Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä

Kootaan Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden tieto ja ammattilaiset

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kehittää alan kiertotalousosaamista ja -koulutusta yhdessä täydennyskoulutuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa, tiivistää ja laajentaa alueellisia kiertotalouden toimijaverkostoja sekä kansainvälistää suomalaista kiertotaloustoimintaa.

Yhteinen tavoitteemme on nopeuttaa KIRA-alan muutosta kohti kiertotaloutta. Osallistu ja kerro omasta osaamisestasi, työstänne ja jaa tietoa hankkeemme alue- ja teematapahtumissa muille alan toimijoille. Liity myös hankkeessa perustettuun LinkedIn-ryhmään ja tutustu Rakenna Kiertotaloutta -verkkosivustoon.

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutus

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta pitää tehdä uusi normaali – ja se on taloudellisestikin järkevintä. Kiertotaloudella materiaaleihin, energiaan ja valmistukseen satsatut panokset säilyttävät arvonsa. Kiertotalous vähentää neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä ja kiertotalouden avulla jätteetkin saadaan uudelleen käyttöön. Hyviä syitä kiertotalouteen siirtymiselle on siis runsain mitoin. Siirtymään tarvitaan kuitenkin vielä yksi tärkeä ainesosa ja se on tietenkin osaaminen. Kurssi sisältää tutkittuun ja puolueettomaan tietoon perustuvaa luettavaa materiaalia sekä omaa pohdintaa herätteleviä itsenäisiä tehtäviä.

  • Kurssikokonaisuus tarjoaa oppilailleen perusymmärryksen kiertotaloudesta, miten se liittyy kiinteistö- ja rakennusalaan ja miten sitä voidaan toteuttaa kiinteistö- ja rakennusalalla.
  • Kurssin johdannossa perehdytään kiertotalouden määritelmiin. Mihin ongelmiin kiertotalous voi olla ratkaisu ja mitä tavoitteita on Suomen kansallisella kiertotalousohjelmalla. Siirtymä edellyttää paitsi selkeää tavoitetta, myös muutoksia ajattelu- ja toimintamalleissamme kautta linjan.
  • Kurssissa perehdytään myös kiertotalouden kuvaamismalleihin eli viitekehyksiin. Mitä tarkoitetaan jätehierarkialla ja mitä ovat 9R-kehys, Perhosmalli tai Loop.
  • Kolmannessa osiossa keskitytään nimenomaan kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouteen. Miten kiertotalous huomioidaan rakennushankkeen elinkaaressa, infrahankkeissa tai aluesuunnittelussa. Innokkaille on tarjolla lisämateriaaliakin jokaisessa osiossa.
  • Kurssi on maksuton kesäkuun loppuun asti. Tämän jälkeen FIGBC:n jäsenorganisaatioille 100 €/hlö, muille 200 €/hlö.
  • Kurssin arvioitu suoritusaika on n. 10h (keskiarvo on laskettu kurssin suorittaneiden palautteen perusteella.)

 

Kirjaudu FIGBC:n Moodleen ja sen jälkeen ilmoittaudu kurssille.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa – Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus. Green Building Council Finland toteutti sekä kyselyn että kaupunkiseutukohtaisten työpajojen pohjalta kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden markkinakatsauksen syksyllä 2021. Markkinakatsauksen työpajoissa tunnistettiin käytetyimmät kaksivaiheiset hankintamenettelyt sekä alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille. Lataa julkaisu (pdf).

Kaupunkiseutujen verkostotapaamiset

Ilmoittaudu mukaan tuleviin tapahtumiimme FIGBC tapahtumat-sivulla!

Vuoden 2022 kaupunkitapaamisten koosteet

Mikkelin alue 6.9.2022 Rakentamisen kiertotaloudesta

Oulun alue 9.6.2022 Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos

Tampereen alue 11.5.2022 Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely

Turun seutu 12.4.2022 Taksonomian vaikutus rakentamiseen ja rakentamisen kiertotalouteen

Pääkaupunkiseutu 16.3.2022 Pidennä rakennuksen elinkaarta keskeltä kiertotaloudella.

Vuoden 2021 kaupunkitapaamisten koosteet

19.3.2021 KIRA-alan kiertotalous Oulussa ja 24.3.2021 KIRA-alan kiertotalous Tampereella – tapaamisten yhteenveto ja esitykset.

1.6.2021 KIRA-alan kiertotalous Pääkaupunkiseudulla – tapaamisen yhteenveto ja esitykset.

8.6.2021 KIRA-alan kiertotalous Turussa – tapaamisten yhteenveto ja esitykset.

Markkinakatsauksen työpajat 15.10. Tampereen seutu, 29.10. Pääkaupunkiseutu, 19.11. Turun seutu, sekä 26.11. Oulun seutu.

Vuoden 2021 teematapaamisten tallenteet ja yhteenvedot

26.3.2021 Kiertotalousteema: Purkaminen – tapaamisen yhteenveto ja esitykset.

27.4.2021 Uusiomateriaalit talonrakentamisessa – tapaamisen yhteenveto.

26.8.2021 Kiinteistöjen kierrätysaste kasvuun yhteistyöllä – tapaamisen yhteenveto ja esitykset

15.9.2021 Kiertotalous rakennustyömaalla – tapaamisen tallenne
5.10.2021 Kiertotalous korjaus- ja muutoshankkeissa – tapaamisen yhteenveto

13.-14.10.2021 Virtuaalinen opintomatka rakennetun ympäristön kiertotalouteen – matkaraportti 

27.10.2021 Kiertotalouden liiketoimintamallit – tapaamisen yhteenveto ja tallenne

25.11.2021 Tietomallit kiertotalouden edistäjinä – tapaamisen yhteenveto ja tallenne

Tiedosta osaamista ja uutta liiketoimintaa!

Tietoa kiertotaloudesta ja kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalousratkaisuista on jo olemassa runsaasti viime vuosien eri hankkeiden tuloksena. Tieto on kuitenkin hajallaan eri hankkeiden tuloksissa ja täytyy saada koottua ja jalostettua osaamiseksi koko alan käyttöön.

Olemme koonneet tämän tiedon Rakennetun ympäristön kiertotalouden osaamiskeskukseen. Tutustu KIRA-alan kiertotalouden kehityshankkeisiin, toteutettuihin kiertotalouskohteisiin ja kiertotalouden julkaisuihin. Olemme myös koonneet yhteen hyviä esimerkkejä kiertotaloustuotteista ja -palveluista KIRA-alalla ja koonneet hiilineutraalin kiertotalouden täydennyskoulutuspaletin KIRA-alan ammattilaisille.

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN KIERTOTALOUDEN OSAAMISKESKITTYMÄ

  • Hankkeen toteuttaa Green Building Council Finland työ- ja elinkeinoministeriön tuella. 
  • Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2020–2022, toinen vaihe (2.0) vuosina 2022–2023.
  • 12.1.2021 Hankkeen kick-off webinaari –Yhteenveto ja esitykset.
  • Lisätietoja hankkeesta Ella Lahtinen etunimi.sukunimi(at)figbc.fi.

Tilaa kiertotalouden kehittäjät -uutiskirje