22.9.2021

Kestävä kehitys osana muuntojoustavaa kaupunkiympäristöä

Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta! Kaupunkisuunnittelulla ja -kehityksellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä sekä […]

Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta!

Kaupunkisuunnittelulla ja -kehityksellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Elinympäristömme muuttuvat joustavammiksi ja muutosvoimaisemmiksi. Kaupunkisuunnittelussa puhutaan nyt monien keskustojen puolesta: kaupungeista kaupungeissa ja monikäyttöisistä rakennuksista.

Kaupunkilaiset arvostavat yhä enemmän sitä, että arjessa tärkeät asiat, kuten palvelut, työ, harrastukset ja luonto ovat kodin lähellä. Tämä yhdessä kaupungistumiskehityksen kanssa tarkoittaa, että kaupunkisuunnittelussa on tulevaisuudessa sovitettava yhä kiinteämmin yhteen erilaisia tarpeita, mukaan lukien tarpeen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta myös kaupunkialueilla.

Rambollin tuoreessa raportissa 20 laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita edustavaa asiantuntijaa jakaa näkemyksensä kestävästä kehityksestä osana muutosvoimaista ja hyvinvoivaa elinympäristöä. Raportin kestävästä kaupunkisuunnittelusta voit ladata kokonaisuudessa täältä – tässä artikkelissa kuitenkin joitakin nostoja.

Elinympäristöt suunniteltava vastuullisiksi ja joustaviksi

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja luontokato aiheuttavat sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia kestävyyshaasteita, minkä vuoksi elinympäristöä on suunniteltava vastuulliseksi, joustavaksi ja hyvinvointia tukevaksi. Nykyisten käyttäjien tarpeiden lisäksi on pidettävä mielessä myös tulevien sukupolvien tarpeet ja hyvinvointi.

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan, esimerkiksi siihen, miten ja minne Suomessa rakennetaan ja millaisin ehdoin ympäristöä muokataan. Uudistuksen päätavoitteet ovat muun muassa hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen.

Kaupunkeihin syntyy kaupunkeja

Vihreä kaupunkisuunnittelu on ottanut koronan myötä tuulta alleen.

Enää ei matkusteta päivittäin erikseen työpaikka-alueelle tai keskustaan hoitamaan asioita. Yhden keskustan sijaan syntyy monta keskustaa, joissa ihmiset asuvat, tekevät töitä, harrastavat, liikkuvat luonnossa ja käyttävät palveluita. Puhutaan kaupungeista kaupungeissa, joka on kestävyyden näkökulmasta usein yksikeskuksisia kaupunkeja parempi vaihtoehto.

Tehokkuusajattelusta siirrytään resilienssiajatteluun ja alueista tulee muunneltavia, toiminnallisia ja sopeutumiskykyisiä. Sopeutumiskyky on yksi tärkeimmistä vihreän kaupunkisuunnittelun hyödyistä.  Olemme taitekohdassa, jossa käsityksemme hyvästä elämästä muuttuvat, ja se pitää ottaa huomioon niin kaavoituksessa kuin rakentamisessakin.

Monikäyttöiset, muunneltavat rakennukset

Moniin kaupunkikeskuksiin perustuva ajattelu ei liity vain kokonaisiin kaupunkeihin ja alueisiin, vaan se voi toteutua pienemmässäkin mittakaavassa, esimerkiksi yhden kerrostalon tai korttelin sisällä: sieltä löytyvät asunnot, työpaikat, yhteiskäyttötilat, palvelut ja urheilumahdollisuudet.

Koronapandemia on osaltaan auttanut tiedostamaan kestävän elämisen mallit: rakennusten ja kaupunkien pitää olla terveellisiä ja joustavia. Kestävän rakentamisen näkökulmasta myös rakennusten muunneltavuus on keskeinen tekijä. Rakennusten käyttötarkoitukset voivat muuttua ihmisten mukana nopeastikin, mutta rakenteet itsessään ovat hyvin pitkäaikaisia. Rakentamisen tähtäin pitäisi ottaa satojen vuosien päähän ja muistaa, että rakennuksen pitää voida elää ajassa ja eri käyttötarkoituksia palvellen.

Muunneltavuus ja juostavuus palaavat kierto- ja jakamistalouden teemaan: mitä paremmin saamme materiaalit kiertoon ja jo rakennetut asiat viisaampaan käyttöön, ja mitä vähemmän käytämme neitseellistä materiaalia, sitä nopeammin siirrymme kohti elämäntapaa, joka jättää maapallon viihtyisäksi ja elinkelpoiseksi tuleville sukupolville.

Suunnittelu- ja asiantuntijayrityksillä on merkittävä vastuu, kun ratkotaan kestävyyskysymyksiä: tarvitaan kokonaisvaltaisia koko elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioivia ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään fossiilisia päästöjä, pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja käyttämään resursseja viisaammin. Suurin vaikutus saadaan laaja-alaisella yhteistyöllä ja tarttumalla oikeisiin asioihin riittävän aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia.

Elina Kalliala
Kehityspäällikkö
Ramboll Finland

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun