6.2.2023

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland. Lisäksi valmistelutyöhön ovat osallistuneet FIGBC Rakentaminen -toimikunnan sekä FIGBC Infra -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenet.  Määritelmän luonnosta pilotoidaan kevään 2023 aikana erilaisissa kaavoitus- tai aluekehityshankkeissa Keravalla, […]

Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland. Lisäksi valmistelutyöhön ovat osallistuneet FIGBC Rakentaminen -toimikunnan sekä FIGBC Infra -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenet. 

Määritelmän luonnosta pilotoidaan kevään 2023 aikana erilaisissa kaavoitus- tai aluekehityshankkeissa Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa. Pilottialueiden palautteiden perusteella määritelmää tullaan tarkentamaan ja lopullinen määritelmä julkaistaan myöhemmin 2023.  

Tarvittiin yhteiset pelisäännöt 

Green Building Council Finland kartoitti 2021 tarjolla olevia aluesuunnittelun hiilijalanjäljen laskentatyökaluja. Katselmuksen tuloksena selvisi, että yhtenäisiä käytäntöjä työkalujen käytössä on varsin vähän ja ne ovat yleensä valittu hyvin tapauskohtaisesti. 

Aluekehityksellä on kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava rooli. Aluesuunnittelulla luodaan puitteet vähähiiliselle elämälle, alueellisille energiajärjestelmille ja vähähiiliselle liikennejärjestelmälle. On siksi tärkeää, että laskennassa huomioitavat asiat ovat yhteneväisiä ja laskelmat toisiinsa vertailtavia. 

Nyt pilotoitavan Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia ja toimia viitekehyksenä hiilineutraaliusväitteen tekemiselle. Määritelmän laatimisen pohjana on hyödynnetty kansallisia olemassa olevia menetelmiä ja ohjeita, kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä sekä kansainvälisiä menetelmiä.  

Alueen hiilijalanjäljenlaskelma ohjaa huomioimaan koko elinkaaren päästöt 

Määritelmän periaatteena on saada alueen koko elinkaaren ilmastopäästöt, potentiaaliset ilmastohyödyt ja kompensaatiot tasapainoon. Määritelmän mukaisessa alueen hiilijalanjälkilaskelmassa ohjataan huomioimaan elinkaaren aikana syntyvät päästöt, joita syntyy materiaalien valmistuksesta, rakentamisvaiheesta, käytönaikaisista korjauksista sekä keskeisimmistä huoltotoimenpiteistä ja lopulta purkamisesta elinkaaren lopussa. Määritelmässä painotetaan myös sitoutumista asetettujen tavoitteiden seurantaan ja valittujen ratkaisujen toteuttamista suunnitelman mukaisesti. 

Seuraavaksi ympäristökestävyyden huomiointi 

Määritelmää laadittaessa työryhmä totesi, että aluerakentamisessa on huomioitava muutkin vaikutukset, kuten luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmastonmuutokseen varautuminen etenkin vesien ja riskien hallinnassa, toimivuus ja muut ympäristökestävyyden osatekijät sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Määritelmässä todetaankin, ettei hiilineutraaliutta tule tavoitella muiden tekijöiden kustannuksella ja määritelmän jatkotyöksi on ehdotettu ympäristökestävän rakennetun alueen ohjetta tai ohjeita, joilla aluerakentamisen ohjaamisessa olisi mahdollista huomioida myös muut kuin hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät.  

Lisätiedot:

Ella Lahtinen 
Kestävän kehityksen asiantuntija 
Green Building Council Finland 
(ella.lahtinen(at)figbc.fi) 

Roosa Leino 
Kustannusasiantuntija, A-Insinöörit 
roosa.leino(at)ains.fi 

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun