurtén, Espoosta kotoisin, nykyään Helsingin Kalliossa asuva kolmannen vuoden rakennusarkkitehtiopiskelija. Opintojeni aikana Metropoliassa minulle on kertynyt osaamista rakentamisen ja arkkitehtuurin historiasta, eri mittakaavan rakennuksien suunnittelusta, rakennusmateriaaleista ja rakenteista, sekä rakennushankkeista ja rakentamistaloudesta.

Kiinnostukseni kestävyyttä ja kiertotaloutta kohden on alkanut vapaa-ajalla kirpputoreilla ja second-hand myymälöissä kierrellessä. Aktiivisesti poliittisia keskusteluita seuranneena on ilmasto- ja rakentamispolitiikkaan liittyvät kysymykset alkaneet kiinnostamaan etenkin rakennusalan ollessa yksi päästöintensiivisimmistä toimialoista.

Päivää ennen FIGBC:llä aloittamista olin päättämässä innovaatioprojektia Lundén Architecture Company:lla aiheena ”Vähähiilisyys osana suunnitteluprosessia”. Tutkintoon kuuluva työelämäyhteistyökurssi oli täysin opiskelijavetoinen. Työparin kanssa olimme vastuussa projektinhallinnasta, aikatauluttamisesta sekä kokouksien ja palaverien järjestämisestä. Projektin aikana perehdyimme mm. uudistuvaan maankäyttö ja rakennuslakiin ja rakennushankkeiden päästövähennysmahdollisuuksiin suunnittelijan näkökulmasta. Innovaatioprojektin myötä sain oivallisen pohjan rakennusalan kestävyyteen liittyvistä asioista.

Green Building Council Finlandilla tulen työskentelemään 14 viikon mittaisen harjoittelun mm. #BuildingLife-hankkeessa hiilitiekarttojen parissa. Tutkin pystyykö rakennusalan eri toimijoille luomaan geneeristä hiilitiekarttaa tavoitteena hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035. Teen myös selvitystä siitä, miten luonnon monimuotoisuutta huomioidaan Suomessa suurten kaupunkien valmisteilla olevissa asemakaavoissa. Työt FIGBC:llä alkoivat luontevasti iloisissa ja odottavissa merkeissä ja kaikki ovat vastaanottaneet minut avoimin sylin osaksi työyhteisöä. Työpanoksellani pyrin tekemään töitä viihtyisämmän kaupunkiympäristön ja ilmastoystävällisemmän Suomen puolesta.

Ayda Hassan perehtyy kiinteistö- ja rakennusalan lainsäädäntöön Suomessa

Ayda Hassan

Olen Ayda Hassan ja tulen FIGBC:lle harjoitteluun, koska olen kiinnostunut kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän aiheista, joissa FIGBC toimii hyvin ja näkyvästi. Valmistuin oikeustieteen maisteriksi New York yliopistosta. Erikoisalani oli ympäristö- ja energiaoikeus. Olen työskennellyt monta vuotta Pakistanissa eri aloilla juristina, mm. metsätaloudessa, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja IT:ssä.

FIGBC:ssä teen tutkimusta lainsäädännöstä, joka vaikuttaa kiinteistö- ja rakennusalaan Suomessa, keskittyen erityisesti EU:n Energy Performance of Buildings ja Green Claims direktiiveihin.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun