Green Building Council Finland

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne. 

FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia rakentamista, mutta yhteistä määritelmää alalla ei ollut. Toimikunta halusi siksi yhdessä määritellä, mitä hiilineutraalilla rakentamisella tarkoitetaan. Työ aloitettiin vuonna 2020, määritelmää on työstetty lukuisissa työpajoissa ja ohje siirtyi alkuvuodesta 2022 testattavaksi kahdeksassa pilottihankkeessa

Raportointiohjeet sisältävät myös ehdotuksen raportin muodolle. 

”Määritelmää aloitettiin laatimaan, mutta matkan varrella todettiin, että hyvin paljon on keskeneräisiä, avoimia kysymyksiä. Siksi ohjeen tavoitteeksi syntyi antaa hiilineutraalia rakennusta tavoittelevalle taholle ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka hiilineutraaliutta voidaan arvioida, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi”, kertoi Tytti Bruce-Hyrkäs.  

Pilotoinnin keskeiset havainnot 

Ohjeen mukainen elinkaaren hiilineutraalius on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta saavuttaa ilman suuria ulkoisia kompensaatiomääriä. On kuitenkin hyödyllistä, että on ohje, joka kuvaa hiilineutraaliuden, mahdollisuudet tarkempaan laskentaan ja sen kuinka ilmastohyötyjä voi suhteuttaa päästöihin.    

Lisäksi pilotin myötä tunnistettiin päivitystarpeita ja laadittiin niihin ratkaisuehdotuksia. Päivitystarpeiksi todettiin muun muassa päästövähennysten vertailutaso sekä ilmastohyötyjen jaon selkiyttäminen. 

Tutustu Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraporttiin (pdf) 

Hiilijalanjälki ohjaamaan suunnittelua alusta alkaen samoin kuin laatu ja kustannukset 

Skanska osallistui pilottiin CDF Firdo-hankkeella. Kommenttipuheenvuorossaan Hanna-Maija Tikka totesi, että nykyisillä tekniikoilla ja käytettävissä olevilla materiaaleilla hiilineutraalius ei ole saavutettavissa. Merkittäviä päästövähennyksiä on toki mahdollista tehdä. 

Tärkeimmäksi opiksi Tikka mainitsi, että hiilijalanjälki otetaan ohjaamaan suunnittelua alusta alkaen samoin kuin laatua ja kustannuksetkin. Uusiutuvan energian ratkaisut ovat merkittävässä roolissa ja ovat myös kannattavia investointeja. Materiaalisidonnaisten päästöjen pienentäminen on tärkeää, mutta harmillisen haastavaa. 

Minna Aarnio, Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy, kertoi Honkasuon Aarreaittojen pilottikohteesta. Aarreaitat rakennetaan massiivisesta, kotimaisesta luonnonhirrestä perinteisillä rakenteilla ja materiaaleilla. Jokaisella asunnolla on 16 paneelin aurinkovoimala, ilmalämpöpumppu, luonnollinen ilmanvaihto ja varaavaa puulämmitystä. Silti ohjeen mukaista hiilineutraaliutta ei hankkeessa saavutettu.  

Kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytila ja tulevaisuus 

Mira Lindholm, Granlund kertoi päätösseminaarin viimeisenä puheenvuorona diplomityö kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä.  Työn tavoitteena oli muun muassa selvittää, millaista päästökehitystä voidaan ennustaa kiinteistö- ja talonrakennusalla sekä onko päästökehityksen taso riittävä verrattuna Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja käytettävissä olevaan hiilibudjettiin. 

Kyselytutkimuksen perusteella organisaatiot ovat tietoisia alan tärkeästä roolista koko Suomen päästövähennystavoitteiden suhteen ja kaikki kyselyyn vastanneet yritykset olivat tehneet jo hiilineutraalius- tai päästövähennystoimenpiteitä.  

Todettava on, että nykyiset toimet eivät ole riittäviä suhteessa Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali 2035 tai puolentoista asteen budjettiin. Yritysten asettamat tavoitteet antavat suuntaviivoja alan päästökehityksestä tulevaisuudessa. Työn avulla saatiin arvokasta tietoa alan toimijoiden ymmärryksestä ja asenteista, mutta myös merkittävimmistä haasteista hiilineutraaliuteen liittyen. 

Lähde: Kiinteistöjen ja talonrakennuksen hiilineutraaliuden nykytila ja kehitys Suomessa, Lindholm, Mira, University of Oulu. Julkaisun pysyvä linkki.

#BuildingLife hankkeen päätösseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähänastiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Katso myös päätösseminaarin esitysmateriaalit (pdf) 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia