6.2.2023

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland. Lisäksi valmistelutyöhön ovat osallistuneet FIGBC Rakentaminen -toimikunnan sekä FIGBC Infra -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenet.  Määritelmän luonnosta pilotoidaan kevään 2023 aikana erilaisissa kaavoitus- tai aluekehityshankkeissa Keravalla, […]

Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland. Lisäksi valmistelutyöhön ovat osallistuneet FIGBC Rakentaminen -toimikunnan sekä FIGBC Infra -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenet. 

Määritelmän luonnosta pilotoidaan kevään 2023 aikana erilaisissa kaavoitus- tai aluekehityshankkeissa Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa. Pilottialueiden palautteiden perusteella määritelmää tullaan tarkentamaan ja lopullinen määritelmä julkaistaan myöhemmin 2023.  

Tarvittiin yhteiset pelisäännöt 

Green Building Council Finland kartoitti 2021 tarjolla olevia aluesuunnittelun hiilijalanjäljen laskentatyökaluja. Katselmuksen tuloksena selvisi, että yhtenäisiä käytäntöjä työkalujen käytössä on varsin vähän ja ne ovat yleensä valittu hyvin tapauskohtaisesti. 

Aluekehityksellä on kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava rooli. Aluesuunnittelulla luodaan puitteet vähähiiliselle elämälle, alueellisille energiajärjestelmille ja vähähiiliselle liikennejärjestelmälle. On siksi tärkeää, että laskennassa huomioitavat asiat ovat yhteneväisiä ja laskelmat toisiinsa vertailtavia. 

Nyt pilotoitavan Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia ja toimia viitekehyksenä hiilineutraaliusväitteen tekemiselle. Määritelmän laatimisen pohjana on hyödynnetty kansallisia olemassa olevia menetelmiä ja ohjeita, kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä sekä kansainvälisiä menetelmiä.  

Alueen hiilijalanjäljenlaskelma ohjaa huomioimaan koko elinkaaren päästöt 

Määritelmän periaatteena on saada alueen koko elinkaaren ilmastopäästöt, potentiaaliset ilmastohyödyt ja kompensaatiot tasapainoon. Määritelmän mukaisessa alueen hiilijalanjälkilaskelmassa ohjataan huomioimaan elinkaaren aikana syntyvät päästöt, joita syntyy materiaalien valmistuksesta, rakentamisvaiheesta, käytönaikaisista korjauksista sekä keskeisimmistä huoltotoimenpiteistä ja lopulta purkamisesta elinkaaren lopussa. Määritelmässä painotetaan myös sitoutumista asetettujen tavoitteiden seurantaan ja valittujen ratkaisujen toteuttamista suunnitelman mukaisesti. 

Seuraavaksi ympäristökestävyyden huomiointi 

Määritelmää laadittaessa työryhmä totesi, että aluerakentamisessa on huomioitava muutkin vaikutukset, kuten luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmastonmuutokseen varautuminen etenkin vesien ja riskien hallinnassa, toimivuus ja muut ympäristökestävyyden osatekijät sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Määritelmässä todetaankin, ettei hiilineutraaliutta tule tavoitella muiden tekijöiden kustannuksella ja määritelmän jatkotyöksi on ehdotettu ympäristökestävän rakennetun alueen ohjetta tai ohjeita, joilla aluerakentamisen ohjaamisessa olisi mahdollista huomioida myös muut kuin hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät.  

Lisätiedot:

Ella Lahtinen 
Kestävän kehityksen asiantuntija 
Green Building Council Finland 
(ella.lahtinen(at)figbc.fi) 

Roosa Leino 
Kustannusasiantuntija, A-Insinöörit 
roosa.leino(at)ains.fi 

Muita julkaisuja ja oppaita

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun