Green Building Council Finland

Inhimillinen strategia vähähiilisyyden toteuttamiseksi 

Miten yritykset voivat toimia entistä vahvemmin vastuullisuuden ajureina? Mikä meitä estää toimimasta niin? Paula Kilpisen (KTT) puheenvuoro #BuildingLife lähettiläiden ja kannattajaorganisaatioiden edustajille 8.12.2022 selvitti, mitä inhimillinen strategia tarkoittaa ja miten se voi edistää vähähiilisyyttä. 

Miksi tarvitsisimme inhimillistä strategiaa? 

”Meillä on yhä paljon vanhentuneita ajatusmalleja”, totesi Kilpinen. ”Puhumme kuinka kilpailemme, valloitamme markkinoita ja yritämme siten saada aikaan muutosta. Toimintaympäristömme on entistäkin monimutkaisempi. Se on nopeasti muuttuva, epävarma ja syy-seuraussuhteita on haastava hahmottaa.” 

Samanaikaisesti meillä on yhä suurempia haasteita ratkottavanamme. Haasteita, joihin johtaneista syistä kilpailuparadigma on yksi. Olemme käyttäneet hyväksemme luonnon resursseja, kun pyrimme voittamaan kilpailijamme tuottamalla enemmän, halvemmalla, nopeammin. 

Työkyky- ja mielenterveystilastot osoittavat, että olemme ylittäneet myös ihmisten kantokyvyn. Samalla myös työhön sitoutuminen on pohjalukemissa. Vuoden 2022 State of the Global Workplace raportin mukaan työhönsä sitoutuneiden työntekijöiden määrä on Suomessa 13 %.

”Onnellisuutemme ei siis selkeästikään kumpua työstä. Jokin yhtälössä mättää.” Ja tätä yhtälöä Kilpinen halusi ratkaista kirjallaan Inhimillinen strategia. 

Työntekijät odottavat työnantajalta vastuullisuutta 

Odotukset omaa työnantajaa kohtaan ovat kasvussa. Ihmiset odottavat, että yritykset ottavat kantaa suuriin kysymyksiin kuten tulevaisuuden osaamistarpeisiin, eettisiin kysymyksiin, ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon, epätasa-arvoon ja niin edelleen.

CEOs must lead: Odotukset omaa työnantajaa kohtaan ovat kasvussa.  

”Aiemmin riitti, että on hyvä työpaikka, josta sai oikeudenmukaisen korvauksen. Nykyisin ihmiset haluavat työpaikan, joka on arvopohjainen, inklusiivinen ja jossa voi vaikuttaa asioihin”, kertoi Kilpinen. Työnantajalta odotetaan suurempaa yhteiskunnallista roolia, johon omalla työllä voi vaikuttaa. ”Tutkimuksen mukaan neljännekselle tämä on deal breaker, eli he eivät halua työhön taholle, jolla ei ole tällaista mahdollisuutta tarjota.” 

Yritysten tarkoitus kirjoitetaan uudelleen 

Yrityksillä on monia valtioita enemmän resursseja ja kyvykkyyksiä hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä. Silti enemmistö yrityksistä elää yhä kilpailuparadigmassa, kun pitäisi olla vastuullisuusparadigmassa. Yrityksissä puhutaan esimerkiksi ihmisistä resursseina, jolloin ihmisille syntyy tunne, että ovat koneiston rattaissa. Sen sijaan tulisi edistää inhimillisyyttä. 

Yhdysvaltalainen Business Round Table määritteli 2019 yritysten tarkoituksen uudelleen. Lähes kaksisataa toimitusjohtajaa allekirjoitti Statement on the Purpose of a Corporation –julistuksen, jossa todettiin, ettei yritysten tehtävä ole vain tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan arvoa kaikille sidosryhmille. 

Paula Kilpinen Business Roundtable. Business Roundtable Purpose of a corporation.

Kilpisen kirjassa inhimillisen työn manifesti tapailee samaa ajatusta. ”Kun yritykset edistävät vastuullisuutta, tunne työn merkityksellisyydestä kasvaa. Nuoret talentit janoavat merkitystä ja mahdollisuuksia oppia uutta.” 

Arvopohjaisessa inklusiivisessa johtamisessa strategia nähdäänkin jatkuvana dialogina, eikä yritys ole koneisto, jota optimoidaan. ”Mutta vastuullisuutta ei voi välineistää kilpailukeinoksi, ne ovat arvoja itsessään. Aidosti vastuullinen menestyy ja myös rekrytoi parhaat tekijät.” 

Strategiat eivät tee mitään, ihmiset tekevät 

”Tutkimuksen mukaan vain muutama prosentti ihmisistä todella ymmärtää yrityksensä strategian”, kertoi Kilpinen. Tosiasiassa ihmiset eivät ymmärrä strategiaa, sillä heillä ei ole käsitystä mikä strategian kautta muuttuu paremmaksi (vai muuttuuko mikään). Mitä strategia tarkoittaa konkreettisesti? Mikä on minun roolini, mitä minun odotetaan tekevän, onko minulla tarvittavaa osaamista? 

Inhimillisen strategian avulla tunnistamme oikeat tavoitteet eri tasoilla. Ymmärrämme yrityksen tarkoituksen ja sen, mikä merkitys sillä on ihmisille. Henkilökohtaisen merkityksen ymmärtämisen kautta henkilölle syntyy tunnetason tahto olla osa isompaa tarkoitusta. Tarvitaan myös kyvykkyyksiä ja ymmärrystä, mitä se tarkoittaa osaamistarpeina yksilöiden kohdalla.  

”Kysymys siis kuuluu miten henkilökohtaistetaan jokaiselle henkilölle mitä vähähiilisyys tarkoittaa juuri hänen työssään, osaamisen kehittämisen kannalta ja miten se näkyy yrityksen suuremmassa kuvassa.” 

Paula Kilpinen (KTT) on johtaja, coach ja vaikuttaja, jonka väitöskirja on palkittu kansainvälisesti ja mm. Aalto-yliopistossa vuoden väiltöskirjana. Hänen tammikuussa ilmestynyt kirjansa Inhimillinen strategia on valittu viiden finalistin joukkoon arvostetussa Suomen Ekonomien Bisneskirja-kilpailussa. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.  

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä