10.2.2022

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden suurimmat hidasteet: ratkaisuja ei tunneta eivätkä hinnoittelumallit sovellu kiertotalousratkaisuille

Lehdistötiedote 10.2.2022 klo 10:00 Green Building Council Finland toteutti sekä kyselyn että kaupunkiseutukohtaisten työpajojen pohjalta kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden markkinakatsauksen syksyllä 2021. Kyselyyn vastanneet yritykset edustivat laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimialoja. Kyselyssä selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Yritysten mukaan suurimmat esteet tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle olivat, etteivät tilaajat eivät tiedä […]

Lehdistötiedote 10.2.2022 klo 10:00

Green Building Council Finland toteutti sekä kyselyn että kaupunkiseutukohtaisten työpajojen pohjalta kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden markkinakatsauksen syksyllä 2021. Kyselyyn vastanneet yritykset edustivat laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimialoja. Kyselyssä selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Yritysten mukaan suurimmat esteet tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle olivat, etteivät tilaajat eivät tiedä markkinoilla olevista ratkaisuista kiertotalousratkaisuista eivätkä tilaajien vaatimat hinnoittelumallit sovellu kiertotalousratkaisuille.

Kuntien julkiset hankinnat ovat merkittävässä roolissa kiertotalouden vauhdittamisessa

Kiertotalous on vastauksemme ilmastopäästöjen vähentämiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Kiertotalouden toteutuminen vaatii muutoksia kaikkialla yhteiskunnassa – myös hankinnoissa, kun tavanomaisten tuotteiden sijaan hankitaan palveluita, uudelleenkäytettyjä tai purettavaksi tarkoitettuja tuotteita, laitteita ja rakennuksia.

Kuntien julkiset hankinnat käsittävät noin 20 miljardia euroa vuosittain ja kunnilla on laajat valtuudet määrätä omista hankinnoistaan, minkä vuoksi kuntien hankinnoilla voidaan huomattavasti kiihdyttää yhteiskunnan kiertotaloudellistumista.

Kuntien toivotaankin vauhdittavan muutosta ja näyttävän yksityiselle sektorille suuntaa kiertotalousratkaisujen hyödyntäjänä. Kuntien tulisi siksi ottaa kiertotalous huomioon kaikessa toiminnassaan ja painottaa päätöksenteon kriteereissä kiertotaloutta.

Markkinakatsaus kartoitti pahimpia hidasteita ja parhaita keinoja edistää kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta

Green Building Council Finland toteutti sekä kyselyn että kaupunkiseutukohtaisten työpajojen pohjalta kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden markkinakatsauksen syksyllä 2021. Markkinakatsauksessa selvitettiin, kuinka rakentamisen kiertotaloutta voidaan eri alueilla edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteisvoimin ja millä tavoin kiertotaloutta voisi kannattavimmin eri kaupunkiseuduilla tukea julkisen tilaajan toimesta.

Kyselyyn vastanneet yritykset edustivat laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimialoja, niukasti eniten vastaajista oli rakennusmateriaalien ja -tuotteiden toimialalta.

Ratkaisuja on, mutta niitä ei tunneta tai voi tarjota

Kyselyssä selvisi, että kiertotalousratkaisuja on jo olemassa kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Enemmistö (vastanneiden yritysten) kiertotalousratkaisuista oli tarkoitettu talonrakentamiseen, rakennuksien purkuun tai rakennuksien korjaamiseen, ja yrityksillä on jo referenssejä ratkaisuilleen.

Yritysten mukaan suurimmat esteet tilaajien toimissa kiertotalousratkaisuiden käyttöönotolle olivat, etteivät tilaajat eivät tiedä markkinoilla olevista ratkaisuista kiertotalousratkaisuista eivätkä tilaajien vaatimat hinnoittelumallit eivät sovellu kiertotalousratkaisuille.

Uudentyyppisten hankintojen toteuttamisen haasteena ovat myös julkisten hankkijoiden vä­häiset resurssit, joten ajan sekä henkilöresurssien varaaminen hankintaprosessin alku­vaiheeseen on tärkeää.

Kunnilta toivotaan vahvaa halua johtaa kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa

Yrityksillä on halua osallistua kehittämisklustereihin, joissa yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen kehittäen uusia alueellisia arvoketjuja. Lisäksi aktiivisempi kehittämisyhteistyö kuntien kanssa, esimerkiksi markkinavuoropuheluiden kautta, on yrityksille mielekästä. Toisaalta yrityksiinkin tarvitaan kiertotalousosaamista hankintoja varten.

Markkinakatsauksen työpajoissa tunnistettiin käytetyimmät kaksivaiheiset hankintamenettelyt sekä alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille. Kaikilla seuduilla kuntien toivotaan toimivan tiennäyttäjänä kohti parempia kiertotalousratkaisuja. Tämän roolin täyttäminen edellyttää vahvaa strategista tahtotilaa sekä riittävän paljon rakentamista tuntevia ja kehittäjähakuisia persoonia riittävän suurella toimivallalla kunnassaan.

Lisätietoja

Ella Lahtinen
Kestävän kehityksen asiantuntija
ella.lahtinen(at)figbc.fi

Muita julkaisuja ja oppaita

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun