6.9.2023

Kestävyyssiirtymä edellyttää uusia liiketoimintamalleja 

Kiertotaloutta on sovellettu ihmiskunnan historiassa jo vuosisatoja eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa kierrätyksen ja uusiokäytön muodossa. Teollisesta vallankumouksesta lähtien luonnonvarojen käyttö ja tuotteiden massatuotanto lähtivät kiihtyvään kasvuun, joka on jatkunut tähän päivään saakka. Kiertotalous sai antaa lineaaritaloudelle tietä.

Kansainvälinen World Green Building Week on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta! Tämän vuoden teema on #BuildingTheTransition – Kestävyyssiirtymä.

Kiertotaloutta on sovellettu ihmiskunnan historiassa jo vuosisatoja eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa kierrätyksen ja uusiokäytön muodossa. Teollisesta vallankumouksesta lähtien luonnonvarojen käyttö ja tuotteiden massatuotanto lähtivät kiihtyvään kasvuun, joka on jatkunut tähän päivään saakka. Kiertotalous sai antaa lineaaritaloudelle tietä. 

Kestävyyssiirtymässä meidän täytyy palata jälleen alkujuurillemme kiertotalouteen.

Kiertotaloudesta puhuttaessa keskitymme pitkälti kierrättämiseen ja sen mahdollisuuksiin. Kierrättäminen säästää neitseellisiä luonnonvaroja, säilyttää arvokkaat materiaalit kierrossa ja vähentää jätteiden syntymistä ja niiden käsittelystä aiheutuneita päästöjä. Maailmanlaajuisesti kuitenkin vain vajaa 9 % kaikista käytetyistä materiaaleista on kierrätysmateriaalia. Rakennusten tullessa elinkaarensa päähän vain 40 % rakennuksen materiaaleista kierrätetään tai uusiokäytetään. Suomessa tämä luku on hieman alle 60 %. Loput päätyvät jätteeksi tai polttoon. Rakennusala vastaa kolmasosasta maailman jätteistä. Päästöjen vähentämisessä kiertotaloudella on siis ratkaiseva rooli. 

Tarvitsemme kestävyyssiirtymässä entistä avarampaa katsantokantaa ja lisää toimenpiteitä. Fokus tulisi kierrättämisen lisäksi laajentaa kiertotalouden moninaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Siihen kytkeytyvät materiaalien arvon säilyttäminen, erilaiset palvelukokonaisuudet ja muut jakamistalouden ratkaisut. Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan saavuttaa ympäristönäkökulmien lisäksi taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. Voimme kehittää uusia ansaintamalleja, lisätä resurssien tuottavuutta, vähentää kustannuksia ja luoda uusia työpaikkoja. 

Joukoissa on voimaa 

Päästöjen näkökulmasta ensisijainen kiertotaloustoimenpide on vähentäminen. Meidän tulee päästä eroon kertakäyttökulttuurista. Kun uusi tarve syntyy, kannattaa selvittää, onko olemassa jo jokin vaihtoehto. Vuokraaminen tai käyttöperusteinen hankintatapa, eli niin kutsuttu leasing, voi olla parempi vaihtoehto kuin uuden ostaminen. Jotta tuotteen elinkaari säilyisi mahdollisimman pitkänä, kannattaa huolehtia asianmukaisesta huollosta ja etsiä tuotteelle tai sen osille uusia käyttötarkoituksia, tai peruskorjata se uudenveroiseksi. 

Tuotesuunnittelu on keskeistä kiertotaloudessa. Suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa käytettäviin materiaaleihin ja komponentteihin. Suunnitteluvaiheessa tulee maksimoida tuotteen elinikä, toisin sanoen tuotteen kestävyys, suunnitella tuotteen huollettavuus, mahdollinen muunneltavuus ja uusiokäyttö sekä se, miten tuotteesta saadaan luotua arvoa sen elinkaaren lopussa. Tuotesuunnittelulla on suuri vaikutus tuotteen ympäristövaikutuksiin. 

Kestävyyssiirtymässä on kyse vastuullisista valinnoista koko arvoketjun osalta. Monella arvoketjun toimijalla on jo käynnissä hyviä vastuullisuustoimenpiteitä, mutta tarvitsemme laajempaa yhteistyötä ja rohkeutta muuttaa toimintatapojamme ja haastaa valintojamme luodaksemme vaikuttavuutta. Uutta teknologiaa hyödyntävät innovaatiot, resurssiviisaus ja kestävän kehityksen kriteerit hankinnoissa sekä kiertotalouden luomat ansaintamallit ovat keinoja, joilla voidaan ohjata rakennusalaa kohti kestävämpää suuntaa. Jaetaan tietoa, osaamista ja hyviä käytänteitä. Verkostoidutaan ja etsitään ratkaisuja yhdessä. 

Tehdään rakentamisesta parempaa. Yhdessä. 

Johanna Häyrinen
Head of Sustainability
Hilti (Suomi) Oy 

Hilti Työkalupalvelu on yksi ratkaisuista, jotka tukevat paremman tulevaisuuden rakentamista: tavoite on liiketoiminnan kestävyyden parantaminen. Hilti haluaa olla luomassa maailmaa, jossa rakennusteollisuuden negatiiviset vaikutukset ovat entistä pienemmät ja joka vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Rakennusalalla on käytettävissään keinot kestävämpään liiketoimintaan ja pitkän aikavälin menestymisen varmistamiseen ottamalla käyttöön liiketoimintastrategioita, joissa otetaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon ympäristö ja yhteiskunta. Hilti Työkalupalvelu on liiketoimintamalli, jossa työkalut hankintaan käyttöperusteisesti. Sopimuskauden päättyessä työkalut palautuvat Hiltille, joka huolehtii niiden jatkokäsittelystä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti esimerkiksi toimittamalla kierrätykseen kelpaavan materiaalin uusiokäyttöön.  

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun