Green Building Council Finland

Hiilineutraalia rakentamista testataan kahdeksassa kohteessa

Lehdistötiedote embargo 25.2.2022 klo 10:00

Kahdeksan rakennuttajaa aloittaa Green Building Council Finlandin koordinoiman Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin. Ohjetta testaavat kehittävät samalla raportointipohjaa uskottavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen. Pilottikohteiden toteuttajina toimivat Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy, SATO Oyj, Arena 3.3 Oy, Lehto Group, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Stora Enso, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Jatke, sekä Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy.

Firdo
Skanska CDF:n pilottikohde on toimistorakennus Firdo
Pilottikohde Arena 3.3 on pilotoinnin suurin kohde
Pilottikohde Arena 3.3 on pilotoinnin suurin kohde

Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Koekäytössä olevan ohjeen keskeinen tavoite on antaa hiilineutraalia rakennusta tavoittelevalle taholle ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka hiilineutraaliutta voidaan arvioida, mitä näkökulmia on huomioitava ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Hiilineutraalissa rakennuksessa on huomioitu koko elinkaaren ajalta kaikki rakennukseen liittyvät ilmastovaikutukset aina raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren loppuun saakka, riippumatta siitä, missä päästöt aiheutuvat ja missä vaiheessa elinkaarta ne syntyvät. Huomioon otetaan rakennuksen lisäksi rakennuspaikan hiilijalanjälki. Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan noudattaen EN 15978 –standardia. Lähtökohtana on Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän viimeisin versio, josta pilotissa on osin mahdollista poiketa hankkeen todellisten olosuhteiden huomioimiseksi tarkemmin.

Ohjeen perusperiaate on, että hiilineutraaliutta on ensisijaisesti tavoiteltava vähentämällä koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Siltä osin, kun päästöjä ei pystytä vähentämään, ohjeessa suositellaan myös erilaisia keinoja potentiaalisten ilmastohyötyjen kasvattamiseen ja niiden tuottamien hyötyjen arviointiin. Ilmastohyötyjä neuvotaan arvioimaan samoilla periaatteilla kuin ulkoisia kompensaatioitakin. Erityisesti kiinnitetään huomiota hyötyjen pysyvyyteen ja kaksoislaskennan välttämiseen. Jäljelle jäävät elinkaaren päästöt katetaan vastuullisilla päästökompensaatioilla.

”Green Building Council Finland julkaisi 17.2.2022 Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla – ohjeen, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen päästökompensaatioiden hankintaan”, kertoo pilotointia koordinoiva kehityspäällikkö Lauri Tähtinen, Green Building Council Finland.

Yhteiset määrittelyt lisäävät luotettavuutta

Green Building Council Finland nojaa toimialan yhteisten määrittelyiden laatimisessa laajaan asiantuntijaverkostoon, joissa yhteisistä määrittelyistä sovitaan. ”Hyvänä esimerkkinä on kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäytön määritelmä, jonka Kiinteistöt-toimikuntamme julkaisi viime vuonna”, kertoo Tähtinen.

Hiilineutraalin rakennuksen määritelmää on laadittu Rakentaminen -toimikunnassa. ”Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä on toistaiseksi puuttunut. Etenkin nyt kun kiinteistö- ja rakennusala on käymässä läpi nopeaa muutosta, kohti vähähiilisyyttä ja lopulta hiilineutraaliutta, on tärkeää, että keskeiset käsitteet ovat yhteisesti sovittuja ja ymmärrettyjä. Yhteinen määrittely lisää hiilineutraalisväitteen luotettavuutta”, kertoo Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund Oy, FIGBC Rakentaminen-toimikunnan puheenjohtaja.

Pilotointikohteet

Hankkeen nimi: Honkasuon Aarreaitat
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Heinäkuu 2022
Rakennustyyppi: Kaksikerroksinen rivitalo, 7 asuntoa
Hankkeen laajuus: 900 m2
Toteuttaja: Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy

Hankkeen nimi: Saturnuksenrinne 2
Hankkeen sijainti: Vantaa
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Elokuu 2024
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo
Hankkeen laajuus: n. 3900 brutto m2
Toteuttaja: SATO Oyj

Hankkeen nimi: Arena 3.3 / Kivistön monitoimiareena
Hankkeen sijainti: Vantaa
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2025
Rakennustyyppi: Monitoimiareena, hotelli sekä ravintola- liike-, urheilu- ja toimistotilaa
Hankkeen laajuus: 64 800 km²
Toteuttaja: Arena 3.3 Oy

Hankkeen nimi: Länsi-Pasilan ekologinen kerrostalohanke
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Arvio 2026
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo
Hankkeen laajuus: Alustavasti 3263 kem2 sekä kellari 355 m2
Toteuttaja: Lehto Group

Hankkeen nimi: Katajanokan laituri
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2024
Rakennustyyppi: Toimisto- ja hotellirakennus
Hankkeen laajuus: 21000 m2
Toteuttaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hankkeen nimi: Kiinteistö Oy Tuusulan Högberginhaaran Jatke II
Hankkeen sijainti: Tuusula
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: arvio syksy 2022
Rakennustyyppi: Logistiikkakohde
Hankkeen laajuus: 17 000
Toteuttaja: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito & Jatke

Hankkeen nimi: Firdo
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: kesäkuu 2025
Rakennustyyppi: Toimistorakennus
Hankkeen laajuus: n. 18 000 brm2
Toteuttaja: Skanska CDF Oy

Hankkeen nimi: Skanska Kodit 
Hankkeen sijainti: Helsinki
Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2025–2026
Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Hankkeen laajuus: n. 3200 brm2
Toteuttaja: Skanska Talonrakennus Oy

Lisätietoja

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland
etu.sukunimi(at)figbc.fi

Tytti Bruce-Hyrkäs
Head of Carbon Neutrality, Granlund Oy
FIGBC Rakentaminen-toimikunnan puheenjohtaja
etu.sukunimi(at)granlund.fi

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotointi: https://figbc.fi/hiilineutraali-rakennus-ohje-siirtyy-pilotointiin/

Hiilineutraali rakennus -ohjeen tiivistelmä: https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/Hiilineutraali-rakennus-ohje-esittely-19.1.2022.pdf

Green Building Council Finlandin ylläpitämä Asiantuntijapankki tarjoaa hyviä vinkkejä haastateltavista, kun haluat kuulla lisää rakennetun ympäristön kestävistä ratkaisuista figbc.fi/asiantuntijat.


Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green