7.2.2024

Green Building Council Finlandin jäsenet arvostavat verkostoitumista ja tietoa

Kartoitimme jäsentemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuoden 2023 tapahtumissa ja loppuvuoden jäsentyytyväisyyskyselyllä. Kiitosta saivat muun muassa tiedonvälitys, tapahtumat sekä verkostoitumismahdollisuudet. Kartoitimme jälleen jäseniltämme, mitä mieltä he ovat FIGBC:n toiminnasta, ja saimme kouluarvosanan 8,4 – tämä oli keskiarvo toiminnallemme annetuista arvosanoista vuonna 2023. Kartoitimme jäsentemme tyytyväisyyttä toimintaamme sekä vuoden 2023 aikana järjestetyissä tapahtumissa että vuoden lopussa jäsentyytyväisyyskyselyllä. Vastauksia […]

Kartoitimme jäsentemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuoden 2023 tapahtumissa ja loppuvuoden jäsentyytyväisyyskyselyllä. Kiitosta saivat muun muassa tiedonvälitys, tapahtumat sekä verkostoitumismahdollisuudet.

Kartoitimme jälleen jäseniltämme, mitä mieltä he ovat FIGBC:n toiminnasta, ja saimme kouluarvosanan 8,4 – tämä oli keskiarvo toiminnallemme annetuista arvosanoista vuonna 2023.

Kartoitimme jäsentemme tyytyväisyyttä toimintaamme sekä vuoden 2023 aikana järjestetyissä tapahtumissa että vuoden lopussa jäsentyytyväisyyskyselyllä. Vastauksia saimme yhteensä 465. Kartoituksen perusteella jäsenemme arvostavat erityisesti tiedonvälitystämme, ja esimerkiksi #BuildingLife-projektia pidettiin hyvänä. Myös tapahtumat, erityisesti koulutukset saivat kiitosta.

”FIGBC:llä on tapana kerätä nopeaa palautetta jokaisen tapahtuman jälkeen. Vuoden mittaan järjestetyistä tapahtumista saatiin hyvä arvosana, 8,6. Vuoden lopussa käytiin myös pidempi keskustelu yli sadan jäsenemme kanssa. Näistä saatiin arvokasta palautetta kehittämistoivesta ja toisaalta myös onnistumisista, eli jäsentemme kokemista erityisistä hyödyistä”, kertoo Antti Ruuska, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja.

”Olen erityisen innoissani siitä, että nyt toimintansa aloittavat jäsenfoorumit ja ohjausryhmät tulevat vastaamaan jäsentemme esittämiin kehittämistoiveisiin ja toisaalta vahvistavat kykyämme tuottaa jäsenhyötyä.”

Jäsenet kokivat saaneensa jäsenyydestä hyötyä yritystoimintaansa

Kyselyn perusteella FIGBC:n toiminta koetaan aktiiviseksi ja elinvoimaiseksi. Saimme jäseniltämme kehuja muun muassa ammattimaisuudestamme sekä hyvistä webinaareista ja asiantuntijoista. Jäsenet myös kokivat saaneensa FIGBC:n toiminnasta hyötyä omaan yritystoimintaansa. Lisäksi positiivista palautetta tuli sparrailusta ja avunsaannista.

”Esimerkiksi #BuildingLife tiekarttatyöpajat, joissa on yhdessä työstetty jäsenten hiilitiekarttoja, ovat hyvä esimerkki siitä, miten FIGBC voi konkreettisesti auttaa jäseniä laatimaan suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi ja samalla vahvistamaan paikkaansa toimialan edelläkävijöiden joukossa”, kertoo Ruuska.

Jäsenemme näkevät meidät hyvänä esikuvana sekä suunnannäyttäjänä kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakentamisalaa. Työtämme tietoisuuden lisääjänä ja herättelijänä aiheen äärellä arvostetaan, ja tuottamaamme kirjallista materiaalia pidetään hyvänä tukimateriaalina asiakastapaamisissa.

FIGBC:n jäsenyys koetaan myös hyväksi tavaksi pysyä ajan tasalla ajankohtaisista asioista, ja järjestämämme tapahtumat nähdään hyödyllisinä. Tietoiskut ja työpajat ovat jäsenillemme tärkeitä tietolähteitä, ja koulutukset erityisen arvostettuja.

”Erityisen hyvää palautetta saatiin Rakennesuunnittelijoiden kiertotalouskoulutuksesta ja Kiertotalouden jatkokoulutuksesta”, kertoo Ella Lahtinen, Green Building Council Finlandin kestävän kehityksen asiantuntija. Lahtinen on ollut päävastuussa FIGBC:n koulutustarjonnan kehittämisestä. ”Eri toimijaryhmille räätälöityjä koulutuksia tullaan tuottamaan jatkossakin. Lisäksi tavoitteemme on siirtää peruskoulutukset verkkokursseiksi, kuten Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteille on jo tehtykin”, jatkaa Lahtinen.

Uudistamme toimintaamme jäsentutkimuksen perusteella

Tiedon ja avun saamisen lisäksi verkostoituminen ja tiedon jakaminen verkoston kesken koetaan merkittävänä. Lisäksi jäsenemme arvostavat yhteistyötä kanssamme.

Haluammekin vastata jäsentemme tarpeisiin aiempaakin paremmin, ja uudistamme toimintaamme jäsentutkimuksen ja yhteisten työpajojen perusteella. Jatkossa tuttujen toimikuntien työtä jatketaan jäsenfoorumeilla – joihin voivat osallistua kaikki FIGBC:n jäsenorganisaatioiden työntekijät! Aiempien toimikuntien jäsenet siirtyvät jäsenfoorumeihin automaattisesti. Toimialan johtavat asiantuntijat puolestaan kokoontuvat johtamaan toimialan kestävyyssiirtymää myöhemmin keväällä perustettaviin ohjausryhmiin. Ja uutta tietoa alalle tuotetaan jatkossa yhdessä työryhmissä.

Ilmoittautuminen jäsenfoorumien jäseneksi ja haku ohjausryhmien jäseneksi avataan pian. Seuraa uutisointiamme.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun