Green Building Council Finland

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne. 

FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia rakentamista, mutta yhteistä määritelmää alalla ei ollut. Toimikunta halusi siksi yhdessä määritellä, mitä hiilineutraalilla rakentamisella tarkoitetaan. Työ aloitettiin vuonna 2020, määritelmää on työstetty lukuisissa työpajoissa ja ohje siirtyi alkuvuodesta 2022 testattavaksi kahdeksassa pilottihankkeessa

Raportointiohjeet sisältävät myös ehdotuksen raportin muodolle. 

”Määritelmää aloitettiin laatimaan, mutta matkan varrella todettiin, että hyvin paljon on keskeneräisiä, avoimia kysymyksiä. Siksi ohjeen tavoitteeksi syntyi antaa hiilineutraalia rakennusta tavoittelevalle taholle ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka hiilineutraaliutta voidaan arvioida, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi”, kertoi Tytti Bruce-Hyrkäs.  

Pilotoinnin keskeiset havainnot 

Ohjeen mukainen elinkaaren hiilineutraalius on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta saavuttaa ilman suuria ulkoisia kompensaatiomääriä. On kuitenkin hyödyllistä, että on ohje, joka kuvaa hiilineutraaliuden, mahdollisuudet tarkempaan laskentaan ja sen kuinka ilmastohyötyjä voi suhteuttaa päästöihin.    

Lisäksi pilotin myötä tunnistettiin päivitystarpeita ja laadittiin niihin ratkaisuehdotuksia. Päivitystarpeiksi todettiin muun muassa päästövähennysten vertailutaso sekä ilmastohyötyjen jaon selkiyttäminen. 

Tutustu Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraporttiin (pdf) 

Hiilijalanjälki ohjaamaan suunnittelua alusta alkaen samoin kuin laatu ja kustannukset 

Skanska osallistui pilottiin CDF Firdo-hankkeella. Kommenttipuheenvuorossaan Hanna-Maija Tikka totesi, että nykyisillä tekniikoilla ja käytettävissä olevilla materiaaleilla hiilineutraalius ei ole saavutettavissa. Merkittäviä päästövähennyksiä on toki mahdollista tehdä. 

Tärkeimmäksi opiksi Tikka mainitsi, että hiilijalanjälki otetaan ohjaamaan suunnittelua alusta alkaen samoin kuin laatua ja kustannuksetkin. Uusiutuvan energian ratkaisut ovat merkittävässä roolissa ja ovat myös kannattavia investointeja. Materiaalisidonnaisten päästöjen pienentäminen on tärkeää, mutta harmillisen haastavaa. 

Minna Aarnio, Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy, kertoi Honkasuon Aarreaittojen pilottikohteesta. Aarreaitat rakennetaan massiivisesta, kotimaisesta luonnonhirrestä perinteisillä rakenteilla ja materiaaleilla. Jokaisella asunnolla on 16 paneelin aurinkovoimala, ilmalämpöpumppu, luonnollinen ilmanvaihto ja varaavaa puulämmitystä. Silti ohjeen mukaista hiilineutraaliutta ei hankkeessa saavutettu.  

Kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytila ja tulevaisuus 

Mira Lindholm, Granlund kertoi päätösseminaarin viimeisenä puheenvuorona diplomityö kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä.  Työn tavoitteena oli muun muassa selvittää, millaista päästökehitystä voidaan ennustaa kiinteistö- ja talonrakennusalla sekä onko päästökehityksen taso riittävä verrattuna Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja käytettävissä olevaan hiilibudjettiin. 

Kyselytutkimuksen perusteella organisaatiot ovat tietoisia alan tärkeästä roolista koko Suomen päästövähennystavoitteiden suhteen ja kaikki kyselyyn vastanneet yritykset olivat tehneet jo hiilineutraalius- tai päästövähennystoimenpiteitä.  

Todettava on, että nykyiset toimet eivät ole riittäviä suhteessa Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali 2035 tai puolentoista asteen budjettiin. Yritysten asettamat tavoitteet antavat suuntaviivoja alan päästökehityksestä tulevaisuudessa. Työn avulla saatiin arvokasta tietoa alan toimijoiden ymmärryksestä ja asenteista, mutta myös merkittävimmistä haasteista hiilineutraaliuteen liittyen. 

Lähde: Kiinteistöjen ja talonrakennuksen hiilineutraaliuden nykytila ja kehitys Suomessa, Lindholm, Mira, University of Oulu. Julkaisun pysyvä linkki.

#BuildingLife hankkeen päätösseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähänastiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Katso myös päätösseminaarin esitysmateriaalit (pdf) 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita