16.3.2022

CEEQUAL Asiantuntijaryhmä vauhdittaa infra-rakentamisen kestävää kehitystä Suomessa

FIGBC:n Asiantuntijaryhmät ovat tietyn aihepiirin osaajista koostuvia ryhmiä, joissa keskitytään kyseisen teeman edistämiseen Suomessa, sekä jaetaan tietoa ja osaamista ryhmän kesken. CEEQUAL Asiantuntijaryhmän jäsenet tapaavat toisiaan tiuhaan – tällä hetkellä noin kuukauden välein. ”Infrarakennusalalla on suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin, niin rakentamisen kuin liikenteen toimivuuden kautta. Hallittujen prosessien avulla, joihin CEEQUAL meitä ohjaa, voidaan varmistaa, että ympäristönäkökulmat […]

FIGBC:n Asiantuntijaryhmät ovat tietyn aihepiirin osaajista koostuvia ryhmiä, joissa keskitytään kyseisen teeman edistämiseen Suomessa, sekä jaetaan tietoa ja osaamista ryhmän kesken.

CEEQUAL Asiantuntijaryhmän jäsenet tapaavat toisiaan tiuhaan – tällä hetkellä noin kuukauden välein.

”Infrarakennusalalla on suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin, niin rakentamisen kuin liikenteen toimivuuden kautta. Hallittujen prosessien avulla, joihin CEEQUAL meitä ohjaa, voidaan varmistaa, että ympäristönäkökulmat on huomioitu laajasti hankkeen jokaisessa vaiheessa”, kertoo asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Lotta Kamunen, Skanska.

CEEQUAL on kansainvälinen kestävän kehityksen arviointimenetelmä maa- ja vesirakentamiseen, infraan, maisemointiin ja julkisten tilojen töihin. Arviointimenetelmä kattaa yli 200 kohtaa käyden läpi ekologisen, sosiaalisen kestävyyden, luonnon monimuotoisuuden, resurssitehokkuuden, kiertotalouden, materiaalien, veden ja energiankulutuksen sekä elinkaarikustannukset. 

”CEEQUALin kaltaiset ympäristöluokitukset tuovat esille niitä hyviä ratkaisuja, joita ympäristön eteen on hankkeilla tehty”, selventää Lotta.

Skanskalla VALTARI-allianssin toteuttama hanke on Suomen ensimmäinen väylähanke, jolle haetaan kansainvälistä CEEQUAL-ympäristöluokitusta.

VALTARIssa

  • Primäärimateriaalin tarvetta, hiilijalanjälkeä ja jätteiden määrää on vähennetty mm. massatasapainon suunnittelulla, työmaajätteen tarkalla lajittelulla ja kierrättämällä.
  • Väliaikaiset työmaatiet rakennettiin olemassa oleville ulkoilureiteille ja vanhoille sähkölinjoille.
  • Rakentamisen aikaisia päästöjä vähennettiin ajosuunnittelulla.
  • Valaistuksessa valittiin LED-valaistus ja valaistuksen tarvetta vähennettiin vaaleilla betonielementeillä.
  • Talotekniikassa hyödynnetään lämmöntalteenottoa.
  • Luonnon monimuotoisuus huomioitiin luomalla pieneläimille esteetöntä liikkumatilaa ja käytäviä.
  • Hankkeessa tehtiin myös paahdeympäristöjä hyönteisten elinympäristöksi.

”Tuomalla näitä ratkaisuja myös muiden tietoon, on niitä helppo ottaa myös muilla hankkeilla käyttöön ja tehostaa samalla koko alan toimintaa. Uusien ratkaisujen edistämisen lisäksi asiantuntijaryhmän tehtävänä on mm. tunnistaa Suomessa voimassa olevat, kestävään kehitykseen ohjaavat säädökset ja määräykset ja tarkastaa miten ne näkyvät työmaan prosesseissa ja dokumentaatiossa hankesuunnittelusta hankkeen käytönaikaiseen ylläpitoon”, kertoo Lotta.

CEEQUAL Asiantuntijaryhmän tavoitteena on jakaa parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä, edistää menetelmän kansallista soveltamista ja toimia yhteistyötahona BRE:n suuntaan.

Asiantuntijaryhmien toimintaan voivat osallistua kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Tervetuloa mukaan! Ilmoita halukkuudestasi Lotalle tai toimiston vastuuhenkilölle Ella Lahtiselle.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun