10.2.2022

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden suurimmat hidasteet: ratkaisuja ei tunneta eivätkä hinnoittelumallit sovellu kiertotalousratkaisuille

Lehdistötiedote 10.2.2022 klo 10:00 Green Building Council Finland toteutti sekä kyselyn että kaupunkiseutukohtaisten työpajojen pohjalta kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden markkinakatsauksen syksyllä 2021. Kyselyyn vastanneet yritykset edustivat laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimialoja. Kyselyssä selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Yritysten mukaan suurimmat esteet tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle olivat, etteivät tilaajat eivät tiedä […]

Lehdistötiedote 10.2.2022 klo 10:00

Green Building Council Finland toteutti sekä kyselyn että kaupunkiseutukohtaisten työpajojen pohjalta kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden markkinakatsauksen syksyllä 2021. Kyselyyn vastanneet yritykset edustivat laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimialoja. Kyselyssä selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Yritysten mukaan suurimmat esteet tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle olivat, etteivät tilaajat eivät tiedä markkinoilla olevista ratkaisuista kiertotalousratkaisuista eivätkä tilaajien vaatimat hinnoittelumallit sovellu kiertotalousratkaisuille.

Kuntien julkiset hankinnat ovat merkittävässä roolissa kiertotalouden vauhdittamisessa

Kiertotalous on vastauksemme ilmastopäästöjen vähentämiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Kiertotalouden toteutuminen vaatii muutoksia kaikkialla yhteiskunnassa – myös hankinnoissa, kun tavanomaisten tuotteiden sijaan hankitaan palveluita, uudelleenkäytettyjä tai purettavaksi tarkoitettuja tuotteita, laitteita ja rakennuksia.

Kuntien julkiset hankinnat käsittävät noin 20 miljardia euroa vuosittain ja kunnilla on laajat valtuudet määrätä omista hankinnoistaan, minkä vuoksi kuntien hankinnoilla voidaan huomattavasti kiihdyttää yhteiskunnan kiertotaloudellistumista.

Kuntien toivotaankin vauhdittavan muutosta ja näyttävän yksityiselle sektorille suuntaa kiertotalousratkaisujen hyödyntäjänä. Kuntien tulisi siksi ottaa kiertotalous huomioon kaikessa toiminnassaan ja painottaa päätöksenteon kriteereissä kiertotaloutta.

Markkinakatsaus kartoitti pahimpia hidasteita ja parhaita keinoja edistää kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta

Green Building Council Finland toteutti sekä kyselyn että kaupunkiseutukohtaisten työpajojen pohjalta kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden markkinakatsauksen syksyllä 2021. Markkinakatsauksessa selvitettiin, kuinka rakentamisen kiertotaloutta voidaan eri alueilla edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteisvoimin ja millä tavoin kiertotaloutta voisi kannattavimmin eri kaupunkiseuduilla tukea julkisen tilaajan toimesta.

Kyselyyn vastanneet yritykset edustivat laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimialoja, niukasti eniten vastaajista oli rakennusmateriaalien ja -tuotteiden toimialalta.

Ratkaisuja on, mutta niitä ei tunneta tai voi tarjota

Kyselyssä selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Enemmistö (vastanneiden yritysten) kiertotalousratkaisuista oli tarkoitettu talonrakentamiseen, rakennuksien purkuun tai rakennuksien korjaamiseen, ja yrityksillä on jo referenssejä ratkaisuilleen.

Yritysten mukaan suurimmat esteet tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle olivat, etteivät tilaajat eivät tiedä markkinoilla olevista ratkaisuista kiertotalousratkaisuista eivätkä tilaajien vaatimat hinnoittelumallit eivät sovellu kiertotalousratkaisuille.

Uudentyyppisten hankintojen toteuttamisen haasteena ovat myös julkisten hankkijoiden vä­häiset resurssit, joten ajan sekä henkilöresurssien varaaminen hankintaprosessin alku­vaiheeseen on tärkeää.

Kunnilta toivotaan vahvaa halua johtaa kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa

Yrityksillä on halua osallistua kehittämisklustereihin, joissa yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen kehittäen uusia alueellisia arvoketjuja. Lisäksi aktiivisempi kehittämisyhteistyö kuntien kanssa, esimerkiksi markkinavuoropuheluiden kautta, on yrityksille mielekästä. Toisaalta yrityksiinkin tarvitaan kiertotalousosaamista hankintoja varten.

Markkinakatsauksen työpajoissa tunnistettiin käytetyimmät kaksivaiheiset hankintamenettelyt sekä alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille. Kaikilla seuduilla kuntien toivotaan toimivan tiennäyttäjänä kohti parempia kiertotalousratkaisuja. Tämän roolin täyttäminen edellyttää vahvaa strategista tahtotilaa sekä riittävän paljon rakentamista tuntevia ja kehittäjähakuisia persoonia riittävän suurella toimivallalla kunnassaan.

Lisätietoja

Ella Lahtinen
Kestävän kehityksen asiantuntija
ella.lahtinen(at)figbc.fi

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun