Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista.

Tavoitteista tekoihin

Green Building Council Finlandin työssä on toteutettu runsaasti toimialalle yhteistyössä määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Nyt haluamme varmistaa, että tämä kaikki tieto päätyy tekijöiden työhön.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 painottaa

 • kohtaamisia
 • kohdennettuja, sitouttavia jäsenpalveluita
 • tiedon ja osaamisen kasvattamista
 • jo laadittujen termien, oppaiden ja ohjeiden käyttöön saattamista
 • säädösvaikuttamisen ja tulevaisuuden ennakoinnin haltuunottoa
 • toiminnan kokonaisvaltaista uudelleenarviointia.

Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2023

Katso tarkemmin

Pasi Suutari Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi

Pasi Suutari

Vaalitoimikunnan ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Vaalitoimikunnassa toimivat puheenjohtajana Antti Kerppola, Sfääri ja jäseninä Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt; Kari Kokkonen, Technopolis Oyj; Heidi Launo, Evli-Rahastoyhtiö Oy; Pekka Metsi, Granlund; Petri Suutarinen, Finreim.

Vaalitoimikunnan ehdotuksesta syyskokous valitsi SOK:n kiinteistöjohtaja Pasi Suutarin Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Miimu Airaksinen, joka myös valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

”Kiitän luottamuksesta ja otan puheenjohtajan tehtävän vastaan ylpeydellä. Kiinteistö- ja rakennusala on suuren murroksen edessä matkalla kohti hiilineutraalisuutta. Näen, että voimme tarjota jäsenyrityksillemme tukea muun muassa vastuullisuustyön systemaattiseen suunnitteluun ja mittaamiseen. Pitkäjänteinen työ alan vastuullisuustyön eteen jatkuu tiiviissä yhteistyössä jäsenten kanssa”, toteaa Pasi.

Kiitos Anne Kaiser, Niina Nurminen, Matti Kuronen ja Mikko Heikkinen

Anne Kaiser, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö, on hallitustehtävistä erovuorossa yhdessä Niina Nurmisen (Ilmarinen), Matti Kurosen (Pohjola Rakennus) ja Mikko Heikkisen (UKI Arkkitehdit) kanssa.

Anne Kaiser

Pitkään yhdistyksen parissa toimineen Kaiserin puheenjohtajakausi on ollut vauhdikas. Green Building Council Finlandin jäsenmäärä ylitti kolmensadan rajan, projektitoiminta on laajentunut pohjoismaihin, Euroopan alueelle ja myös globaaliin toimintaan. Samalla on ylläpidetty välitöntä ja läheistä yhteistyötä jäsenten asiantuntijoiden kanssa työpajoissa, toimikunnissa ja asiantuntijaryhmissä.  Tähän ”verkoston voimavaraan” Kaiser viittasi jo silloin, kun hänet valittiin Green Building Council Finlandin puheenjohtajaksi vuodeksi 2022.

 ”Kiitän hallitusta ja FIGBC:n henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Olemme tehneet paljon jäsenille näkymätöntä työtä, rakentaen entistä parempia toimintamahdollisuuksia järjestölle. Investointeja on tehty työkaluihin, prosessien kehittämiseen ja ihmisiin itseensä. Samalla on aloitettu täysin uudenlaista vuoropuhelua ja yhteistyötä alan muiden järjestöjen kanssa. Nyt jatkavalle hallitukselle toivotan menestystä ja neuvon pitämään ilon pilkkeen silmäkulmassa, sekä hyvän huumorin herkässä – se on avain avoimeen ja rakentavaan keskusteluun ja sitä kautta parhaaseen mahdolliseen yhteistyöhön.”

Green Building Council Finlandin hallitus 2023

FIGBC:n hallituksen jäsenenä jatkavat Kaisa-Reeta Koskinen, Helsinki; Anna Tiri, Kone; Petri Valkama, NREP; Jukka Viitanen, NRC Group; Ville Reinikainen, Granlund ja Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit.

Hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä

 • Miimu Airaksinen SRV
 • Hannamari Koivula Antilooppi
 • Mikko Marjalaakso, Betolar
 • Päivi Tomula, Pontos
Miimu Airaksinen

Miimu Airaksinen, SRV:n kehitysjohtaja, on toiminut aiemmin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) toimitusjohtajana ja VTT:n tutkimusprofessorina. Hän on myös #BuildingLife -hankeemme lähettiläs.

”FIGBC on tehnyt pitkäjänteistä työtä vähähiilisen rakennetun ympäristön hyväksi, joka on täysin linjassa SRV:n elinkaariviisaan strategiamme kanssa. Olen erittäin ilahtunut tästä tärkeästä tehtävästä FIGBC:n hallituksessa, joka edistää konkreettisia toimia kohti vastuullisesti rakennettua ympäristöä.”

Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, vastaa Kiinteistöomistaja Antiloopin vastuullisuudesta ja kiinteistöjen ylläpidosta. Hän on myös #BuildingLife -hankeemme lähettiläs.

Hannamari Koivula

”Kiitän luottamuksesta, on upeaa päästä aloittamaan yhteistyö FIGBC:n hallituksessa, kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen edelläkävijäorganisaatiossa. Meillä on käsillä ilmastohaasteiden ja -mahdollisuuksien vuosikymmen. Rakennetulla ympäristöllä, erityisesti elinkaaren aikaisten päästöjen minimoinnilla ja kiertotalouden ratkaisujen kehityksellä, on tässä merkittävä rooli.

Yhteistyö ja osaamisen kehitys läpi alan arvoketjujen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme ratkaista nämä haasteet. FIGBC:llä on vaikuttava, kasvava ja alan toimijoita yhdistävä jäsenistö, jonka ansiosta yhdistämme osaamisen ja keinovalikoiman ja luomme konkreettisia ratkaisuja kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Päivi Tomula

Yhdistyksessä on tehty ansiokasta kehitystyötä jo usean vuoden ajan rakennetun ympäristön kestävyysmuutoksen edistämiseksi. On kunnia päästä entistä tiiviimmin mukaan tukemaan ja vauhdittamaan tätä muutosta.”

Päivi Tomula toimii Pontos Groupin kiinteistösijoitusjohtajana ja vastaa Pontoksen kiinteistösijoituksista Suomessa, Virossa ja Portugalissa. Tomula on toiminut vuosia kiinteistösijoitusalalla ja hänellä on laaja kokemus erilaisista hallitustehtävistä mm. AVIA Real Estatessa, Renorissa, Viru Keskuksessa ja Ficolossa. Tomula on suorittanut Kira eMBA -tutkinnon ja hän on sertifioitu kiinteistöjohtaja (KJs).

”Arvostan suuresti mahdollisuutta päästä mukaan edistämään kiinteistö- ja rakentamisalan matkaa kohti kestävää rakennettua ympäristöä ja hiilineutraaliutta. Suuri määrä kira-alan toimijoita on jo aloittanut toimenpiteet ympäristövastuuasioissa, joten lähtökohta onnistumiselle on olemassa. Tästä huolimatta uskon, että suurimmat ja vaikeimmat askeleet ovat vielä ottamatta. Onnistuminen vaatii niin rohkeutta, uusien innovaatioiden ja teknologian hyödyntämistä kuin totuttujen toimintatapojen muuttamista ja yhteistyötä arvoketjun eri vaiheissa toimivilta sidosryhmiltä.”

Mikko Marjalaakso

Mikko Marjalaakso toimii Betolarilla EMEAn alueesta vastaavana avainasiakaspäällikkönä. Ennen Betolarille siirtymistään Marjalaakso on työskennellyt FinnSementillä ja Optirocilla.

“Minua motivoivat erityisesti ihmisten kohtaaminen ja uusien ratkaisujen aikaansaaminen yhteistyön kautta. Eri kulttuurit ja kansainvälinen liiketoiminta, sekä ympäristönäkökohtien huomioonottaminen kiinnostavat suuresti. Viimeisen parin vuoden aikana on ollutkin hienoa huomata, että mm. rakennusteollisuuden päätöksiä ohjaavaan yhtälöön on perinteisten teknisten ja taloudellisten tekijöiden lisäksi tullut kiinteänä osana myös ekologisuus. Olen iloinen voidessani vauhdittaa toimialan ilmastokestävyyttä nyt FIGBC:n hallitustehtävissä.”

Kasvun vuosi 2022

Strategiakaudessamme on viimeinen vuosi käynnissä. Kolme keskeisintä tavoitetta ovat olleet ammattimaisten kiinteistönomistajien kannustaminen hiilineutraaliin energiakäyttöön, hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma ja yksittäisissä hankkeissakin vaikuttaminen vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen.

Tilanne nyt vuoden 2022 lopussa

 • 60 % Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettanut tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön (Green Building Council Finlandin jäsenistä 70 %)​
 • Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma julkaistu ja 60 organisaatiota sitoutunut oman toimintaohjelman tekemiseen.​
 • 15 ohjetta julkaistu alalle. Alan kilpailuihin on vaikutettu mm. tuomaristoissa, hankkeiden edustajia on tavattu ja lisäksi viestitty parhaista käytännöistä.

FIGBC:n verkostoon kuuluu jo yli 300 jäsenorganisaatiota, ja myös henkilöstön määrä on kasvanut. Kiitos koko jäsenverkostollemme, yhteistyökumppaneille ja erityisesti aktiivisille jäsenillemme hallituksessa, toimikunnissa ja asiantuntijaryhmissä!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.  

Save the date World Green Building Week 11.-15.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä