29.11.2022

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on toteutettu runsaasti toimialalle yhteistyössä määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Nyt haluamme varmistaa, että tämä kaikki tieto päätyy tekijöiden työhön. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 painottaa Talousarvio ja […]

Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista.

Tavoitteista tekoihin

Green Building Council Finlandin työssä on toteutettu runsaasti toimialalle yhteistyössä määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Nyt haluamme varmistaa, että tämä kaikki tieto päätyy tekijöiden työhön.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 painottaa

 • kohtaamisia
 • kohdennettuja, sitouttavia jäsenpalveluita
 • tiedon ja osaamisen kasvattamista
 • jo laadittujen termien, oppaiden ja ohjeiden käyttöön saattamista
 • säädösvaikuttamisen ja tulevaisuuden ennakoinnin haltuunottoa
 • toiminnan kokonaisvaltaista uudelleenarviointia.

Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2023

Katso tarkemmin

Pasi Suutari Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi

Pasi Suutari

Vaalitoimikunnan ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Vaalitoimikunnassa toimivat puheenjohtajana Antti Kerppola, Sfääri ja jäseninä Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt; Kari Kokkonen, Technopolis Oyj; Heidi Launo, Evli-Rahastoyhtiö Oy; Pekka Metsi, Granlund; Petri Suutarinen, Finreim.

Vaalitoimikunnan ehdotuksesta syyskokous valitsi SOK:n kiinteistöjohtaja Pasi Suutarin Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Miimu Airaksinen, joka myös valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

”Kiitän luottamuksesta ja otan puheenjohtajan tehtävän vastaan ylpeydellä. Kiinteistö- ja rakennusala on suuren murroksen edessä matkalla kohti hiilineutraalisuutta. Näen, että voimme tarjota jäsenyrityksillemme tukea muun muassa vastuullisuustyön systemaattiseen suunnitteluun ja mittaamiseen. Pitkäjänteinen työ alan vastuullisuustyön eteen jatkuu tiiviissä yhteistyössä jäsenten kanssa”, toteaa Pasi.

Kiitos Anne Kaiser, Niina Nurminen, Matti Kuronen ja Mikko Heikkinen

Anne Kaiser, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö, on hallitustehtävistä erovuorossa yhdessä Niina Nurmisen (Ilmarinen), Matti Kurosen (Pohjola Rakennus) ja Mikko Heikkisen (UKI Arkkitehdit) kanssa.

Anne Kaiser

Pitkään yhdistyksen parissa toimineen Kaiserin puheenjohtajakausi on ollut vauhdikas. Green Building Council Finlandin jäsenmäärä ylitti kolmensadan rajan, projektitoiminta on laajentunut pohjoismaihin, Euroopan alueelle ja myös globaaliin toimintaan. Samalla on ylläpidetty välitöntä ja läheistä yhteistyötä jäsenten asiantuntijoiden kanssa työpajoissa, toimikunnissa ja asiantuntijaryhmissä.  Tähän ”verkoston voimavaraan” Kaiser viittasi jo silloin, kun hänet valittiin Green Building Council Finlandin puheenjohtajaksi vuodeksi 2022.

 ”Kiitän hallitusta ja FIGBC:n henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Olemme tehneet paljon jäsenille näkymätöntä työtä, rakentaen entistä parempia toimintamahdollisuuksia järjestölle. Investointeja on tehty työkaluihin, prosessien kehittämiseen ja ihmisiin itseensä. Samalla on aloitettu täysin uudenlaista vuoropuhelua ja yhteistyötä alan muiden järjestöjen kanssa. Nyt jatkavalle hallitukselle toivotan menestystä ja neuvon pitämään ilon pilkkeen silmäkulmassa, sekä hyvän huumorin herkässä – se on avain avoimeen ja rakentavaan keskusteluun ja sitä kautta parhaaseen mahdolliseen yhteistyöhön.”

Green Building Council Finlandin hallitus 2023

FIGBC:n hallituksen jäsenenä jatkavat Kaisa-Reeta Koskinen, Helsinki; Anna Tiri, Kone; Petri Valkama, NREP; Jukka Viitanen, NRC Group; Ville Reinikainen, Granlund ja Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit.

Hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä

 • Miimu Airaksinen SRV
 • Hannamari Koivula Antilooppi
 • Mikko Marjalaakso, Betolar
 • Päivi Tomula, Pontos
Miimu Airaksinen

Miimu Airaksinen, SRV:n kehitysjohtaja, on toiminut aiemmin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) toimitusjohtajana ja VTT:n tutkimusprofessorina. Hän on myös #BuildingLife -hankeemme lähettiläs.

”FIGBC on tehnyt pitkäjänteistä työtä vähähiilisen rakennetun ympäristön hyväksi, joka on täysin linjassa SRV:n elinkaariviisaan strategiamme kanssa. Olen erittäin ilahtunut tästä tärkeästä tehtävästä FIGBC:n hallituksessa, joka edistää konkreettisia toimia kohti vastuullisesti rakennettua ympäristöä.”

Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, vastaa Kiinteistöomistaja Antiloopin vastuullisuudesta ja kiinteistöjen ylläpidosta. Hän on myös #BuildingLife -hankeemme lähettiläs.

Hannamari Koivula

”Kiitän luottamuksesta, on upeaa päästä aloittamaan yhteistyö FIGBC:n hallituksessa, kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen edelläkävijäorganisaatiossa. Meillä on käsillä ilmastohaasteiden ja -mahdollisuuksien vuosikymmen. Rakennetulla ympäristöllä, erityisesti elinkaaren aikaisten päästöjen minimoinnilla ja kiertotalouden ratkaisujen kehityksellä, on tässä merkittävä rooli.

Yhteistyö ja osaamisen kehitys läpi alan arvoketjujen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme ratkaista nämä haasteet. FIGBC:llä on vaikuttava, kasvava ja alan toimijoita yhdistävä jäsenistö, jonka ansiosta yhdistämme osaamisen ja keinovalikoiman ja luomme konkreettisia ratkaisuja kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Päivi Tomula

Yhdistyksessä on tehty ansiokasta kehitystyötä jo usean vuoden ajan rakennetun ympäristön kestävyysmuutoksen edistämiseksi. On kunnia päästä entistä tiiviimmin mukaan tukemaan ja vauhdittamaan tätä muutosta.”

Päivi Tomula toimii Pontos Groupin kiinteistösijoitusjohtajana ja vastaa Pontoksen kiinteistösijoituksista Suomessa, Virossa ja Portugalissa. Tomula on toiminut vuosia kiinteistösijoitusalalla ja hänellä on laaja kokemus erilaisista hallitustehtävistä mm. AVIA Real Estatessa, Renorissa, Viru Keskuksessa ja Ficolossa. Tomula on suorittanut Kira eMBA -tutkinnon ja hän on sertifioitu kiinteistöjohtaja (KJs).

”Arvostan suuresti mahdollisuutta päästä mukaan edistämään kiinteistö- ja rakentamisalan matkaa kohti kestävää rakennettua ympäristöä ja hiilineutraaliutta. Suuri määrä kira-alan toimijoita on jo aloittanut toimenpiteet ympäristövastuuasioissa, joten lähtökohta onnistumiselle on olemassa. Tästä huolimatta uskon, että suurimmat ja vaikeimmat askeleet ovat vielä ottamatta. Onnistuminen vaatii niin rohkeutta, uusien innovaatioiden ja teknologian hyödyntämistä kuin totuttujen toimintatapojen muuttamista ja yhteistyötä arvoketjun eri vaiheissa toimivilta sidosryhmiltä.”

Mikko Marjalaakso

Mikko Marjalaakso toimii Betolarilla EMEAn alueesta vastaavana avainasiakaspäällikkönä. Ennen Betolarille siirtymistään Marjalaakso on työskennellyt FinnSementillä ja Optirocilla.

”Minua motivoivat erityisesti ihmisten kohtaaminen ja uusien ratkaisujen aikaansaaminen yhteistyön kautta. Eri kulttuurit ja kansainvälinen liiketoiminta, sekä ympäristönäkökohtien huomioonottaminen kiinnostavat suuresti. Viimeisen parin vuoden aikana on ollutkin hienoa huomata, että mm. rakennusteollisuuden päätöksiä ohjaavaan yhtälöön on perinteisten teknisten ja taloudellisten tekijöiden lisäksi tullut kiinteänä osana myös ekologisuus. Olen iloinen voidessani vauhdittaa toimialan ilmastokestävyyttä nyt FIGBC:n hallitustehtävissä.”

Kasvun vuosi 2022

Strategiakaudessamme on viimeinen vuosi käynnissä. Kolme keskeisintä tavoitetta ovat olleet ammattimaisten kiinteistönomistajien kannustaminen hiilineutraaliin energiakäyttöön, hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma ja yksittäisissä hankkeissakin vaikuttaminen vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen.

Tilanne nyt vuoden 2022 lopussa

 • 60 % Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettanut tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön (Green Building Council Finlandin jäsenistä 70 %)​
 • Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma julkaistu ja 60 organisaatiota sitoutunut oman toimintaohjelman tekemiseen.​
 • 15 ohjetta julkaistu alalle. Alan kilpailuihin on vaikutettu mm. tuomaristoissa, hankkeiden edustajia on tavattu ja lisäksi viestitty parhaista käytännöistä.

FIGBC:n verkostoon kuuluu jo yli 300 jäsenorganisaatiota, ja myös henkilöstön määrä on kasvanut. Kiitos koko jäsenverkostollemme, yhteistyökumppaneille ja erityisesti aktiivisille jäsenillemme hallituksessa, toimikunnissa ja asiantuntijaryhmissä!

Muita julkaisuja ja oppaita

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun