Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä

Uusi kiertotaloushankkeemme Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä on alkanut. Kutsumme kaikkia tahoja mukaan kertomaan ylpeästi omasta osaamisesaan ja työstään ja jakamaan sitä tämän hankkeen kautta muille alan toimijoille.

Tiedosta osaamista ja uutta liiketoimintaa

Tietoa kiertotaloudesta ja kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalousratkaisuista on jo olemassa runsaasti viime vuosien eri hankkeiden tuloksena. Tämä tieto on kuitenkin hajallaan eri hankkeiden tuloksissa ja pitää saada koottua ja jalostettua osaamiseksi alan käyttöön. Kiertotalouden osaamiskeskittymä -hanke haluaa ratkoa tätä tehtävää yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa ja kehittää alan yhteistyötä kiertotalousosaamisen laajentamiseksi.

Osaamisen lisäämisen avulla hanke tavoittelee kiertotalousmyönteisen muutoksen vauhdittamista ja uuden kiertotalousliiketoiminnan syntymistä

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISKESKITTYMÄ

  • Kokoaa tietoa kiertotalousratkaisuista ja jalostaa sitä osaamiseksi KIRA-alalle
  • Hankkeen toteuttaa FIGBC
  • Toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön tuella
  • Toteutetaan vuosina 2020–2021
  • Lisätietoja hankkeesta jessica.karhu ( @ ) figbc.fi | 040 6758899

Hanke toteutetaan työ- ja elinkeinomisteriön tuella

Hankkeen Kick-off webinaari 12.1.2021

 Hankkeen kick-off -webinaari järjestetään 12.1.2021  klo 9.30 – 12.00. Kick-off -webinaarissa esitellään hankkeen toteutuksen aikataulu, seminaarien päivämäärät ja alustavat sisällöt sekä katsaus olemassa olevaan tietoon ja kuullaan puhujavieraita. Kick-off on tarkoitettu kaikille osallistumaan kiinnostuneille KIRA-alan toimijoille sekä verkottumista ja mahdollisia yhteistyökumppaneita kaipaaville tahoille.

Kiertotalouden kehittäjät -uutiskirje

Tilaa Kiertotalouden kehittäjät -uutiskirje