16.3.2022

CEEQUAL Asiantuntijaryhmä vauhdittaa infra-rakentamisen kestävää kehitystä Suomessa

FIGBC:n Asiantuntijaryhmät ovat tietyn aihepiirin osaajista koostuvia ryhmiä, joissa keskitytään kyseisen teeman edistämiseen Suomessa, sekä jaetaan tietoa ja osaamista ryhmän kesken. CEEQUAL Asiantuntijaryhmän jäsenet tapaavat toisiaan tiuhaan – tällä hetkellä noin kuukauden välein. ”Infrarakennusalalla on suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin, niin rakentamisen kuin liikenteen toimivuuden kautta. Hallittujen prosessien avulla, joihin CEEQUAL meitä ohjaa, voidaan varmistaa, että ympäristönäkökulmat […]

FIGBC:n Asiantuntijaryhmät ovat tietyn aihepiirin osaajista koostuvia ryhmiä, joissa keskitytään kyseisen teeman edistämiseen Suomessa, sekä jaetaan tietoa ja osaamista ryhmän kesken.

CEEQUAL Asiantuntijaryhmän jäsenet tapaavat toisiaan tiuhaan – tällä hetkellä noin kuukauden välein.

”Infrarakennusalalla on suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin, niin rakentamisen kuin liikenteen toimivuuden kautta. Hallittujen prosessien avulla, joihin CEEQUAL meitä ohjaa, voidaan varmistaa, että ympäristönäkökulmat on huomioitu laajasti hankkeen jokaisessa vaiheessa”, kertoo asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Lotta Kamunen, Skanska.

CEEQUAL on kansainvälinen kestävän kehityksen arviointimenetelmä maa- ja vesirakentamiseen, infraan, maisemointiin ja julkisten tilojen töihin. Arviointimenetelmä kattaa yli 200 kohtaa käyden läpi ekologisen, sosiaalisen kestävyyden, luonnon monimuotoisuuden, resurssitehokkuuden, kiertotalouden, materiaalien, veden ja energiankulutuksen sekä elinkaarikustannukset. 

”CEEQUALin kaltaiset ympäristöluokitukset tuovat esille niitä hyviä ratkaisuja, joita ympäristön eteen on hankkeilla tehty”, selventää Lotta.

Skanskalla VALTARI-allianssin toteuttama hanke on Suomen ensimmäinen väylähanke, jolle haetaan kansainvälistä CEEQUAL-ympäristöluokitusta.

VALTARIssa

  • Primäärimateriaalin tarvetta, hiilijalanjälkeä ja jätteiden määrää on vähennetty mm. massatasapainon suunnittelulla, työmaajätteen tarkalla lajittelulla ja kierrättämällä.
  • Väliaikaiset työmaatiet rakennettiin olemassa oleville ulkoilureiteille ja vanhoille sähkölinjoille.
  • Rakentamisen aikaisia päästöjä vähennettiin ajosuunnittelulla.
  • Valaistuksessa valittiin LED-valaistus ja valaistuksen tarvetta vähennettiin vaaleilla betonielementeillä.
  • Talotekniikassa hyödynnetään lämmöntalteenottoa.
  • Luonnon monimuotoisuus huomioitiin luomalla pieneläimille esteetöntä liikkumatilaa ja käytäviä.
  • Hankkeessa tehtiin myös paahdeympäristöjä hyönteisten elinympäristöksi.

”Tuomalla näitä ratkaisuja myös muiden tietoon, on niitä helppo ottaa myös muilla hankkeilla käyttöön ja tehostaa samalla koko alan toimintaa. Uusien ratkaisujen edistämisen lisäksi asiantuntijaryhmän tehtävänä on mm. tunnistaa Suomessa voimassa olevat, kestävään kehitykseen ohjaavat säädökset ja määräykset ja tarkastaa miten ne näkyvät työmaan prosesseissa ja dokumentaatiossa hankesuunnittelusta hankkeen käytönaikaiseen ylläpitoon”, kertoo Lotta.

CEEQUAL Asiantuntijaryhmän tavoitteena on jakaa parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä, edistää menetelmän kansallista soveltamista ja toimia yhteistyötahona BRE:n suuntaan.

Asiantuntijaryhmien toimintaan voivat osallistua kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Tervetuloa mukaan! Ilmoita halukkuudestasi Lotalle tai toimiston vastuuhenkilölle Ella Lahtiselle.

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun